Glossari

Glossari

El glossari explica termes musicals i inclou traduccions a diversos idiomes. Si no teniu familiaritat amb la notació o a terminologia musicals (en especial si no sou parlant nadiu de l’anglès), es recomana ferventment que consulteu el glossari.

Léalo