Comunitat


Contacte

Discussió i ajuda entre persones usuàries

Llista de distribució d’usuaris: lilypond-user@gnu.org

Aquesta llista de distribució de correu (en anglès) és el lloc principal que tenen els usuaris per discutir i prestar-se ajuda mútua.

subscripció i informació sobre lilypond-user

arxiu 1 de la llista de usuaris arxiu 2

Nota: En formular preguntes, si us plau, utilitzeu Exemples mínims!

El dipòsit de fragments de codi del LilyPond

El dipòsit de fragments de codi del LilyPond és una gran col·lecció d’exemple enviats pels usuaris, que es poden copiar i usar lliurement en les seves pròpies obres. Vegeu les coses que han escrit els altres, i afegiu les vostres pròpies!

http://lsr.di.unimi.it

Els exemples del LSR que són especialment instructius s’inclouen a la nostra documentació oficial, a Fragments.

IRC

Hi existeix un cert grau de suport mitjançant el nostre canal d’IRC,

#lilypond@irc.freenode.net

Aquest canal no té arxius públics, per la qual cosa qualsevol qüestió que pogués ser d’utilitat per als altres usuaris s’hauria d’enviar preferentment a una de les llistes de correu.

nombre de IRC:

Altres idiomes

llista de correu en espanyol

fòrum alemany

grup de portuguès

llista de correu en francès

fòrum d’holandès

Esteu sempre informat

LilyPond Report (l’Informe LilyPond)

La manera més fàcil d’estar en contacte és llegir el butlletí de la nostra comunitat, l’Informe LilyPond:

http://web.archive.org/web/20110325004849/http://news.lilynet.net

Llista de correu de llançaments: info-lilypond@gnu.org

Aquesta llista de distribució de correu és una llista de sols lectura i baix tràfic, que envia notificacions dels últims llançaments.

subscripció i informació sobre info-lilypond

arxiu 1 de la llista info arxiu 2

Discussió entre desenvolupadors

La llista de distribució de desenvolupadors: lilypond-devel@gnu.org

Quasi tota la discussió entre desenvolupadors té lloc en aquesta llista. El pegats s’han d’enviar aquí.

subscripció i informació sobre lilypond-devel

arxiu 1 de la llista devel arxiu 2

Llista de fallades: bug-lilypond@gnu.org

La discussió específica sobre fallades es produeix aquí.

subscripció i informació sobre bug-lilypond

arxiu 1 de la llista bug arxiu 2

Nota: Abans d’enviar un missatge a la llista de fallades, llegiu les nostres indicacions per elaborar Informes de fallades.

Correus delicats

Els assumptes privats s’han d’enviar a Graham Percival (gestor del projecte), que els discutirà amb les persones pertinents.


Exemples mínims

¿Qué són els “exemples mínims”?

Un exemple mínim és un exemple del que no es pot eliminar res

¿Perquè crear-los?

 • Quant més simple és l’exemple, més ràpidament poden els desenvolupadors entendre’l i ajudar-vos.
 • Un exemple mínim demostra que us heu esforçat en resoldre el problema per vos mateix. Quan algú envia blocs grans de codi d’entrada, dóna la impressió que no li importa que l’ajudem o que no ho vol.
 • La creació d’un exemple mínim us ajuda a entendre el que esta passant. Molts informes falsos de problemes es podrien evitar intentant crear un exemple mínim; si no pot reproduir una “fallada” en un exemple mínim, probablement el problema era una compressió insuficient sobre el LilyPond, no una veritable fallada!

Com es fan?

 • Inclou el número de versió en una instrucció \version.
 • Feu-lo petit! Els exemples relacionats amb l’espaiat o la disposició de les pàgines poden requerir molts compassos, però gairebé tots els problemes es poden reproduir mitjançant un sols compàs o menys.
 • Quan intenti crear un exemple, provi a convertir en comentaris (% o %{ … %}) diferents seccions del fitxer. Si podeu convertir un bloc en un comentari i encara mostrar la idea principal, aleshores elimineu aquest bloc.
 • Eviteu la utilització de notes, tonalitats o compassos molt complicats, a no ser que la fallada estigui relacionada amb el comportament d’aquests elements.
 • No utilitzeu instruccions \override ni \set a no ser que la fallada es refereixi a aquestes instruccions en concret.
 • De forma opcional, adjunteu una imatge que mostri el resultat gràfic que desitgeu.

Quant de petit ha de ser?

El codi que segueix, és un exemple mínim?

\version "2.14.1"
\include "catalan.ly"

\score {
 \new Staff {
  \key re \major
  \numericTimeSignature
  \time 2/4
  <dos' re'' si''>16 <dos' re'' si''>8.
  %% Aquí: la lligadura d'unió sobre els Re tenen un aspecte graciós
  %% Massa alta? El punt final de la mà esquerra no s'alinea
  %% amb la lligadura del Si?
  ~
  <dos' re'' si''>8 [ <si re'' la''> ]
 }
}

Bé, no és molt gran, però vet ací un exemple veritablement mínim:

\version "2.14.1"
{
 % la lligadura intermèdia té un aspecte graciós aquí:
 <c' d'' b''>8. ~ <c' d'' b''>8
}

Molts pocs exemples mínims superen les 10 línies de codi: el més corrent és que hi hagi prou amb 4 línies per mostrar el problema!


Informes de fallades

Si té un codi d’entrada que produeix una terminació abrupta o una sortida defectuosa, això és una fallada.

Pas 1: fallades conegudes

Probablement ja coneixem aquesta fallada. Comproveu-ho aquí:

https://gitlab.com/lilypond/lilypond/-/issues

Nota: Us preguem que NO afegeixi informes de fallades directament al sistema de seguiment. Un cop que un problema s’ha afegit al sistema, ja podeu afegir lliurement més informació a aquest informe.

Pas 2: creació d’un informe de fallada

Si heu descobert una fallada que no estigui a la llista, ajudeu-nos elaborant un informe de fallada.

Nota: Sols acceptem informes en forma de Exemples mínims. Disposem de recursos molt limitats, per la qual cosa qualsevol exemple que no sigui mínim serà rebutjats. Gairebé totes les fallades es poden demostrar amb quatre notes o menys!

Vet ací un exemple d’un bon informe de fallada:

% Accidentals should be printed for only
% the first note in a tie, but this version
% prints flats on both notes.
\version "2.10.1"

\relative c'' {
 bes1 ~
 bes1
}

Pas 3: enviar l’informe de fallada

Un copo que heu verificat que el problema no és conegut ja, i heu creat l’informe, podeu enviar-nos-el!

 • Si esteu subscrit a la llista de correu bug-lilypond@gnu.org, envieu un missatge de la forma habitual.

Pas 4: Esperar resposta

Un cop que el vostre informe de fallada s’ha enviat a la llista, el nostre esquadró de fallades l’examinarà. Potser us demanin més informació. Se us avisarà quen l’informe s’afegeixi al sistema de seguiment de fallades. Doneu-los un temps de uns 4 dies, ja que disposem d’un nombre limitat de voluntaris per a aquesta tasca.

Un cop que la fallada s’ha afegit al sistema de seguiment, podeu comentar-lo per afegir-li més informació. Podeu marcar la fallada amb una estrella de forma que rebeu missatges automàticament quan es produeix cap activitat sobre ella. Això requereix que disposeu un compte del Google.

Ajuda opcional: mostrar el resultat desitjat

Un cop que el problema s’ha afegit al sistema de seguiment, pot ser de molta ajuda que veiem la sortida desitjada. Amb tota llibertat afegiu codi d’entrada i/o imatges (creades possiblement amb altres eines) que mostrin l’aspecte que creieu que ha de tenir!


Presteu la vostra ajuda

We need you!

Thank you for your interest in helping us — we would love to see you get involved! Your contribution will help a large group of users make beautifully typeset music.

Even working on small tasks can have a big impact: taking care of them allows experienced developers work on advanced tasks, instead of spending time on those simple tasks.

For a multi-faceted project like LilyPond, sometimes it’s tough to know where to begin. In addition to the avenues proposed below, you can send an e-mail to the lilypond-devel@gnu.org mailing list, and we’ll help you to get started.

Simple tasks

No programming skills required!

 • Mailing list support: answer questions from fellow users. (This may entail helping them navigate the online documentation; in such cases it may sometimes be appropriate to point them to version-agnostic URL paths such as /latest/ or /stable/, which are automatically redirected.)
 • Bug reporting: help users create proper Bug reports, and/or join the Bug Squad to organize Issues.
 • Documentation: small changes can be proposed by following the guidelines for Documentation suggestions.
 • LilyPond Snippet Repository (LSR): create and fix snippets following the guidelines in Adding and editing snippets.
 • Discussions, reviews, and testing: the developers often ask for feedback about new documentation, potential syntax changes, and testing new features. Please contribute to these discussions!

Advanced tasks

These jobs generally require that you have the source code and can compile LilyPond.

Nota: We suggest that contributors using Windows or MacOS X do not attempt to set up their own development environment; instead, use Lilydev as discussed in Quick start.

Contributors using Linux or FreeBSD may also use Lilydev, but if they prefer their own development environment, they should read Working with source code, and Compiling.

Begin by reading Summary for experienced developers.


Patrocini

Recompenses

Anteriorment,

 • alguns usuaris han pagat a canvi de noves funcionalitats
 • alguns desenvolupadors han estat contractats per funcionalitats noves

El projecte LilyPond no organitza aquesta tasques; ni ratifiquem ni dissuadim acords d’aquest tipus. Tot contracte privat entre persones individuals és un assumpte d’aquestes persones, no nostre.

Pautes

Tot usuari que vulgui oferir diners a canvi d’una feina, hauria de tenir en compte els següents punts:

 • Els desenvolupadors del LilyPond poden anunciar els seus serveis a les llistes de correu del LilyPond de tant en tant.
 • Tot acord entre persones individuals hauria d’incloure les precaucions normals quen es fan negocis: qui paga, quant paga, quin mètode s’utilitzarà per pagar, i sobre quin paquet de condicions. Suggerim que cap ambigüitat o incertesa en aquest tipus de qüestions es resolguin abans que comenci qualsevol feina.

Desenvolupadors interessats

A continuació apareix una llista de les persones que han expressat interès en rebre recompenses. Observeu que la quantitat de feina feta per persones individuals varia força al llarg dels anys. No garantim que aquesta llista estigui actualitzada, ni que les persones aquí relacionades tinguin qualsevol disponibilitat. L’únic criteri és "Fulanet ha demanat aparèixer en aquesta pàgina".

L’examen de la història del sistema de control de versions Git és una bona manera de determinar quins són els desenvolupadores més actius i experimentats. Les estadístiques estan al dia fins la versió 2.21.3:

història generalúltim anyúltims tres mesos

Desenvolupadors interessats:

David Kastrup

Es necessiten donacions perquè pugui continuar la meva actual feina a temps complet sobre el LilyPond. Em concentro en disseny d’interfícies d’usuari i del programador, coherència, implementació, simplificació, documentació i depuració.


Desenvolupament

Materials de desenvolupament per al LilyPond 2.21.3

Nota: Aquestes són les versionns inestables de desenvolupment. Si teniu el més lleuger dubte en torn a com usar o instal·lar el LilyPond, us comminem a utilitzar la descàrrega estable, i llegeixi els manuals estables.

Números de versió

Hi ha dos conjunts de llançaments per al LilyPond: llançaments estables, i llançament inestables de desenvolupament. Les versions estables tenen un número de versió ‘menor’ parell (per exemple 2.8, 2.10, 2.12). Les versions de desenvolupament tenen un número ‘menor’ de versió imparell (per exemple 2.7, 2.9, 2.11).

Descàrrega

Les instruccions de Git i per a la compilació estan a la Guia del Col·laborador.

Dipòsit Git del LilyPond

En general els redactors de la documentació i els pilots de proves voldran descarregar l’últim fitxer binari:

GNU/Linux x86: LilyPond 2.21.3-1

GNU/Linux 64: LilyPond 2.21.3-1

GNU/Linux PPC: LilyPond 2.21.3-1

FreeBSD i386: LilyPond 2.21.3-1

FreeBSD amd64: LilyPond 2.21.3-1

Mac OS X x86 32-bit: LilyPond 2.21.3-1

Mac OS X PPC: LilyPond 2.21.3-1

Windows: LilyPond 2.21.3-1

Font: lilypond-2.21.3.tar.gz

Guia del col·laborador

El desenvolupament del LilyPond és un assumpte força complicat. El LilyPond és un projecte gran i (més o menys) estable. Per poder ajudar als nous col·laboradors, i per mantenir tot el sistema (més o menys) estable, hem escrit un manual per als col·laboradors.

 • Contributor (split HTML) - el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
    (una descàrrega petita per cada pàgina)
 • Contributor (big HTML) - llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
    (una sola descàrrega gran)
 • Contributor.pdf - descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
    (una sola descàrrega gran)

Proves de regressió

Manuals


GSoC 2012

Què és el Google Summer of Code (Estiu del Codi del Google)?

