Manuals

Manuals del LilyPond 2.20.0


Aprenentage

Manual d’aprenentatge

Aquest llibre explica com començar a aprendre el LilyPond, així com alguns conceptes clau en termes senzills. Hauríeu de llegir aquests capítols en seqüència lineal.

Al final de totes les seccions hi ha un paràgraf Vegeu també que conté referències creuades a altres seccions: no hauríeu de seguir les referències creuades la primera vegada que llegiu el manual. Quan hàgiu llegir tot el manual, us convindrà llegir de nou algunes seccions i seguir aquestes referències creuades per obtenir més informació.

Léalo


Glossari

Glossari

El glossari explica termes musicals i inclou traduccions a diversos idiomes. Si no teniu familiaritat amb la notació o a terminologia musicals (en especial si no sou parlant nadiu de l’anglès), es recomana ferventment que consulteu el glossari.

Léalo


Monografia

Monografia

Aquest llibre ofereix una història breu de la tipografia musical, seguida d’un examen de les tècniques de gravat musical del LilyPond. Es fa una comparació entre el LilyPond i d’altres sistemes de tipografia musical.

Nota: Els exemples tipogràfics detallats s’analitzen millor a la versió en format PDF a causa de la seva major resolució.

Léalo


Notació

Referència de la notació

Aquest llibre explica totes les instruccions del LilyPond que produeixen notació musical.

Nota: La Referència de la Notació suposa que el lector coneix el material bàsic que apareix al Manual d’Aprenentatge i té familiaritat amb els termes musicals anglesos que es presenten al Glossari Musical.

Léalo

 • Notació (HTML seccionat) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
    (una descàrrega petita per cada pàgina)
 • Notació (HTML monolític) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
    (una sola descàrrega gran)
 • Notació.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
    (una sola descàrrega gran)

Utilització

Manual d’utilització del programa

Aquest llibre explica com executar els programes, com integrar la notació del LilyPond amb altres programes, i suggereix “bones pràctiques” per a un ús eficient d’aquestes eines. Es recomana la seva lectura abans d’afrontar projectes grans.

Léalo

 • Ús (HTML seccionat) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
    (una descàrrega petita per cada pàgina)
 • Ús (HTML monolític) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
    (una sola descàrrega gran)
 • Ús.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
    (una sola descàrrega gran)

Fragments

Fragments

Aquest manual presenta un conjunt seleccionat de fragments de codi del LilyPond extrets del Repositori de fragments de codi del LilyPond (LSR). Tots els fragments es troben al domini públic.

Observeu que aquest document no és un subconjunt estricte del LSR. L’LSR executa una versió estable del LilyPond per la qual cosa qualsevol fragment de codi que mostri funcionalitats noves d’una versió de desenvolupament s’ha d’afegir per separat. Estan emmagatzemats dins de ‘input/new/’ a l’arbre de codi font del LilyPond.

La llista de fragments de codi per a cada subsecció del manual de Notació estan enllaçats també a partir de la secció Vegeu també.

Léalo

 • Snippets (split HTML) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
    (una descàrrega petita per cada pàgina)
 • Snippets (big HTML) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
    (una sola descàrrega gran)
 • Snippets.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
    (una sola descàrrega gran)