Golfes

Anuncis

Anuncis i notícies per versió: v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.2, v1.0, v0.1

Llista descriptiva dels canvis per versió: v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.8, v1.6, v1.4, v1.2

Agraïments

Gràcies als desenvolupadors, col·laboradors, i caçadors de fallades i aportadors de suggeriments per v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.8

Registres de canvis

Registres de canvis dels desenvolupadors, per versió: v2.10, v2.3, v2.1, v1.5 (1), v1.5 (2), v1.4, v1.3, v1.2, v1.1, v1.0, v0.1, v0.0