És un programa global portar a terme pel Google que ofereix a estudiants una ajuda perquè treballin en projectes de programari de codi obert durant les vacances d’estiu.

L’equip del LilyPond va decidir que aquesta era una oportunitat excel·lent per trobar col·laboradors nous i animar els estudiants que ja participen en el desenvolupament del LilyPond a què s’impliquin encara més. Un dels nostre col·laboradors ha estat seleccionat per a l’edició del program com a part del project GNU; esperem poder participar també a edicions futures.

La nostra llista d’idees per al 2012

Més a baix hi apareix una llista dels projectes que hem suggerit per als estudiants del GSoC 2012. Tot i que ha finalitzat el plaç de sol·licituds, hem decidit mantenir visible aquesta pàgina com inspiració per a qualsevol persona interessada en el desenvolupament del LilyPond. Alguns membres de l’equip de desenvolupament estan disposats a prestar la seva ajuda a aquells que vulguin implicar-se en aquests projectes.

Per descomptat, hi ha moltes més coses a millorar al LilyPond, entre elles algunes de molt petites. Hi ha una llista completa aquí.

Notes de adorn

Arreglar problemes amb la sincronització de les notes d’adorn, junt a tota l’arquitectura subjacent (vegeu el problema número 34 del nostre sistema de seguiment). Les notes d’adorn confonen el sistema de comptabilització de temps del LilyPond perquè són com anar cap a darrere en el temps. Això causa efectes estranys, en especial quan un pentagrama té una nota d’adorn que un altre no té.

Dificultat: mitjana

Requisits: C++, MIDI

Recomanat: familiaritat amb el funcionament intern del LilyPond

Mentor(s): Mike Solomon, Carl Sorensen

MusicXML

Afegir exportació completa del MusicXML i millora de la importació, junt amb les proves de comprovació que funciona. Depenent del temps disponible, implementar alguns a tots els següents:

 • Manipulació de l’exportació del contingut musical bàsic com ara l’exportació MIDI (és a dir, ús de classes exportadores dedicades, derivades de la classe translator)
 • Construir l’arbre XMDL del contingut musical bàsic, i una connexió des de l’esdeveniment musical a l’etiqueta XML
 • Fer que tots els gravadors del LilyPond facin la seva feina
 • Afegir la possibilitat d’enllaçar cada objecte de presentació (bàsicament cada segell o grup de segells) a la causa musical (així com a l’etiqueta XML dins de l’arbre XML)
 • Afegir un ‘rerefons’ de sortida XML, que pot després afegir la informació de disposició per a cadascú dels objectes de sortida a les etiquetes del XML

L’objectiu es considerarà aconseguit quan una partitura (prèviament seleccionada) pugui importar-se des del MusicXML i exportada de nou sense cap pèrdua de dades no intencionada.

Dificultat: mitjana

Requisits: MusicXML, Python, coneixement bàsic del LilyPond

Mentor(s): Reinhold Kainhofer, Mike Solomon

Seria un element al vostre favor la familiaritat amb altres editors de partitures per poder fer proves creuades.

Millora de les lligadures d’unió i d’expressió

Sovint la forma predeterminada de les corbes de lligadura no és satisfactòria. No estan contemplades les lligadures d’unió entre notes enharmòniques { dos' - reb' }, les lligadores "trencades" per una clau o un canvi de pauta no estan ben contemplades. El projecte inclou la recol·lecció i ordenació d’exemples de sortida defectuosa, decidir sobre la sortida que es desitja tenir i escriure el codi corresponent.

Dificultat: alta

Requisits: C++, experiència amb heurística de l’escriptura

Coneixements recomanats: LilyPond, sentit estètic

Mentor(s): Mike Solomon

Afegir una variant especial dels caràcters gràfics de font tipogràfica

Afegir variants per a alguns caràcters gràfics, como ara els signes d’alteració, per a línies sobre la pauta, entre pautes, escurçades i estretes, així com una infraestructura genèrica per incorporar-los. Un exemple és el cap de la breu d’una notació antiga, que ve en dues variants, amb l’orifici petit i gran.

Dificultat: fàcil

Requisits: MetaFont, C++, bon ull per als detalls

Coneixements recomanats: coneixements bàsics del LilyPond

Mentor(s): Werner Lemberg

Millora del barrat

Hauria de millorar-se el posicionament predeterminat de les barres de corxera (i figures menors) normals, de pentagrama creuat, interrompudes i en angle. El barrat hauria de dependre del context i de les notes veïnes (vegeu la secció 2.2). Si és possible, reduir el temps de càlcul del barrat.

Dificultat: mitjana

Requisits: C++, experiència amb heurística de l’escriptura

Coneixements recomanats: sentit estètic

Mentor(s): Mike Solomon, Carl Sorensen

Neteja de diversos advertiments de compilació

Neteja dels advertiments de compilació, anàlisi estàtica del codi, i advertiments del valgrind. Les eines d’anàlisi automàtica del codi (advertiments de g++ i clang) i eines d’anàlisi com ara la detecció de filtracions de memòria dels perfiladors de codi valgrind i callgrind aporten informació valuosa sobre possibles problemes en el codi de C++. La neteja d’aquests advertiments ens permetria rebutjar automàticament qualsevol pegat que introduís més advertiments dels que hi ha actualment.

Dificultat: mitjana

Requisits: C++

Mentor(s): Joe Neeman, Reinhold Kainhofer


Autors

Equip de desenvolupament actual

Càrrecs de l’equip del desenvolupament anterior

Col·laboradors actuals

Programació

Don Armstrong, Kevin Barry, Robin Bannister, Étienne Beaulé, Davide Bonetti, Dan Eble, Hassan Elfatihi, Frederic Gohier, Adam Good, David Stephen Grant, Torsten Hämmerle, Jonas Hahnfeld, Karlin High, Masamichi Hosoda, Patrice Levesque, Urs Liska, John Mandereau, Malte Meyn, Thomas Morley, Lukas-Fabian Moser, Alexander Myltsev, David Nalesnik, Martin Neubauer, Antonio Ospite, Benkő Pál, Knut Petersen, Matthew Peveler, Jean Abou Samra, Simon Tatham, Bernhard M. Wiedemann, Jaap de Wolff, Boris-Chengbiao Zhou

Font tipogràfica

Torsten Hämmerle

Documentació

Simon Albrecht, Kevin Barry, Bernhard Bloechl, Federico Bruni, Torsten Hämmerle, Karlin High, Masamichi Hosoda, Michael Käppler, Davide Liessi, Urs Liska, Malte Meyn, Thomas Morley, Paul Morris, Noam Postavsky, Andrej Shadura, Fr. Samuel Springuel

Esquadró de fallades

Simon Albrecht, Federico Bruni, Colin Campbell, Phil Holmes, Ralph Palmer

Suport

Simon Albrecht, Colin Campbell, Eluze, Marc Hohl, Phil Holmes, Marek Klein, Alex Loomis, Kieren MacMillan, Thomas Morley, Tim McNamara, Paul Morris, David Nalesnik, Urs Liska, Ralph Palmer, Pierre Perol-Schneider, Neil Puttock, Tao

Traducció

Caio Barros, Federico Bruni, Rafael Fontenelle, Walter Garcia-Fontes, Hiroshi Fukuhara, Jean-Charles Malahieude, Tomohiro Tatejima

Col·laboradors anteriors

Programació

Erlend Aasland, Maximilian Albert, Aleksandr Andreev, Guido Amoruso, Guido Aulisi, Joe Austin, Sven Axelsson, Kristof Bastiaensen, Pál Benkő, Frédéric Bron, Federico Bruni, Nathan Chou, Juliusz Chroboczek, Peter Chubb, Angelo Contardi, Vicente Solsona Della, Hajo Dezelski, Michael Welsh Duggan, Dan Eble, David Feuer, Bertalan Fodor, Richard Gay, Mathieu Giraud, Lisa Opus Goldstein, John Gourlay, Torsten Hämmerle, Yuval Harel, Andrew Hawryluk, Christian Hitz, Karin Hoethker, Rutger Hofmann, Marc Hohl, Masamichi Hosoda, Bernard Hurley, Yoshinobu Ishizaki, Chris Jackson, Felix Janda, David Jedlinsky, Heikki Junes, Michael Käppler, Thomas Klausner, Marek Klein, Mark Knoop, Michael Krause, Tobias Kretschmar, Jean-Baptiste Lamy, Vincent Le Ligeour, Jonatan Liljedahl, James Lowe, Peter Lutek, Andrew Main, Kieren MacMillan, Hendrik Maryns, Thomas Morgan, Thomas Morley, Paul Morris, David Nalesnik, Matthias Neeracher, Keith OHara, Justin Ohmie, Tatsuya Ono, Benkő Pál, Benjamin Peterson, Knut Petersen, Guy Gascoigne-Piggford, Anders Pilegaard, Henning Hraban Ramm, Nathan Reed, Julien Rioux, Johannes Rohrer, Ben Rudiak-Gould, Stan Sanderson, Andreas Scherer, Johannes Schindelin, Patrick Schmidt, Devon Schudy, Boris Shingarov, Kim Shrier, Edward Sanford Sutton, Adam Spiers, David Svoboda, Heikki Taurainen, Piers Titus van der Torren, Owen Tuz, Sebastiano Vigna, Jan-Peter Voigt, Arno Waschk, John Williams, Andrew Wilson, Milan Zamazal, Rune Zedeler, Rodolfo Zitellini

Font tipogràfica

Jay Anderson, Tom Cato Amundsen, Marc Hohl, Masamichi Hosoda, Chris Jackson, Alexander Kobel, Abraham Lee, Keith OHara, Carsten Steger, Arno Waschk, Rune Zedeler

Documentació

Erlend Aasland, Simon Albrecht, Trevor Bača, Alard de Boer, Frédéric Bron, Federico Bruni, Colin Campbell, Jay Hamilton, Joseph Harfouch, Andrew Hawryluk, Cameron Horsburgh, Geoff Horton, Heikki Junes, Kurtis Kroon, Urs Liska, James Lowe, Dave Luttinen, Kieren MacMillan, Jean-Charles Malahieude, Christian Mondrup, Mike Moral, Thomas Morley, Eyolf Østrem, Ralph Palmer, Pierre Perol-Schneider, François Pinard, David Pounder, Michael Rasmussen, Till Rettig, Pavel Roskin, Patrick Schmidt, Alberto Simoes, Guy Stalnaker, Greg Swinford, Martin Tarenskeen, Arnold Theresius, Anh Hai Trinh, Eduardo Vieira, Stefan Weil, Rune Zedeler, Rodolfo Zitellini

Suport

Simon Albrecht, Colin Campbell, Eluze, Anthony Fok, Christian Hitz, Marc Hohl, Phil Holmes, Chris Jackson, Heikki Junes, Marek Klein, Urs Liska, Alex Loomis, Kieren MacMillan, Tim McNamara, Thomas Morley, Paul Morris, David Nalesnik, Ralph Palmer, Pierre Perol-Schneider, Neil Puttock, David Svoboda, Tao

Traducció

Alard de Boer, Federico Bruni, Luca Rossetto Casel, Felipe Castro, Abel Cheung, Frédéric Chiasson, Simon Dahlbacka, Orm Finnendahl, Pavel Fric, Walter Garcia-Fontes, David González, Tommaso Gordini, Nicolas Grandclaude, Erika Griechisch, Dénes Harmath, Damien Heurtebise, Masamichi Hosoda, Bjoern Jacke, Matthieu Jacquot, Neil Jerram, Heikki Junes, Nicolas Klutchnikoff, Jean-Charles Malahieude, Adrian Mariano, Christian Mondrup, Tineke de Munnik, Steven Michael Murphy, Till Paala, François Pinard, Gauvain Pocentek, Till Rettig, Ludovic Sardain, Yoshiki Sawada, Thomas Scharkowski, Clytie Siddall, August S. Sigov, Roland Stigge, Tomohiro Tatejima, Paco Tomillo, Risto Vääräniemi, Andrea Valle, Ralf Wildenhues, Olcay Yıldırım


Reconeixements

Reconeixements


Publicacions

El que nosaltres hem escrit sobre el LilyPond

 • Server Acim. GNU/LilyPond (Turkish Language). 2013. (PDF 2100k).
 • Graham Percival. Sustainability in F/OSS: developers as a non-renewable resource. In Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 (RMLL2010), 2010. (PDF 333k).
 • Han Wen Nienhuys and Jan Nieuwenhuizen. LilyPond, a system for automated music engraving. In Colloquium on Musical Informatics (XIV CIM 2003), May 2003. (PDF 95k).
 • Han Wen Nienhuys. LilyPond, Automated music formatting and the Art of Shipping. In Forum Internacional Software Livre 2006 (FISL7.0), 2006. (PDF 1095k).
 • Margarethe Maierhofer Lischka & Florian Hollerweger. Lilypond: music notation for everyone!. In Linux Audio Conference 2013 (LAC2013), 2013. (PDF 890k).
 • Reinhold Kainhofer. OrchestralLily: A Package for Professional Music Publishing with LilyPond and LATEX. In The Linux Audio Conference 2010 (LAC2010), 2010. (PDF 767k).
 • Erik Sandberg. Separating input language and formatter in GNU LilyPond. Master’s thesis, Uppsala University, Department of Information Technology, March 2006. (PDF 750k).

