Web

Web

Aquest manual dóna una informació general sobre el LilyPond. També conté informació sobre diversos fòrums de la comunitat, maneres d’informar de les fallades, i desenvolupament.

Llegiu-lo

Últims manuals

Manual web en 2.21.2

 • Web (HTML seccionat) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
    (una descàrrega petita per cada pàgina)
 • Web (HTML monolític) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
    (una sola descàrrega gran)
 • Web.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
    (una sola descàrrega gran)

Canvis

Canvis

Això és un resum dels canvis més importants i noves funcionalitats produïdes al LilyPond a partir de la versió estable anterior.

Léalo

 • Canvis (HTML seccionat) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
    (una descàrrega petita per cada pàgina)
 • Canvis (HTML monolític) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
    (una sola descàrrega gran)
 • Canvis.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
    (una sola descàrrega gran)

Extensió

Extensió del LilyPond

Aquest manual explica com escriure extensions del LilyPond.

Léalo


Funcionament intern

Referència del funcionament intern

Aquest és un conjunt de pàgines ple de referències creuades que constitueixen la documentació de tots els detalls de cada una de les classes, objectes i funcions del LilyPond. Es produeix directament a partir de les definicions de format del codi font.

Gairebé tota la funcionalitat de format que s’utilitza internament està disponible per a l’usuari directament. Per exemple, gairebé totes les variables que controlen els valors de gruix, les distàncies, etc., es poden modificar als fitxers d’entrada. Hi ha un nombre molt gran d’opcions de format, i totes ells es descriuen en aquest document. Cadascuna de les seccions de la Referència de la Notació té una subsecció Vegeu també, que es refereix a la documentació generada.

Léalo

 • Internals (split HTML) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
    (una descàrrega petita per cada pàgina)
 • Internals (big HTML) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
    (una sola descàrrega gran)
 • Internals.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
    (una sola descàrrega gran)

Traduït

Estat de la traducció

Actualitzat el Sun May 24 17:38:33 UTC 2020

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
124
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Tutorial
2536
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació corrent
4517
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Conceptes fonamentals
11576
Walter Garcia-Fontesparcialment (96 %)parcialmentpre-GDP
4 Ajustament de la sortida
16582
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
A Plantilles
1236
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
Referència de la notació del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
361
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Notació musical
91
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
1.1 Altures
5513
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.2 Duracions
7098
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.3 Expressions
1907
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.4 Repeticions
1310
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.5 Notes simultànies
3001
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpost-GDP
1.6 Notació dels pentagrames
3017
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.7 Anotacions editorials
1700
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.8 Text
3572
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació especialitzada
81
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
2.1 Música vocal
5174
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.2 Teclats i altres instruments de pentagrames múltiples
903
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.3 Instruments de corda sense trasts
279
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.4 Instruments de corda amb trasts
2930
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.5 Percussió
1000
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.6 Instruments de vent
349
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.7 Notació d’acords
2177
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.8 Música contemporània
475
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.9 Notació antiga
5468
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.10 Músiques del món
2004
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Entrada i sortida generals
13941
Walter Garcia-Fontesparcialment (98 %)N/Dpre-GDP
4 Gestió de l’espai
11050
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
5 Canvi dels valors predeterminats
17137
Walter Garcia-FontessiN/Dpre-GDP
A Taules del manual sobre notació
3450
Walter Garcia-FontessiN/Dpre-GDP
B Full de referència ràpida
252
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
LilyPond: manual d’utilització del programaTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
135
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Execució del LilyPond
6877
Walter Garcia-Fontesparcialment (92 %)parcialmentpre-GDP
2 Actualització de fitxers amb convert-ly
2097
Walter Garcia-Fontesparcialment (89 %)parcialmentpre-GDP
3 Suggeriments per escriure fitxers d’entrada
2793
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond: notació musical per a totsTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
752
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Introducció
6073
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Descàrrega
1174
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Manuals
1279
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Comunitat
2359
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP

Tots

Versions per descarregar

Versions estables anteriors