3.1.1 Přezkoušení taktů

I když nejsou předepsána, měla by se přezkoušení taktů ve vstupním souboru používat, aby se ukázalo, kde by měly za běžných okolností být taktové čáry. Jsou zapsány symbolem „svislítka“, ( |) (klávesa AltCtrl + <). S pomocí přezkoušení taktů může program zajistit, že zadané délky not dají celé takty na správných místech. Přezkoušení taktů rovněž ulehčuje čtení zadaného textu, jelikož do textu přináší pořádek.

g1 | e1 | c2. c'4 | g4 c g e | c4 r r2 |

[image of music]

Podívejte se také na

Doporučení pro notový zápis: Přezkoušení taktů a počtu taktů.


LilyPond – Learning Manual v2.24.3 (Stálá větev).