El que uns altres han fet amb el LilyPond

 • Kevin C. Baird. Real-time generation of music notation via audience interaction using python and GNU LilyPond. In New Interfaces for Music Expression, May 2005.
 • Alexandre Tachard Passos, Marcos Sampaio, Pedro Kröger, and Givaldo de Cidra. Functional Harmonic Analysis and Computational Musicology in Rameau. In Proceedings of the 12th Brazilian Symposium on Computer Music, pages 207–210, 2009.
 • Graham Percival, Tosten Anders, and George Tzanetakis. Generating Targeted Rhythmic Exercises for Music Students with Constraint Satisfaction Programming. In International Computer Music Conference, 2008.
 • Alberto Simões, Anália Lourenço, and José João Almeida. (J. Neves et al., editor). Using Text Mining Techniques for Classical Music Scores Analysis. In New Trends in Artificial Intelligence, 2007.

Si coneixeu qualssevol altres articles acadèmics que mereixin aparèixer relacionats aquí, us preguem que ens ho feu saber escrivint un missatge a la llista de correu bug-lilypond. Si no esteu subscrit a la llista, encara ho podeu fer a la página informativa.


Notícies antigues

Nota: Hi ha molts anuncis i registres de canvi antics a les Golfes

New Italian mailing list

June 22, 2020 - All Italian users are welcome to join the new Italian mailing list, where they can get help and discuss about LilyPond in their mother language.

LilyPond 2.21.3 released July 12, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.3. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.20.0 released! March 1, 2020

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.20.0. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

This version provides a number of updates, including updated manuals. We recommend all users to upgrade to this version.


Golfes

Anuncis

Anuncis i notícies per versió: v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.2, v1.0, v0.1

Llista descriptiva dels canvis per versió: v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.8, v1.6, v1.4, v1.2

Agraïments

Gràcies als desenvolupadors, col·laboradors, i caçadors de fallades i aportadors de suggeriments per v2.16, v2.14, v2.12, v2.10, v2.8, v2.6, v2.4, v2.2, v2.0, v1.8

Registres de canvis

Registres de canvis dels desenvolupadors, per versió: v2.10, v2.3, v2.1, v1.5 (1), v1.5 (2), v1.4, v1.3, v1.2, v1.1, v1.0, v0.1, v0.0

LilyPond 2.21.2 released June 21, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.2. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.1 released April 28, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.1. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.0 released April 9, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.0. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.19.84 released February 4, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.84. This release is the final pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.83 released October 16, 2018

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.83. This release is a further pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.82 released June 24, 2018

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.82. This release is a further pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.81 released January 28, 2018

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.81. This release is a further pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.80 released October 14, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.80. This release is a pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.65 released August 06, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.65. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.64 released July 15, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.64. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.63 released June 28, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.63. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.62 released June 10, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.62. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.61 released May 21, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.61. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.60 released May 08, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.60. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.59 released April 09, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.59. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.58 released March 26, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.58. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.57 released March 12, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.57. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.56 released February 26, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.56. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.55 released February 12, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.55. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.54 released January 4, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.54. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.53 released December 17, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.53. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.52 released December 4, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.52. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.51 released November 20, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.51. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.50 released November 6, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.50. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.49 released October 16, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.49. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.48 released September 13, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.48. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.47 released August 31, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.47. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.46 released July 26, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.46. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.45 released July 09, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.45. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.44 released June 21, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.44. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.43 released June 8, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.43. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.42 released May 15, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.42. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.41 released May 1, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.41. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

Two LilyPond projects in Google Summer of Code 2016 April 23, 2016

We are happy to see two students, Nathan Chou and Jeffery Shivers, working on LilyPond as participants in the Google Summer of Code this year. We hope they produce great results and stay in the developer community afterwards.

Nathan will tackle an annoying limitation, namely the unability of spanners to cross voices. His work will make a class of ugly workarounds obsolete. Jeffery will bring the ScholarLY package[1] to production quality and add a LaTeX package to it, making it possible to create beautiful critical reports from data encoded directly in the LilyPond score.

[1] https://github.com/openlilylib/scholarly

LilyPond 2.19.40 released April 17, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.40. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.39 released March 27, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.39. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.38 released March 13, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.38. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.37 released February 28, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.37. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.36 released January 31, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.36. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.35 released January 02, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.35. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.34 released December 22, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.34. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.33 released December 6, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.33. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.32 released November 22, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.32. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.31 released November 8, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.31. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.30 released October 25, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.30. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.29 released October 18, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.29. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.28 released September 27, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.28. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.27 released September 12, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.27. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.26 released August 27, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.26. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.25 released August 9, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.25. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.24 released July 26, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.24. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.23 released July 12, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.23. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.22 released June 28, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.22. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.21 released May 24, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.21. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.20 released May 10, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.20. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.19 released April 26, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.19. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.18 released April 5, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.18. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.17 released March 15, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.17. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.16 released February 28, 2015

At long last, we are very happy to announce the release of LilyPond 2.19.16. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

We would like to acknowledge and thank Masamichi Hosoda for making this release possible with his work on updating GUB, the build tool.

LilyPond 2.19.15 released September 28, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.15. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.14 released September 14, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.14. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.13 released August 31, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.13. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.12 released August 17, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.12. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.11 released August 3, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.11. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.10 released July 13, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.10. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.9 released June 29, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.9. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.8 released June 15, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.8. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.7 released May 25, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.7. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.6 released May 11, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.6. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.5 released April 20, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.5. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.4 released April 6, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.4. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.18.2 released! March 23, 2014

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.18.2. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

This version provides a number of updates to 2.18.0, including updated manuals. We recommend all users to upgrade to this version.

LilyPond production named BEST EDITION 2014 March 11, 2014

We are thrilled that the edition of the songs of Oskar Fried (1871-1941), published recently by our fellow contributors Urs Liska and Janek Warchoł [1], received the "Musikeditionspreis BEST EDITION 2014" of the German Music Publishers’ Association [2]. The ceremony took place at the Frankfurt Musikmesse.

We congratulate Janek and Urs for gaining such public recognition of typographical and editorial excellence of their work. We are also delighted to inform you that they intend to make their work available under a Free license as soon as the publisher expenses are covered. Please support this initiative by buying the printed volume through the publisher [3].

[1] https://lilypondblog.org/category/fried-songs
[2] http://www.best-edition.de
[3] http://www.sound-rel.de

LilyPond 2.19.3 released March 2, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.3. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.18.1 February 16, 2014

We have released updated manuals for LilyPond’s stable version, 2.18. The manuals are now for 2.18.1 and have a number of updates and improvements over 2.18.0. There will be a further release of 2.18 in the future (2.18.2), and this will include the updates to the manuals as well as some minor enhancements to the LilyPond core functionality.

To summarise the current situation: stable LilyPond application: 2.18.0; stable LilyPond manuals: 2.18.1; development for both: 2.19.2.

LilyPond 2.19.2 released February 2, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.2. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.1 released January 19, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.1. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.0 released January 5, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.0. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.18.0 released! December 29, 2013

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.18.0. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

Among the numerous improvements and changes, the following might be most visible:

A full list of noteworthy new features is given in:

https://lilypond.org/doc/v2.18/Documentation/changes/index.ca.html

Great thanks go to the large number of LilyPond enthusiasts whose financial backing enabled one core developer, David Kastrup, to focus exclusively on LilyPond during the entire development cycle.

LilyPond 2.18 has been brought to you by

Main Developers:

Bertrand Bordage, Trevor Daniels, Colin Hall, Phil Holmes, Ian Hulin, Reinhold Kainhofer, David Kastrup, Jonathan Kulp, Werner Lemberg, John Mandereau, Patrick McCarty, Joe Neeman, Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen, Graham Percival, Mark Polesky, Neil Puttock, Mike Solomon, Carl Sorensen, Francisco Vila, Valentin Villenave, Janek Warchoł

Core Contributors:

Aleksandr Andreev, Frédéric Bron, Torsten Hämmerle, Marc Hohl, James Lowe, Andrew Main, Thomas Morley, David Nalesnik, Keith OHara, Benkő Pál, Anders Pilegaard, Julien Rioux, Johannes Rohrer, Adam Spiers, Heikki Tauriainen

Documentation Writers:

Frédéric Bron, Federico Bruni, Colin Campbell, Urs Liska, James Lowe, Thomas Morley, Jean-Charles Malahieude, Guy Stalnaker, Martin Tarenskeen, Arnold Theresius, Rodolfo Zitellini

Bug Squad:

Colin Campbell, Eluze, Marc Hohl, Phil Holmes, Marek Klein, Ralph Palmer

Support Team:

Colin Campbell, Eluze, Marc Hohl, Marek Klein, Kieren MacMillan, Urs Liska, Ralph Palmer

Translators:

Federico Bruni, Luca Rossetto Casel, Felipe Castro, Pavel Fric, Jean-Charles Malahieude, Till Paala, Yoshiki Sawada

and numerous other contributors.

LilyPond 2.17.97 released! December 8, 2013

We are excited to announce the release of LilyPond 2.17.97 as a potential final beta release for the upcoming stable release 2.18. The developers believe this to be feature-complete, the documentation to be accurate, and no important issues to be overlooked. For upgrading the syntax of your input files to the latest version, see Updating files with convert-ly. Please test this release and report back any problems, see Bug reports.

LilyPond 2.17.96 released! November 24, 2013

We are excited to announce the release of LilyPond 2.17.96 as a further beta release for the upcoming stable release 2.18. The developers believe the release to be feature-complete, the documentation to be accurate, and no important issues to be overlooked. For upgrading the syntax of your input files to the latest version, see Updating files with convert-ly. Please test this release and report back any problems, see Bug reports.

LilyPond 2.17.95 released! November 3, 2013

We are excited to announce the release of LilyPond 2.17.95 as beta release for the upcoming stable release 2.18. The developers are still busy finding solutions for some last-minute problems, but the release is supposed to be feature-complete, the documentation to be accurate, and no important issues to be overlooked. For upgrading the syntax of your input files to the latest version, see Updating files with convert-ly. Please test this release and report back any problems, see Bug reports.

LilyPond 2.17.29 released! October 20, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.29. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.28 released! October 6, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.28. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.27 released! September 26, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.27. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.26 released! September 8, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.26. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.25 released! August 25, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.25. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.24 released! August 11, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.24. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.23 released! July 28, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.23. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.22 released! July 14, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.22. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

This update cures the issue with the Windows version crashing with a problem with positioning text.

LilyPond 2.17.21 released! June 30, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.21. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.20 released! June 9, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.20. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond blog. June 2, 2013

Janek Warchoł has created a LilyPond blog. You can find it at lilypondblog.org!

LilyPond 2.17.19 released! May 26, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.19. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.18 released! May 11, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.18. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.17 released! April 27, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.17. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.16 released! April 13, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.16. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.15 released! March 30, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.15. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.14 released! March 10, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.14. This release contains the usual number of bugfixes (including putting span bars back where they should be) and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.13 released! February 23, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.13. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.12 released! February 8, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.12. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.11 released! January 26, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.11. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.10 released! January 12 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.10. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.16.2 released! January 4, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.16.2. This release is mainly to correct a problem with lilypond-book running on Windows. We recommend that only people requiring this functionality upgrade to this version.

LilyPond 2.17.9 released! December 15, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.9. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.8 released! December 1, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.8. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.7 released! November 17, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.7. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

The LilyPond Report #28. November 12, 2012

The October issue of the LilyPond Report focuses on the meeting of LilyPond developers and users in Waltrop, Germany last August. Of course, there are also some musings on LilyPond triggered by the release of 2.16.0 and 2.17.0 occuring from that venue.

There are also two monthly financial reports from David Kastrup whose work on LilyPond is solely paid for by financial contributions from other developer and users (thank you!), and a report about experiences from a web-based music typesetting service using LilyPond internally.

Come read LilyPond Report 28 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.16.1 released! November 9, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.16.1. This has a number of updates to the previous stable version, and should cause no problems. We recommend that everybody upgrade to this version.

LilyPond 2.17.6 released! November 3, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.6. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.5 released! October 20, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.5. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.4 released! October 6, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.4. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.3 released! September 23, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.3. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.2 released! September 10, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.2. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.1 released! August 28, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.1. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.0 released! August 26, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.0. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.16.0 released! August 24, 2012

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.16.0. LilyPond is a music engraving program, devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

Many improvements have been made in the past year since the previous main stable version. A few major improvements are:

A full list of new features is given in:

https://lilypond.org/doc/v2.16/Documentation/changes/index.ca.html

Happy music typesetting! LilyPond 2.16 was brought to you by...

