Glossari

Glossari

El glossari explica termes musicals i inclou traduccions a diversos idiomes. Si no teniu familiaritat amb la notació o a terminologia musicals (en especial si no sou parlant nadiu de l’anglès), es recomana ferventment que consulteu el glossari.

Léalo

  • Music glossary (split HTML) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
      (una descàrrega petita per cada pàgina)
  • Music glossary (big HTML) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
      (una sola descàrrega gran, 1 MB)
  • Music glossary.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
      (una sola descàrrega gran, 1.5 MB)