Main development team:

Bertrand Bordage, Trevor Daniels, Colin Hall, Phil Holmes, Ian Hulin, Reinhold Kainhofer, David Kastrup, Jonathan Kulp, Werner Lemberg, John Mandereau, Patrick McCarty, Joe Neeman, Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen, Graham Percival, Mark Polesky, Neil Puttock, Mike Solomon, Carl Sorensen, Francisco Vila, Valentin Villenave, Jan Warchoł

Programming contributors:

Aleksandr Andreev, Sven Axelsson, Peter Chubb, Karin Hoethker, Marc Hohl, David Nalesnik, Justin Ohmie, Benkő Pál, Julien Rioux, Patrick Schmidt, Adam Spiers, Heikki Taurainen, Piers Titus van der Torren, Jan-Peter Voigt, Janek Warchol

Documentation contributors:

James Lowe, Pavel Roskin, Alberto Simoes, Stefan Weil

Bug squad:

Colin Campbell, Eluze, Phil Holmes, Marek Klein, Ralph Palmer, James Lowe

Support:

Colin Campbell, Christian Hitz, Phil Holmes

Translation contributors:

Jean-Charles Malahieude, Till Paala, Yoshiki Sawada

LilyPond 2.15.95 released! August 11, 2012

We are excited to announce the release of LilyPond 2.15.95. With this release, development on version 2.15 is frozen for the upcoming 2.16 stable release and only open to bug fixes.

All users are urged to try this version to ensure the best quality of the upcoming stable release. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

LilyPond 2.15.42 released! August 02, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.42. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The LilyPond Report #27. August 2, 2012

The LilyPond Report is back, with some interesting insights on new Scheme-related features recently added by our community’s only paid developer David Kastrup (thanks to your continuing donations). Also to be found in this issue are an overview of some lesser-known LilyPond companion projects, and a handful of more shallow factoids.

Come read LilyPond Report 27 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Release candidate withdrawn July 11, 2012

We have discovered a regression since 2.14.2, so lilypond 2.15.41 is no longer a candidate for the 2.16.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

Release candidate 8 of 2.16 - LilyPond 2.15.41 released! July 4, 2012

LilyPond 2.15.41 is out; this is the eighth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 18 July 2012. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.15.40 released! June 05, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.40. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate withdrawn June 01, 2012

We have discovered a regression since 2.14.2, so lilypond 2.15.39 is no longer a candidate for the 2.16.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

Release candidate 7 of 2.16 - LilyPond 2.15.39 released! May 22, 2012

LilyPond 2.15.39 is out; this is the seventh release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 05 June 2012. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

The LilyPond Report #26. May 22, 2012

The LilyPond Report is back, with a new editor on board - Pavel Roskin, who tells us about his adventures in strange lands of compiler bugs! There is also a detailed report about current development status, and an analysis of example LilyPond output - see for yourself how close (or how far?) are we from matching the quality of hand-engraved scores.

Come read LilyPond Report 26 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Release candidate 6 of 2.16 - LilyPond 2.15.38 released! May 3, 2012

LilyPond 2.15.38 is out; this is the sixth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

Update: Due to a few Critical bugs, another release candidate will be required.

LilyPond takes part in Google Summer of Code 2012! April 25, 2012

Being a part of GNU project, we are participating in Google Summer of Code program, which offers students stipends for working on open source software.

Our contributor Janek Warchoł was accepted for 2012 edition of GSoC. He will be working on advanced lyrics positioning in LilyPond.

Release candidate 5 of 2.16 - LilyPond 2.15.37 released! April 19, 2012

LilyPond 2.15.37 is out; this is the fifth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 03 May 2012. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

Release candidate 4 of 2.16 - LilyPond 2.15.36 released! April 6, 2012

LilyPond 2.15.36 is out; this is the fourth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 20 April 2012. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

The LilyPond Report #25. Apr 1st, 2012

The LilyPond Report is back, with a rather unusual issue featuring our young Polish contributor Janek Warchoł! Also included in this issue are quite a few unexpected items, including (but not limited to)… a cooking recipe!

Come read LilyPond Report 25 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.15.35 released! Mar 28, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.35. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.34 released! Mar 19, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.34. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.33 released! Mar 08, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.33. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The LilyPond Report #24. Mar 5, 2012

A new issue of the LilyPond Report is now available for reading; topics include a request for funding, an article about exciting new features in LilyPond grammar, and an overview of LilyPond-based web applications.

Come read LilyPond Report 24 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.15.32 released! Mar 03, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.32. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.31 released! Feb 29, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.31. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate 3 of 2.16 - LilyPond 2.15.30 released! Feb 17, 2012

LilyPond 2.15.30 is out; this is the third release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 02 March 2012. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.15.29 released! Feb 9, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.29. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.28 released! Feb 3, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.28. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.27 released! Jan 24, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.27. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The LilyPond Report #23. Jan 20, 2012

The LilyPond Report is back, with developer David Kastrup as a new editor! This issue features an exposé on some of the new, handy commands recently added to LilyPond, as well as an interview with LilyPond contributor and composer Mike Solomon.

Come read LilyPond Report 23 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.15.26 released! Jan 16, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.26. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The 2.15.25 has been skipped due to build problems.

LilyPond 2.15.24 released! Jan 07, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.24. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.23 released! Dec 21, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.23. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.22 released! Dec 15, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.22. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.21 released! Dec 6, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.21. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.20 released! Nov 24, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.20. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.19 released! Nov 18, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.19. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.18 released! Nov 12, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.18. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.17 released! Nov 10, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.17. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.16 released! October 28, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.16. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.15 released! October 24, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.15. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.14 released! October 7, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.14. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.13 released! September 27, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.13. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate 2 cancelled Sep 23, 2011

The release countdown is cancelled due to the discovery of a Critical regression.

Release candidate 2 of 2.16 - LilyPond 2.15.12 released! Sep 20, 2011

LilyPond 2.15.12 is out; this is the second release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 27 Sep 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.15.11 released! September 11, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.11. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to the possibility of a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.10 released! September 6, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.10. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few outstanding Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.9 released! August 30, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.9. This release contains the usual number of bugfixes, and also adds support for MacOS X 10.7.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few outstanding Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate 1 of 2.16 - LilyPond 2.15.8 released! Aug 01, 2011

LilyPond 2.15.8 is out; this is the first release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 08 Aug 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.15.7 released! July 29, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.7. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.6 released! July 26, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.6. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.14.2 released! July 25, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.14.2. This fixes a few minor bugs in the stable version, and should cause no problems. We recommend that everybody upgrade to this version.

LilyPond 2.15.5 released! July 12, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.5. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.4 released! July 4, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.4. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.3 released! June 27, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.3. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.2 released! June 18, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.2. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.14.1 released! June 12, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.14.1. This fixes a few minor bugs in the stable version, and should cause no problems. We recommend that everybody upgrade to this version.

LilyPond 2.15.1 released! June 11, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.1. This is the beginning of a new unstable development effort, and adds the usual number of bugs.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.0 released! June 7, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.0. This is the beginning of a new unstable development effort, and adds the usual number of bugs.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.14.0 released! June 6, 2011

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.14. LilyPond is a music engraving program, devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

Many improvements have been made in the past two and a half years since the previous main stable version. A few major improvements are:

A full list of new features is given in:

https://lilypond.org/doc/v2.14/Documentation/changes/index.ca.html

Happy music typesetting! LilyPond 2.14 was brought to you by...

Main development team:

Trevor Daniels, Reinhold Kainhofer, David Kastrup, Jonathan Kulp, Werner Lemberg, John Mandereau, Patrick McCarty, Joe Neeman, Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen, Graham Percival, Mark Polesky, Neil Puttock, Mike Solomon, Carl Sorensen, Francisco Vila, Valentin Villenave.

Programming contributors:

Sven Axelsson, Pál Benkő, Bertrand Bordage, Frédéric Bron, Peter Chubb, Hajo Dezelski, Richard Gay, Keith OHara, Andrew Hawryluk, Christian Hitz, Marc Hohl, Henning Hraban Ramm, Ian Hulin, Michael Käppler, Marek Klein, Kieren MacMillan, Thomas Morgan, Benjamin Peterson, Nathan Reed, Julien Rioux, Boris Shingarov, Patrick Schmidt, Owen Tuz, Jan Warchoł, Andrew Wilson, Rodolfo Zitellini.

Font contributors:

Keith OHara, Marc Hohl, Alexander Kobel, Carsten Steger.

Documentation contributors:

Colin Campbell, Andrew Hawryluk, James Lowe, Mike Moral, Ralph Palmer, David Pounder, Patrick Schmidt.

Bug squad:

James E. Bailey, Colin Campbell, Phil Holmes, Urs Liska, Ralph Palmer, Kieren MacMillan, Dmytro O. Redchuk.

Binaries support contributors:

Christian Hitz.

Translation contributors:

Federico Bruni, Dénes Harmath, Jean-Charles Malahieude, Tineke de Munnik, Till Paala, Ralf Wildenhues, Yoshiki Sawada.

Release candidate 7 of 2.14 - LilyPond 2.13.63 released! May 30, 2011

LilyPond 2.13.63 is out; this is the seventh release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on June 6, 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.13.62 released! May 24, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.62. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.61 released! May 1, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.61. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.60 released! April 16, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.60. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

Linux Journal Magazine article - April 2011

Linux Magazine publishes an article in the May 2011 issue titled Projects on the Move. It is an introduction to MuseScore, LilyPond and Chordii. Author Carla Schroder states “LilyPond is driven from the command line, but don’t let the lack of a GUI scare you away; LilyPond is user-friendly and easy to learn”, and provides a hands-on example.

LilyPond 2.13.59 released! April 10, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.59. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

Release candidate 6 of 2.14 - LilyPond 2.13.58 released! April 7, 2011

LilyPond 2.13.58 is out; this is the sixth release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on April 14, 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

Release candidate 5 of 2.14 - LilyPond 2.13.57 released! April 3, 2011

LilyPond 2.13.57 is out; this is the fifth release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on April 10, 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

Release candidate 4 of 2.14 - LilyPond 2.13.56 released! Mar 29, 2011

LilyPond 2.13.56 is out; this is the fourth release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on April 5, 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.13.55 released! Mar 22, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.55. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the fourth release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

Release candidate 3 withdrawn Mar 15, 2011

We have discovered a regression since 2.12.3, so lilypond 2.13.54 is no longer a candidate for the 2.14.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

Release candidate 3 of 2.14 - LilyPond 2.13.54 released! Mar 13, 2011

LilyPond 2.13.54 is out; this is the third release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on March 27, 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.13.53 released! Mar 6, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.53. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.52 released! Mar 1, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.52. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.51 released! Feb 22, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.51. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.50 released! Feb 13, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.50. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

New Chinese and Czech translations of the web page! Feb 11,2011

Two new languages are added to our web page: Chinese by Ben Luo, and Czech by Pavel Fric. It is a work in progress but they are fully functional. That makes ten languages to choose from!

Release candidate 2 of 2.14 - LilyPond 2.13.49 released! Feb 9, 2011

LilyPond 2.13.49 is out; this is the second release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on Feb 23, 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.13.48 released! Feb 5, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.48. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.47 released! Jan 28, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.47. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Release candidate 1 withdrawn Jan 13, 2011

We have discovered a regression since 2.12.3, so lilypond 2.13.46 is no longer a candidate for the 2.14.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

Release candidate 1 of 2.14 - LilyPond 2.13.46 released! Jan 12, 2011

LilyPond 2.13.46 is out; this is the first release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on 26 Jan 2011. If you discover any problems, please send us Informes de fallades.

LilyPond 2.13.45 released! Jan 3, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.45. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Beta test three of 2.14 – LilyPond 2.13.44 released! Dec 25, 2010

LilyPond 2.13.44 is out; this is the third beta test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There is still one Critical problem with this release: in one case, the vertical spacing is much too compressed. If you decide to test this version, do not be surprised to discover problems; just send us polite Informes de fallades.

Beta test two of 2.14 – LilyPond 2.13.43 released! Dec 14, 2010

LilyPond 2.13.43 is out; this is the second beta test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There is still one Critical problem with this release: in one case, the vertical spacing is much too compressed. If you decide to test this version, do not be surprised to discover problems; just send us polite Informes de fallades.

LilyPond 2.13.42 released! Dec 8, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.42. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the second beta test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

LilyPond 2.13.41 released! Dec 4, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.41. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the second beta test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

LilyPond 2.13.40 released! Nov 21, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.40. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the second beta test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

Beta test one of 2.14 – LilyPond 2.13.39 released! Nov 15, 2010

LilyPond 2.13.39 is out; this is the first beta test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are still some Critical problems with this release: the vertical spacing is suspicious in two cases, and lilypond can crash with some odd input. If you decide to test 2.13.39, do not be surprised to discover problems; just send us polite Informes de fallades.

The LilyPond Report #22. Nov 3, 2010

The LilyPond Report is back, with some surprises and exciting news for the whole LilyPond community! To be found in this issue is an up-to-date, complete list of all LilyPond mailing lists and forums around the world. Also, for the very first time our special guest today is LilyPond’s co-founder and core developer Jan Nieuwenhuizen, who has been busy these past months – read on to find out what for!

Come read LilyPond Report 22 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Alpha test four of 2.14 – LilyPond 2.13.38 released! Oct 31, 2010

LilyPond 2.13.38 is out; this is the fourth alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are still some Critical problems with this release: the vertical spacing is suspicious in two cases, and lilypond can crash with some odd input. If you decide to test 2.13.38, do not be surprised to discover problems; just send us polite Informes de fallades.

Alpha test three of 2.14 – LilyPond 2.13.37 released! Oct 25, 2010

LilyPond 2.13.37 is out; this is the third alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

There are still some Critical problems with this release: the vertical spacing is suspicious in two cases, and lilypond can crash with some odd input. If you decide to test 2.13.37, do not be surprised to discover problems; just send us polite Informes de fallades.

LilyPond 2.13.36 released! Oct 19, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.36. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the third alpha test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

The LilyPond Report #21. Oct 3, 2010

The LilyPond Report is back, with its two “grumpy-and-fluffy” editors! This issue mainly deals with microtonal notation in LilyPond, but does also include a how-to about running LilyPond from an USB key, not to forget the regular release news, the bug report of the Report, and some news from the frog pond!

Come read LilyPond Report 21 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Alpha test two of 2.14 – LilyPond 2.13.35 released! Sep 29, 2010

LilyPond 2.13.35 is out; this is the second alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

Three known regressions against 2.12.3 still exist: Issue 1173 MetronomeMarks cannot be aligned on a note if a multi-measure rest exists in another voice, and two spacing bugs: Issue 1240 and Issue 1252. If you decide to test 2.13.35, do not be surprised to discover problems; just send us polite Informes de fallades.

Alpha test of 2.14 – LilyPond 2.13.34 released! Sep 21, 2010

LilyPond 2.13.34 is out; this is the first alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the “Changes” manual on the website section about Desenvolupament.

One known regression against 2.12.3 still exist: Issue 1173 MetronomeMarks cannot be aligned on a note if a multi-measure rest exists in another voice, but we expect to find more. If you decide to test 2.13.34, do not be surprised to discover problems; just send us polite Informes de fallades.

LilyPond 2.13.33 released! Sep 10, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.33. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.32 released! Sep 3, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.32. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond Report #20. Sep 2, 2010

The LilyPond Report is back, with its two “grumpy-and-fluffy” editors! This issue contains a review of an online notation editor using lilypond, along with the regular release news, snippet of the report, news from the frog pond, and the bug report of the report!

Come read LilyPond Report 20 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.13.31 released! Aug 24, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.31. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.30 released! Aug 13, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.30. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond Report #19. Aug 9, 2010

The LilyPond Report is back, with its two “grumpy-and-fluffy” editors! This issue contains some conference news, along with the regular release news, snippet of the report, news from the frog pond, and the bug report of the report!

Come read LilyPond Report 19 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.13.29 released! Aug 4, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.29. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

This release radically changes the autobeaming rules, so use extra caution and expect breakage.

LilyPond 2.13.28 released! July 13, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.28. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

This release includes some major untested changes to the windows lilypad editor. Windows users should not be using this release because it is intended for developers only, but you ignore these warnings and try it anyway, use extra caution.

LilyPond 2.13.27 released! July 5, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.27. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Testing our new website! June 29, 2010

We’re testing our new website! For the next 24 hours, the new website will be the default website; after that, we will switch back to the old website while we examine feedback and make improvements to the new website.

Please send feedback to lilypond-user; you can find more information on our page about Contacte.

Nota: There are a few known problems with translations. If you are a non-English speaker, you may prefer to view the old lilypond website at: https://lilypond.org/web/

LilyPond 2.13.26 released! June 26, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.26. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.25 released! June 20, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.25. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.24 released! June 14, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.24. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.23 released! June 3, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.23. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.22 released! May 27, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.22. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.21 released! May 12, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.21. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

This release should be of particular interest to package maintainers: we have made a few changes to the configure script and the required libraries. Barring any urgent bug reports, this is the build system and libraries that will be used for the next stable release.

LilyPond Report #18. May 11, 2010

The LilyPond Report is back, with its two “grumpy-and-fluffy” editors! This issue will be filled with emotion and coolness, paper bags and zigzag-ending staves, plus the usual Frogs and Bugs.

Come read LilyPond Report 18 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.13.20 released! May 5, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.20. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Minor syntax change: the undocumented \cresc and \decresc have changed. In addition, the [options] for the LaTeX mode of lilypond-book now comes after the {lilypond}, following normal LaTeX practice. As always, see the Changes document for more information.

LilyPond 2.13.19 released! April 24, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.19. This release contains the usual number of bugfixes. However, 11 critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.18 released! April 16, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.18. This release contains the usual number of bugfixes, along with improved website translations. However, 14 critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.17 released! April 2, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.17. This release includes bugfixes for 4 critical issues. However, 15 critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.16 released! March 15, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.16. This release is intended for developers only, and includes the usual round of bugfixes.

LilyPond 2.13.15 released! March 4, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.15. This release is intended for developers only, and includes a few updates to the binary build process in addition to the usual round of bugfixes.

LilyPond Report #17. March 1, 2010

Yay, the Report is back, with a new team! It has been said that two heads are better than one — does it apply to newsletters as well? Read on and let us know! In this issue we’ll talk about websites and poetry, frogs and bugs, not to mention an extensive review of the Frescobaldi editor!

What are you waiting for? Come read LilyPond Report 17 now!

LilyPond 2.13.14 released! February 27, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.14. This release is intended for developers only, and includes a large translation update in addition to the usual round of bugfixes.

LilyPond 2.13.13 released! February 13, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.13. This release is intended for developers only, and fixes various problems with documentation build system as well as adding an output-preview-framework for our SVG backend. In addition, the binaries are now approximately 6 megabytes smaller.

LilyPond 2.13.12 released! February 2, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.12. This release is intended for developers only, and brings more stability and fewer bugs to the build system and Contributor’s Guide.

LilyPond 2.13.11 released! January 16, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.11. This release is intended for developers only, and brings a number of improvements to the build system, Contributor’s Guide, and fixes 4 critical regressions against earlier versions.

LilyPond 2.13.10 released! December 31, 2009

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.10. This release is intended for developers only, and brings a number of improvements such as predictable regression test output filenames and English names for feta filenames.

LilyPond 2.12.3 released! December 20, 2009

We are happy to announce the release of LilyPond 2.12.3. This version contains the long-awaited fix for our GUI on MacOS X 10.5 and 10.6. In addition to the GUI fixes, this version contains dozens of bugfixes backported from the unstable development version.

We recommend that all users upgrade to this version. This is the last planned release in the 2.12 stable series; development now shifts towards the upcoming 2.14 series.

LilyPond 2.13.9 released! December 12, 2009

LilyPond 2.13.9 is now out. From 2.13.9 onwards, LilyPond is licensed under the GNU GPL v3+ for code, and the GNU FDL 1.3+ for documentation. In addition to the usual round of bugfixes, this release adds a shortcut for repeated chords.

Please note that 2.13 is an unstable development branch; normal users should continue to use 2.12.

New Website! October 3, 2009

As you can see, we have a new website design. Many thanks to texi2html and CSS for being so flexible!

LilyPond Report #16. September 6, 2009

The LilyPond Report is back! This short, informal opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Read issue 16 now!

LilyPond 2.13.3. July 2, 2009

This unstable release contains working menus in OSX 10.5; many thanks to Christian Hitz for fixing this long-standing problem! This release also contains numerous other bugfixes and features such as ties with variable thickness, partially dashed slurs, and eyeglasses.
We are planning another 2.12 release in the next week or two, which will include the menu fixes for OSX 10.5. Normal users may wish to wait for this release rather than using an unstable release.
Canvis, Desenvolupament.

A LilyPond weboldala magyarul. May 22, 2009

Elkészült a lilypond.org nagy részének magyar fordítása a LilyPond honosítási projekt első lépéseként. A projekt célja a LilyPond szabad kottaszedő szoftver minél széleskörűbben elérhetővé tétele a magyar felhasználók számára a teljes weboldal és dokumentáció lefordítása révén. A teljes dokumentáció lefordításához közreműködőket keresünk. Ha részt vennél a honosításban, küldj egy e-mailt a harmathdenes AT gmail.com címre!
Harmath Dénes, a LilyPond honosítási projekt vezetője

The LilyPond Report #15. May 18, 2009

The LilyPond Report is a short, informal opinion column about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

The LilyPond Report #14. April 13, 2009

The LilyPond Report is back, on a new website! This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.12.2 and 2.13.0 — March 21, 2009

As a very belated announcement, the stable version of LilyPond is now 2.12.2, and the next development version has begun with 2.13.0.

LilyPond 2.12.0 “Rune” — December 27, 2008

A new stable release of LilyPond is available.
Announcement, Canvis, Descàrrega.

LilyPond 2.11.65 — Release Candidate. December 2, 2008

This release has improvements to MusicXML import, contributed by Reinhold Kainhofer, and adds support for splitting a book in several book parts, contributed by Nicolas Sceaux. Nested contexts of the same type are now allowed with any depth, and overriding nested properties can be done with list syntax, thanks to Neil Puttock. This is hopefully the last Release Candidate before stable release 2.12, so you are welcome to test this release if you can to report new issues.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.64. November 18, 2008

LilyPond 2.11.64 is available. MusicXML import has been improved, including church modes support, and a few bugs in the compilation and documentation building processes are fixed. The three documentation manuals are now fully translated in Spanish, thanks to Francisco Vila. The font cache problem in Windows binaries which used to cause excessive slowness should be fixed.
Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.63. October 29, 2008

LilyPond 2.11.63 is available. This release has lots of updates to the documentation and translations. Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.62 – Release Candidate. October 11, 2008

LilyPond 2.11.62 is available. This is is one of the last releases before 2.12, so testing it is encouraged. In addition to a bugfix in \tempo command, this release has lot of updates to Spanish and German documentation translations, and the stylesheet for HTML documentation has been improved.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.61 available. October 1, 2008

LilyPond 2.11.61 has been released. It has updates to documentation translations, and a new automatic accidentals style (teaching) has been added.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.60 available. September 25, 2008

LilyPond 2.11.60 has been released. A new style of double repeat bar line has been added, and printallheaders variable in score block has been renamed to print-all-headers. Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.59 available. September 20, 2008

Release 2.11.59 is out. LilyPond now uses 64 bit integers for rational numbers, which allows typesetting more complex polymetric music. This release also has updates to German and Spanish translations of the documentation. Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.58 available. September 13, 2008

LilyPond 2.11.58 is a beta release, which means the next stable release is expected in a few weeks. This release is also special, as it includes code which supports more flexible automatic accidentals rules, written several months ago by Rune Zedeler, deceased since then. All the development team express their condolences to his family and his friends. Besides this, automatic beaming has been improved by Carl Sorensen, support for creating stem flags in a new style has been contributed by Reinhold Kainhofer, and a few bugs have been fixed.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.57 available. August 27, 2008

LilyPond 2.11.57 is out. This release adds support for harp pedal diagrams, contributed by Reinhold Kainhofer, and some changes in markup command names have been made.
Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.56 available. August 17, 2008

LilyPond 2.11.56 is out. This release features transposable fret diagrams, contributed by Carl Sorensen. Translations status pages are now available from the documentation start page. Two predefined commands \pointAndClickOn, \pointAndClickOff have also been added.
Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.55 available. August 6, 2008

LilyPond 2.11.55 is out. This release fixes several bugs, and for octavation brackets set-octavation has been replaced by a more user-friendly command, \ottava.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.54 available. July 30, 2008

LilyPond 2.11.54 is out. This release fixes a bug in tie formatting following a line break, and changes the behavior of short-indent so that short instrument names are no longer indented in the margin.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.53 available. July 23, 2008

LilyPond 2.11.53 is out. This release fixes a lot of bugs.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.52 available. July 14, 2008

Release 2.11.52 fixes wrong offset of a bar number when it follows a breath mark, and syntax changes made in recent development releases are now fully listed on the News page.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.51 available. July 8, 2008

Release 2.11.51 has a couple of bugfixes, and a lot of changes in predefined command names. Fret diagrams formatting has been improved by Carl Sorensen, it is now controlled by fret-diagram-details property.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.50 available. July 2, 2008

Release 2.11.50 adds support for metronome marks with text, and backslashed numbers for figured bass, contributed by Reinhold Kainhofer.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

The LilyPond Report #13. June 23, 2008

This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

The LilyPond Report #12. June 16, 2008

This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.11.49 released. June 12, 2008

LilyPond 2.11.49 is out. It fixes a number of bugs, including bugs in beams formatting.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.48 released. June 9, 2008

LilyPond 2.11.48 is out. This release fixes a few bugs, and \compressMusic has been renamed to \scaleDurations.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

The LilyPond Report #11. June 9, 2008

This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

The LilyPond Report #10. June 2, 2008

Welcome to this special tenth issue of the LilyPond Report, entirely dedicated to Algorithmic Composition systems.
Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.11.47 released. May 28, 2008

LilyPond now allows all text context properties to be markups, except in \lyricmode. This release also fixes regression tests maintenance for developers.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.46 available. May 22, 2008

Release 2.11.46 fixes a lot of bugs and includes a rewrite of dynamics engravers. Support for slur-shaped arpeggios has been added.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

RSS feed - May 21, 2008

A RSS feed is now available on lilypond.org. It contains all news announced on the web site start page: releases, LilyPond report, new translations of the site and publications. Feed URL. The info mailing list (see Contacte) is still used to announce releases and special events.

The LilyPond Report #9. May 05, 2008

Welcome to this ninth issue of the LilyPond Report!
This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.11.45 available. April 26, 2008

Release 2.11.45 fixes a couple of bugs in the formatting engine. lilypond-book has been improved, with better performance, a bugfix about included files, and more flexibility for preprocessing documents with LaTeX variants. Support for enclosing text in a rounded box has been contributed by Valentin Villenave.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.44 available. April 14, 2008

Release 2.11.44 is available. Support for figured bass and chord names has been added to the MusicXML converter.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

lilypond.org日本語訳 (lilypond.org Japanese translation). 2008年4月8日 (April 4, 2008)

lilypond.orgのいくつかのページの日本語訳が出来ました。

LilyPond 2.11.43 available. March 31, 2008

Release 2.11.43 has been available since March 27. It fixes a couple of formatting bugs, and the font cache problem with MS-Windows binaries which caused excessive slowness has been fixed.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.42 available. March 9, 2008

Release 2.11.42 is out. It fixes some formatting and spacing bugs.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

Comparison of music engraving with Finale and LilyPond. February 25, 2008

In three articles, Andrew Hawryluk compares Finale and LilyPond in general terms, and evaluates in detail engraving capabilities of both pieces of software. The second article is an instructive analysis of Rachmaninoff’s Piano Prelude 6 engraving, including comparisons with a reference hand-engraved edition. Read the articles.

LilyPond 2.11.41 available. February 25, 2008

Release 2.11.41 is available. It has a few bugfixes, updated program messages in French, German, Spanish and Vietnamese, and updates to the MusicXML converter.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.37 available. January 3, 2008

Release 2.11.37 is available. It has a few bugfixes, and documentation changes. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.11.36 available. December 13, 2007

Release 2.11.36 is now available. It has many bugfixes, updates for MusicXML import, and it includes major documentation changes from Grand Documentation Project.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.33 and 2.11.33 available. September 20, 2007

Release 2.11.33 is now available.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.32 available. September 2, 2007

Release 2.11.32 is now available.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.31 available. August 31, 2007

Release 2.11.31 is now available. It has more bugfixes, updates for MusicXML import and lots of updates for the translations.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.30 available. August 20, 2007

Release 2.11.30 is now available. It has various bugfixes among others in the new spacing code, MusicXML import and lots of updates for the translations.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.29 and 2.11.29 available. August 11, 2007

Release 2.11.29 is now available. 2.10.29 has a few small fixes. 2.11.29 has several bugfixes, among others in the new spacing code, and lots of updates for the translations.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.28 for FreeBSD x86_64. August 10, 2007

Release 2.11.28 is now available as a binary installer for FreeBSD x86_64. Download the installer and do sh lilypond-2.11.28-1.freebsd-64.sh in a command window.

LilyPond 2.11.28 available - July 25, 2007

Release 2.11.28 has several updates to the manual and its translations, an plethora of bugfixes and a complete cleanup of the spacing engine code.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.26 available - June 8, 2007

Release 2.11.26 supports page markers, eg. for use in tables-of-contents. In addition, it fixes a number of bugs. Enjoy!
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.25 and 2.11.25 available - May 20, 2007

Release 2.11.25 has support for toplevel page breaking commands, and page breaking as a whole has been sped up significantly. Enjoy!
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.23 and 2.11.23 available - May 1, 2007

This has lots of bugfixes.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Descàrregues antigues.

Übersetzung der Dokumentation - 10. April 2007

Die Kapitel 1-5 (der Abschnitt für Anfänger) des LilyPond-Benutzerhandbuchs sind auf deutsch übersetzt — sie sind erhältlich für die Canvis online und Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.22 available - April 10, 2007

This release has updates of the dot collision code.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.21 available - March 24, 2007

This release has some documentation updates.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

Traduction de la documentation en français - 25 février 2007

Les chapitres 1 à 4 et 6 du manuel de l’utilisateur sont désormais traduits, et disponibles en ligne — version 2.10, version 2.11. Les traductions sont également incluses dans la documentation téléchargeable.

LilyPond 2.10.20 and 2.11.20 available - February 25, 2007

This release fixes many bugs.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.19 and 2.11.19 available - February 18, 2007

This release fixes many bugs.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.18 available - February 12, 2007

This release fixes still more bugs, and included singing support through festival contributed by Milan Zamazal.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.17 available - February 9, 2007

This release fixes still more bugs.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.16 and 2.11.16 available - February 4, 2007

This release fixes many bugs. (Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.10.15 and 2.11.15 available - February 1, 2007

This release will stretch piano staves on a system-by-system basis and add a few glyphs: a black harmonic note head and the slashed mirrored flat.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.14 and 2.11.14 available - January 26, 2007

This release has a rewrite of the line-spanner code, responsible for among other glissandi and text-crescendos, making them more flexible.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues

LilyPond 2.10.13 and 2.11.13 available - January 17, 2007

This release fixes a few minor but irritating bugs. In addition, the 2.11 release has updates of the tutorial.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.12 available - January 17, 2007

This release fixes lots of bugs. In particular, the tie formatting has been further improved, and memory usage has been improved enormously.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.12 available - January 17, 2007

This release mirrors 2.11.12. Notably, it has the same memory usage improvements.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.11 available - January 12, 2007

This release mostly has the same fixes as 2.11.11.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.11 available - January 11, 2007

This release has further fixes for popular bugs. Timing of the MIDI output won’t get confused by tuplets and grace notes anymore. Some fat has also been trimmed of the skyline code performance.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.10 available - January 8, 2007

LilyPond 2.11.10 has further review of the test-suite, performance and code coverage. This brought to light several problems that were fixed. Notably, 2.11.10 fixes lots of regressions in optical correction spacing and MIDI dynamics. Also, this version is 20 to 50 % faster than previous 2.11 releases.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.10 available - January 8, 2007

This release fixes several popular bugs, among others: MIDI files that go silent after (de)crescendi, and tuplets problems with quoting and part-combining.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.9 and 2.10.9 available - January 3, 2007

This release has a couple of bugfixes, and —in 2.11.9— further improvements in the regression test suite
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.8 and 2.10.8 available - January 3, 2007

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

lilypond.org auf deutsch - 31. Dezember 2006

Die LilyPond-Webseiten sind jetzt auch auf deutsch übersetzt!

lilypond.org en español - December 29, 2006

¡Ya está disponible la versión en español del sitio web de LilyPond!

LilyPond 2.11.7 and 2.10.7 available - January 1, 2007

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.6 available - December 30, 2006

This release supports arbitrary fractional alterations, allowing music with different microtonal conventions to be typeset.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.6 available - December 30, 2006

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.5 available - December 24, 2006

These releases complete the translation infrastructure for Documentation.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.5 available - December 24, 2006

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.4 available - December 21, 2006

The vertical spacing improvements that were introduced in 2.11.0 now work within a system as well as between systems.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.3 available - December 19, 2006

This release has graphical test results and several website build improvements.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.3 available - December 19, 2006

This release fixes several bugs.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LinuxPPC binaries available! - December 19, 2006

From now on, our GUB binary builds include support for Linux/PPC. (Descàrregues antigues)

Traduction du tutoriel en français. December 13, 2006

Fruit du travail d’une équipe de traducteurs, le tutoriel en français est maintenant disponible en ligne. Version 2.10, Version 2.11.

LilyPond 2.11.2 available - December 12, 2006

This release supports glissandi and harmonics in tablature.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.2 available - December 12, 2006

A new stable release of LilyPond is available.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.1 available - December 4, 2006

This release has improved support for horizontal spacing.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.10.1 available - December 3, 2006

A new stable release of LilyPond is available.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.11.0 available - November 27, 2006

This release has improved support for vertical spacing. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.10.0 available - November 11, 2006

A new stable release of LilyPond is available. (Announcement, Canvis, Descàrregues antigues)

GIT repository online - November 11, 2006

LilyPond development has moved over its source code to GIT, the fast version control system. Check out our repository at gnu.org.

LilyPond 2.9.29 available - November 5, 2006

This release has many more bugfixes.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.9.28 available - November 3, 2006

This release has many more bugfixes.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.9.27 available - October 28, 2006

This release has a new FretBoards context, and some further bugfixes.
Bugfixes, Canvis, Descàrregues antigues.

Music streams thesis available - October 21, 2006

The last months, Erik Sandberg has been overhauling the internals of Lily. This change introduces a new intermediate format, Music Streams, which will make it easier get music data out of LilyPond. A copy of the thesis is now available from lilypond.org (Publicacions).

LilyPond 2.9.26 available - October 20, 2006

This release has further bugfixes.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.9.25 available - October 18, 2006

This release has more bugfixes; from now on, binaries are also available for x86/64.
Bugfixes, Descàrregues antigues.

LilyPond 2.9.24 available - October 15, 2006

This release has support for right hand guitar fingerings, and offers some bugfixes. (Canvis, Bugfixes, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.23 available - October 12, 2006

This release cuts fragments of EPS directly from your finished score, and makes it easier to insert ties into lyrics. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.22 available - October 9, 2006

Test this release candidate for LilyPond 2.10! (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.21 available - October 4, 2006

Test this release candidate for LilyPond 2.10! (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.20 available - October 3, 2006

Test this release candidate for LilyPond 2.10! (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.17 available - September 2, 2006

This release fixes many bugs. Among others, MacOS X QuickTime now honors tempo changes are in the MIDI output. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.16 available - August 25, 2006

In this release, chords may be partially tied and lyric extenders have tunable padding. Moreover, many bugs were fixed (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.15 available - August 20, 2006

This releases fixes many bugs in the 2.9.14 release. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.8.6 available - August 8, 2006

This release contains a few minor bugfixes; the source tarball is also available. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.14 available - August 4, 2006

This release supports instrument name changes, dotted barlines and better spacing for floating grace notes. In addition, it contains ongoing work by Erik Sandberg to extend the interpretation phase with stream support. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.13 available - July 23, 2006

This release supports doits and falls, and more tuning options for grace note spacing and tuplet brackets. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.12 available - July 18, 2006

This release supports pdftex for lilypond-book, and uses PdfTeX for generating manuals, so page numbers and references are now clickable. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.11 available - July 12, 2006

This release wraps improvements of the last two weeks. As a new feature, it supports tunable tuplet number formatting for nested tuplets. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.10 available - June 15, 2006

This releases fixes a couple of bugs in 2.9.9. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.9 available - June 15, 2006

This releases fixes many bugs in 2.9.8 and earlier. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.8 available - June 6, 2006

2.9.8 has support for different spacing sections within a single score, and better infrastructure for automated regression testing. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.8.4 available - June 4, 2006

2.8.4 fixes some minor bugs, and includes a backport of the infrastructure for automated regression testing. (Descàrregues antigues)

First test results available - June 4, 2006

After a week of frantic tweaking, the first automated testing results are available. You can now see in full glory what features are broken in the development release

LilyPond 2.9.7 available - May 30, 2006

2.9.7 has improvements in the formatting for figured bass, and includes a new framework for detecting bugs earlier, which will make the development releases even better

LilyPond 2.9.6 available - May 24, 2006

This release has new features in beam formatting: beams may now be put on single stems, and obey the beatGrouping property. MusicXML converter. (Canvis, Descàrregues antigues)

New essay pages! - May 22, 2006

The Automated Engraving essay has been updated with material from the FISL talk, with pages on modeling notation and algorithms for esthetics. Happy reading!

LilyPond 2.9.5 available - May 17, 2006

This release supports object rotation, hairpins with circled tips, hairpins that run to barlines before notes and improvements in the MusicXML converter. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.4 available - May 12, 2006

This release has support for feathered beaming, and note head styles in the markup \note command. In addition, it has a lot of updates of the manual and a clean up of the spring spacer. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.8.2 available - May 12, 2006

This release has fixes for minor bugs and compilation issues. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.3 is out! - May 7, 2006

This new release has lots of updates of the manual, courtesy Graham and the contributors of the mailing. It handles formatting for ties in arpegiated chords better (feature sponsored by Steve Doonan), it has al niente hairpins, courtesy of Erlend Aasland, and some cleanups of the PostScript output, courtesy David Feuer. (Canvis, Descàrregues antigues)

FISL7.0 slides available - April 22, 2006

The slides for Han-Wen’s talk at FISL 7 are now online. (Publicacions)

LilyPond 2.8.1 is out! - April 3, 2006

Important bugfixes include CJK font handling and a Darwin/x86 port. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.9.1 is out! - April 3, 2006

It’s mostly a bugfix release, and it’s almoste the same as 2.8.1. This release mainly fixes problems with CJK font loading. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond on MacOS X/Intel - March 31, 2006

LilyPond now also runs on Intel based macs, offering a 400% speedup over the emulated PowerPC binaries. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.8.0 is out! - March 22, 2006

Version 2.8 is here! Read the release announcement. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.39 is out - March 17, 2006

This release has even more bug fixes. Please test before 2.8 is released. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.38 is out - March 12, 2006

This is likely to be the last release candidate before we release 2.8, so report any bugs that you might find. New attractions include: lilypond postscript files now work with GSView, cut & pasting lily code from PDF files should now work, and spacing fixes for multi-measure rests. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.37 is out - March 4, 2006

This release has more bug fixes. Please help us by testing it! (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.36 is out - February 24, 2006

This is another release candidate for 2.8. It has lots of bug fixes and polishes to the documentation. It also contains support for creating ties that are only on their right side connected to note heads, which is handy for repeats (feature sponsored by Steve Doonan). The documentation suite can now be downloaded as a separate tarball from lilypond.org. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.35 is out - February 19, 2006

This release has lots of bugs fixes. The plan is to release 2.8 at the end of this month, so bug reports are very welcome. By definition a bug is release critical if it wasn’t present in version 2.6. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.34 is out - February 16, 2006

This release has a bunch of bugfixes, and new features. Newly created contexts may also be named with \new Voice = "alto". Thicknesses of tie and slurs may be tuned separately for the endings and the middle part. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.33 is out - February 10, 2006

Items directly connected with a music input element may be parenthesized, for example,

{
 c4 -\parenthesize -.
 <d \parenthesize fis a>
}

This feature was sponsored by Ramana Kumar. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.32 is out - February 7, 2006

This release contains some syntax changes: words inside the \paper and \layout block are henceforth written with dashes, for instance:

{
 \layout {
  ragged-right = ##t
 }
}

Furthermore, in this release, we have dropped some legacy code from our library. Now, lily uses standard C++ strings and the STL vector. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.31 is out - February 2, 2006

This release fixes a load of bugs, and has some internal cleanups. Exported C++ members are now named ly:class-name::function-name in Scheme instead of Class_name::function_name. We are now using C++ vectors and strings instead of our own. The Linux/FreeBSD builds now include wrappers for Python scripts too, so you can run convert-ly and midi2ly. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.30 is out - January 30, 2006

This release has a few bug fixes, like the solfa note head shape and collisions, the \epsfile command, and in getting No. ligature in normal words. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.29 is out - January 27, 2006

This release has the following new features. Alignments of staves may be tuned per system (feature sponsored by Trevor Baca), individual systems may be positioned manually (feature sponsored by Trevor Baca and Nicolas Sceaux), a linebreaking configuration can now be saved as a ‘.ly’ file automatically. This allows vertical alignments to be stretched to fit pages in a second formatting run (feature sponsored by Trevor Baca and Nicolas Sceaux). (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.28 is out - January 22, 2006

This release contains numerous small fixes that were already in our GUB binaries. In addition, it has further polish for formatting of tied chords. Theses improvements were sponsored by Steve Doonan. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.27, release 4 - January 13, 2006

The fourth release of our Grand Unified Binary for 2.7.27 is available. This release uses Pango 1.11.1, which has support for ligatures and kerning. Enjoy! (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.27, release 3 - January 12, 2006

The third release of our Grand Unified Binaries is available. This release fixes external font-support, the decompression flag for Linux. Also, we have support for FreeBSD as well! Jump to the Descàrregues antigues get them!

LilyPond 2.7.27 binaries are out - January 7, 2006

Starting with 2.7.26, the development team has been working on the installers. We’re proud to announce another version of these: they are now available for Linux/x86, MacOS X and Windows.

LilyPond 2.7.27 is out - January 7, 2006

This release allows you to switch staff lines on and off individually (feature sponsored by Andrea Valle). (Canvis, Descàrregues antigues)

Linux Journal article - January 2006

Linux Journal publishes an article on Make Stunning Schenker Graphs with GNU LilyPond. It is a in-depth but hands-on feature article with crisp LilyPond graphics.
Author Kris Shaffer remarks “GNU LilyPond generates beautiful graphics that make commercial alternatives seem second-rate.” This article is now available on-line.

New binaries for LilyPond 2.7.26 - January 4, 2006

The Development team has been working around the clock to improve to fix the first wave bugs reported by you. The new results for MacOS and Windows are up on the Descàrregues antigues page. Let us know how you fare!

LilyPond 2.7.26 is out - December 31, 2005

This release has an improvement in the MusicXML importer (feature sponsored by Mark vd Borre’s Music Academy): now, staves and voices are also setup, so you can readily run LilyPond on the .ly output. The important occasion for this release is our new build environment: we have completely revamped it, which means that binaries for all platforms (including MacOS, Windows, Linux/x86, but probably FreeBSD too) will be more quickly available for download. A happy 2006 from the LilyPond Development Team! (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.25 is out - December 24, 2005

This release has various bugfixes. Also, stems on the center line now have their directions interpolated to minimize the number of direction changes (feature sponsored by Basil Crow and Mike Rolish). (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.24 is out - December 20, 2005

This release fixes a couple of bugs, but more importantly, slurs now avoid TupletNumbers, and tuplet numbers may enter the staff (feature sponsored by Trent Johnston), tuplet brackets and numbers are implemented as separate grobs, TupletBracket and TupletNumber (rewrite sponsored by Trent Johnston), string arguments for music functions may be specified without # marks. This allows syntactical constructs (like \clef and \bar) to be expressed in generic music functions. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.23 is out - December 19, 2005

This release has the following new features:

(Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.22 is out - December 9, 2005

This release has better support for MusicXML: it also supports ties, beams and editorial accidentals. It also has more options for spacing Lyrics; it is now possible to separately specify minimum distances for normal and hyphenated syllables. These features were sponsored by Mark van den Borre and Bertalan Fodor. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.21 is out - December 5, 2005

Saint Nicholas brings you ... a MusicXML convertor for LilyPond! The convertor is basic, but working. Check out the LilyPond Software Design pages for MusicXML features that can be sponsored.

LilyPond 2.7.20 is out - December 2, 2005

This release contains the following improvements: Texts set in a TrueType font are now kerned. Using the TeX no longer requires linking or dynamically opening the kpathsea library, making the backend more easily usable on various systems (feature sponsored by Christian Ebert of Black Trash Productions). (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.6.5 is out - December 1, 2005

This release updates the bugreporting address and reorganizes the documentation tree. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.19 is out - November 26, 2005

This version contains a few bugfixes, and now allows the type of brackets in system start bracket hierarchies to be specified. Also, the horizontal alignment of rehearsal marks may be changed: marks can be put on key signatures, clefs, time signatures, etc. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.18 is out - November 21, 2005

This version features nestable system start delimiters, like bracket, brace. It also adds "square" line bracket (feature sponsored by Trevor Baca). It also has refactored routines for tie formatting. This will make it easier to get better tie formatting for chords (feature sponsored by Steve Doonan). It also has a few bug fixes. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.17 is out - November 17, 2005

This version has refactored routines for tie formatting. This will make it easier to get better tie formatting for chords (feature sponsored by Steve Doonan). It also has a few bug fixes. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.16 is out - November 11, 2005

This release fixes a large number of bugs. Please upgrade before reporting bugs in the 2.7 series. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.15 is out - November 3, 2005

This release has another massive cleanup of the backend. Each grob property may also be a "grob closure". This means that it is possible to combine functions. Calculation of extent and offset of grob is now controlled via the ‘X-extent’, ‘Y-extent’, ‘X-offset’ and ‘Y-offset’ properties. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.14 is out - October 23, 2005

This release has more cleanup in the layout-engine. Now, properties that have Procedure values are thought to be procedures that compute said property, i.e.

\override Beam #'direction = #(lambda (grob)
(if (> (random 10) 5) UP DOWN))

will set a random direction for beams. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.13 is out - October 18, 2005

This release features slashed numerals, plus signs and interruptible extender lines for figured bass. Merging of Figured bass lines has been made switchable with the figuredBassCenterContinuations property. For each grob, a subproperty in ‘callbacks’ property defines the procedure which computes it. This is major internal cleanup, which also provides advanced tweakability for power users. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.6.4 is out - October 11, 2005

This release fixes a few minor problems with the stable series. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.12 is out - October 07, 2005

It features more annotations for the page layout engine and some more sponsored features. Beamlets may stick out of the side of beams (feature sponsored by Trevor Baca); new support for figured bass with support for continuation lines and tuning of figures, brackets, and alignments (feature sponsored by Trent Johnston); vertical alignments of staves can now be tuned easily for individual systems (feature sponsored by Nicolas Sceaux). (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.11 is out - October 02, 2005

Vertical spacing for page layout can now be tuned for each system individually (feature sponsored by Trevor Baca and Nicolas Sceaux). The slope of a stem-tremolo may be set manually (feature sponsored by Sven Axelsson). There are a number of cleanups in the handling and representation of systems, among other features and bug fixes. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.10 is out - September 13, 2005

This version adds proper support for "laissez vibrer ties", just enter \laissezVibrer after a chord. This feature was sponsored by Henrik Frisk. It also has a couple of minor bugfixes. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.9 is out - September 5, 2005

This is mainly a bugfix release. (Canvis, Descàrregues antigues)

Traduction française du site - September 03, 2005

Grâce à l’équipe des traducteurs, de nombreuses pages du site sont maintenant disponibles en français, notamment l’essai sur la gravure musicale.

LilyPond 2.7.8 is out - August 29, 2005

This release has support for right-to-left text formatting in markup commands (sponsored by Aaron Mehl). In addition, it fixes a great number of bugs, among others, support for writing MIDI files. (Canvis, Descàrregues antigues)

Article in ‘De Standaard’ - August 20, 2005

The Belgian newspaper De Standaard investigates what drives Free Software authors in an article titled Delen van KENNIS zonder WINSTBEJAG (Non-profit sharing of knowledge) using LilyPond as an example. This marks LilyPond’s first appearance in mainstream printed press.

LilyPond 2.7.7 is out - August 22, 2005

This release has a rewriting of tie formatting which was sponsored by Bertalan Fodor, Jay Hamilton, Kieren MacMillan, Steve Doonan, Trevor Baca, and Vicente Solsona Dellá. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.6 is out - August 19, 2005

This release adds support for numbered percent repeats, a feature sponsored by Yoshinobu Ishizaki. It also has bugfixes for clashes between slurs and symbols, like fingers dynamic signs. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.5 is out - August 16, 2005

Lily 2.7.5 has a large number of bugfixes, among others, in slur formatting, spacing, rest collisions and tuplet bracket formatting. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.4 is out - August 7, 2005

LilyPond 2.7.4 has support for proportional notation, where the space for a note is proportional to the time it takes. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.6.3 is out - August 4, 2005

This release fixes a memory corruption bug that was triggered by \override’ing Beam settings. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.6.2 is out - August 2, 2005

This release has a few bugfixes, among them: the autopackage will run in more platforms, LilyPond will be much quicker for large lilypond-book documents, and the up and down Fa note heads for shaped heads have been swapped. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.3 is out - July 25, 2005

LilyPond 2.7.3 has improvements in performance which should result in faster operations (15 to 20 percent). It also contains the new "\displayLilyMusic" function. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7.2 is out - July 21, 2005

LilyPond 2.7.2 has support for suggested accidentals for musica ficta notation, easy entry for lyric melismata and improvements for quicker entry of scores. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.6 released - June 27, 2005

Version 2.6 is the latest stable release of LilyPond. It now installs in a snap on Windows, MacOS X, and any version of Linux (x86). Get up and running in minutes! Pango text formatting lets you print Unicode lyrics in your favorite script and font. Create SVG files, and edit them in Inkscape. (Announcement, Descàrregues antigues, Canvis)

LilyPond 2.7.1 is out - July 20, 2005

LilyPond 2.7.1 has no user-visible changes. However, due to restructuring “under the hood”, this version will be 10 to 20 % faster. (Descàrregues antigues)

LilyPond 2.6.1 is out - July 11, 2005

This version fixes a few minor bugs found in 2.6.0, and also works on DOS-based Windows versions. (Canvis, Descàrregues antigues)

LilyPond 2.7 is out - July 9, 2005

LilyPond 2.7.0 is out. It has support for paragraph text and pitched trill notation. (Canvis, Descàrregues antigues)

2.5.31 released - June 22, 2005

LilyPond 2.5.32 is now available for download (binaries for Fedora + MacOS only). It has a few very minor bugfixes, and a rewrite of the TTF embedding code, which should be a lot more robust now. (Descàrregues antigues)

Traduction du site de LilyPond - 15 juin 2005

L’équipe des traducteurs vous présente le site de LilyPond en français. Nous travaillons sur la traduction des pages encore non traduites. Bon surf !

2.5.31 for Windows and MacOS - June 15, 2005

2.5.31 is now available for both Windows and MacOS X. The Windows version should now work with embedding TTF fonts, and the MacOS X has better help functionality. (Descàrregues antigues)

2.5.31 released - June 15, 2005

This release has a few bugfixes. In the MacOS X version, ClickEdit has been renamed to LilyPond, and you can now upgrade your files and compile them directly from LilyPond. (Descàrregues antigues)

2.5.30 released - June 10, 2005

This is (hopefully) the last Release Candidate before 2.6. Give it a good shake to find those last bugs! (Descàrregues antigues)

2.5.29 released - June 7, 2005

In this release the documentation also has pictures. In addition, the Mac version can also read native mac fonts (.dfonts and fonts in resource forks). (Descàrregues antigues)

2.5.27 released - May 31, 2005

It has a big bunch of minor bugfixes. This is another release candidate for version 2.6, which should be released within the next 2 weeks. Please send a bug report if you find a critical problem with this release. (Descàrregues antigues)

Windows and MacOS installers available - May 26, 2005

There are now a native, standalone installers for Windows and MacOS. They also support PDF point & click. (Descàrregues antigues)

2.5.26 released - May 26, 2005

This release has a couple of small bugfixes.

2.5.25 released - May 20, 2005

This release has many small bugfixes and updates to the documentation. (Descàrregues antigues)

2.5.24 released - May 12, 2005

2.5.24 fixes a bunch of bugs; in particular, chord symbols (such as slashed o) should now work on all platforms. This release has a new feature: it is now possible to make staves appear in a different order from the order that they were defined. (Descàrregues antigues)

2.5.23 released - May 6, 2005

This release has a couple of small bugfixes, and a new feature. It is now possible to start and stop the StaffSymbol, during a piece of music, by doing \stopStaff \startStaff. This can be used to produce Ossia staves. (Canvis, Descàrregues antigues)

2.5.22 released - May 3, 2005

2.5.22 is a bugfix release. The most visible improvement is in the PDF : this release will produce smaller PDF files, with symbols that look better on screen. (Descàrregues antigues)

April 25, 2005 - 2.5.21 released!

2.5.21 has more bugfixes. It also has support for "grid lines", bar like vertical line, which are aligned with the notes. The auto-beam engraver was rewritten, so it also works with irregular time signatures like 5/8. (Canvis, Descàrregues antigues)

April 18, 2005

LilyPond 2.5.20 has lots of bugfixes, in particular, MIDI files of multi-movement pieces don’t overwrite each other. Version 2.5.20 also supports putting arrows on lines, such as glissandi. More details are in the the Canvis file, or go straight to Descàrregues antigues.

April 15, 2005

LilyPond 2.5.19 was released. The command ‘\epsfile’ allows inclusion of EPS graphics into markup texts and the music function ‘\musicDisplay’ will display a music expression as indented Scheme code. Take a look at the Canvis file and Descàrregues antigues.

April 6, 2005

2.5.18 is a bugfix release. It has many small cleanups in the web-based documentation, and many small cleanups all over the place. Descàrregues antigues

March 31, 2005

2.5.17 is out. This release features many small bugfixes. In addition, it has support for string number notation for guitar. This feature was sponsored by Gunther Strube. Descàrregues antigues

March 20, 2005

LilyPond 2.5.16 is out. This release fixes a few minor but irritating errors. A Fedora Core 3 binary is also available. Descàrregues antigues

March 14, 2005

LilyPond 2.5.15 is out. This release has clean ups in the SVG output, and now uses the LilyPond number font for time signatures. It is now possible to add text before and after music. This can be used to add verses after a music. Take a look at the Canvis file and Descàrregues antigues!

March 7, 2005

LilyPond 2.5.14 is out. It is now possible (and in fact, encouraged), to build LilyPond either without the Kpathsea TeX library or with the Kpathsea dynamically loaded, but only for the -btex backend. This means that packages do not have to depend on TeX anymore. With this, the Windows download size will go down significantly. Take a look at the Canvis file and download Descàrregues antigues!

March 7, 2005

LilyPond 2.4.5 is out. This release backports the tieWaitForNote feature and has support for tetex-3.0. Descàrregues antigues

February 28, 2005

LilyPond 2.5.13 is available for Fedora Core 3. You need to install Ghostscript 8.15rc3. Unfortunately, this version of Ghostscript lacks the IJS dynamic library, which means that it will conflict with the gimp-print package. You may install it with –nodeps. Use at your own risk.

February 28, 2005

LilyPond 2.5.13 is out. This release has Point and click support for PDF output. You can read more about it here. Take a look at the Canvis file and download Descàrregues antigues!

February 26, 2005

The LilyPond Snippet Repository (LSR) is a searchable database of LilyPond code snippets. You can add snippets too, so join the LSR project, and contribute creative ideas for using LilyPond.

February 21, 2005

LilyPond 2.5.12 is out. The big news is that this release supports TrueType fonts. This means that it is now possible to use all fonts available via FontConfig. Also, arpeggios may be written out using ties and individual objects may have colors! Take a look at the Canvis file and Descàrregues antigues!

February 4, 2005

LilyPond 2.5.11 is out. In this release, foreign character sets are now supported in lilypond-book too, and it is possible to put system separators between systems. Descàrregues antigues!

January 31, 2005

LilyPond 2.5.10 is out. This release sports as new EPS backend, based on the PS backend. This backend is used in the new and improved lilypond-book script. Descàrregues antigues

January 26, 2005

LilyPond 2.5.9 is out. This release fixes a couple of annoying bugs in the direct PS output for piano braces. Descàrregues antigues

January 16, 2005

LilyPond 2.5.8 is out. This release has many internal code cleanups. In addition, accuracy of error reporting has been improved. See the change log and Descàrregues antigues!

January 11, 2005

LilyPond 2.5.7 is out. This release has a completely usable Pango integration for the PS backend. The default font is Century Schoolbook from the PS font suite. It also has small updates to the tablature settings by Erlend Aasland, assorted manual updates by Graham, and an overhaul of the font code by Werner. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

January 02, 2005

LilyPond 2.5.6 was released. This is a "technology preview" release, which means that it has all kinds of nifty features, but is not actually usable for producing nicely printed scores. For this reason, an RPM of this release was not produced. The PS backend is now completely switched over to Pango/FontConfig: for -f ps, LilyPond only accepts UTF8 input, all text fonts are loaded through Pango, the TeX backend now offloads all metric computations to LaTeX, the SVG and GNOME backends are broken, most probably. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

December 28, 2004

LilyPond 2.5.5 is out. It is the first one to link against FontConfig and Pango, although it is only available in the "-f ps" output. The default output format has been changed back TeX while we stabilize the Pango/FontConfig integration. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

December 20, 2004

LilyPond 2.5.4 is out. This release has some major brainsurgery in the font handling. As of now, LilyPond loads the music fonts in OpenType font format using FreeType. This has made a lot of things simpler, including font handling for the GNOME backend and SVG backend. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

December 3, 2004

LilyPond 2.5.3 was released. A new script, ‘\espressivo’ has been added, for a combination of crescendo and decrescendo on a single note. In markups, expressions stacked with ‘\column’, ‘\center-align’, etc, are not grouped with ‘< ... >’ anymore, but with ‘{ ... }’. LilyPond will now avoid line breaks that cause long texts to stick outside of the page staff. Grace notes following a main note, used to be entered by letting the grace notes follow a skip in a parallel expression. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

November 26, 2004

LilyPond 2.5.2 was released. It has several goodies, including solfa-notation (shaped noteheads), and an easier mechanism for customizing title, footer and header layout. Don’t forget to rebuild the fonts, as they have been changed to accomodate the solfa-notation. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

November 20, 2004

LilyPond 2.5.1 is out. This is an experimental release, containing some proof-of-concept code for our graphical layout editor. You can add and remove things from the file, and the tweaks will still work, as long as the tweaked notes remain in the place (ie. start at the same time-wise and be part of the same context). Further attractions are: the gnome backend now also draws beams and slurs, updates to the SVG backend, support for the lmodern font set for TeX, various bugfixes. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

November 12, 2004

The LilyPond development is OPEN once again! The first release of the 2.5 series has the following new Features: Positioning of slurs can now be adjusted manually, Grace notes are correctly quoted and formatted when using cue notes, Cue notes can now be created with

\cueDuring #VOICE-NAME #DIRECTION { MUSIC }

Stemlets (short stems over beamed rests) have been added. In addition, Jan hacked together some highly experimental code where you can use the mouse to drag and drop objects in the -f gnome backend. These tweaks can be saved and are applied to the PS and TeX output as well. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

November 11, 2004

LilyPond 2.4.2 is out. This release fixes a number of security problems with –safe, and adds a lot of polishing fixes. Descàrregues antigues

November 4, 2004

LilyPond 2.4.1 is out. This release includes a number of small fixes that were made to 2.4.0 last week. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

October 31, 2004

LilyPond 2.4.0 was just released! This new stable version has support for page-layout, completely rewritten slur formatting and many other improvements. Read about them in the Canvis file. Descàrregues antigues

October 29, 2004

LilyPond 2.3.26 is out. This is another 2.4 release candidate. This release fixes a number of minor bugs, and some problems with the conversion scripts. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

October 29, 2004

2.3.25 is the final release candidate for LilyPond 2.4. Werner has been overhauling the TeX macros and lilypond-book. In addition, this release contains an important fix for raggedbottom page-layout. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

October 27, 2004

LilyPond 2.3.24 is a further polished 2.4 release candidate. This release has more improvements by Werner for the TeX backend, and a bunch of other small fixes. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

October 24, 2004

LilyPond 2.3.23 has bugfixes in the documentation, lilypond-book and –preview output. This release can be considered as a release candidate for LilyPond 2.4. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

October 10, 2004

LilyPond 2.3.22 fixes a bunch more bugs, to make 2.4 a really stable release. In addition, it renames the \paper{} block to \layout{}. The \bookpaper{} block is now called \paper{}. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

October 09, 2004

LilyPond 2.3.21 is out. It is a serious release candidate for the next stable release LilyPond. This version has a cleanup and some small formatting improvements of the slur code. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

October 02, 2004

LilyPond 2.3.20 was released. It fixes the biggest problems with encoding and the TeX backend. As a result, latin1 characters (like the german SS) show up correctly in the output once again. Also it has the usual bugfixes and updates in the documentation. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

September 29, 2004

The LilyPond development team will be present at the Free Software Bazaar of the NLUUG SANE 2004 conference today. If you are in the neighborhood, drop by for live contact with the Team or just a friendly chat. Registration is not required to attend.

September 26, 2004

LilyPond 2.3.19 is out. It’s mainly a bugfix release. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

September 20, 2004

LilyPond 2.3.18 was released. It has further improvements in the slur formatting, and a small syntax change: the mode changing commands (‘\chords’, ‘\lyrics’, etc.) have been renamed to ‘\chordmode’, ‘\lyricmode’, etc. The command ‘\chords’ is an abbreviation for \new ChordNames \chordmode ... ‘\drums’, ‘\lyrics’, ‘\chords’, ‘\figures’ function similarly. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

September 11, 2004

LilyPond 2.3.16 was released. It fixes a couple of annoying bugs, and has an important addition in the slur-formatter. Slurs that pass note heads much closer than the average distance get an extra penalty. This fixes a lot of difficult slurring cases. See input/regression/new-slur for some examples. Please consider this release as a 3.0 pre-release so try to find as many bugs as possible. A report including a small .ly example can be filed at bug-lilypond@gnu.org In this case, a bug is defined as something that the current 2.3 does worse than the latest 2.2 release. We want to be sure that no output will get uglier by upgrading to 3.0, so that once 3.0 is out, nothing will hold users back in switching. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

September 10, 2004

LilyPond 2.3.15 was released. It fixes for some gaffes with the new vertical spacing engine, has lots of documentation updates, and has support for landscape output in the direct postscript output. Also, the types of events quoted with ‘\quote’ can now be tuned with ‘quotedEventTypes’. By default, only notes and rests end up in quotes. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

September 6, 2004

LilyPond 2.3.14 was released and has exciting features! LilyPond will try to keep staves at the same distances across a page, but it will stretch distances to prevent collisions; key signature cancellations are now printed before the bar line; different voices that all use "\quote" can now refer to each other. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

August 29, 2004

LilyPond now has a Documentation Editor, Graham Percival. From now on, he will oversee that useful information flows from the mailiing list into the manual. Also, if there are unclear sections in the manual, let him know via one of the mailing lists. As a start of his career, he worked to transform the "Templates" section of the website into a readable and comprehensive chapter of the user manual. A lot of cheers for Graham!

August 29, 2004

LilyPond 2.3.13 was released. The new slur code was improved, scripts can be made to avoid slurs, by setting inside-slur to #f. It is no longer necessary to instantiate "up" and "down" staves separately when using \autochange. Jurgen Reuter refreshed the logic around mensural flags, so they are adjusted for staff lines once again. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

August 24, 2004

LilyPond 2.2.6 fixes a few minor issues, among others, the disappearing metronome mark. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

August 23, 2004

LilyPond 2.3.12 is out. This release has a lot of fixes and a new feature: there is now support for putting two slurs on chords, both above and below. This is switched on with the ‘doubleSlurs’ property. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

August 3, 2004

LilyPond 2.3.11 is out. This release basically is 2.3.10 with a few annoying bugs fixed. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

August 1, 2004

LilyPond 2.3.10 is out. This release has a major clean-up of the input/test/ directory. Many examples have been moved to the regression test or manual, and the superfluous or outdated ones have been removed. The directory has gone from 146 examples to 72 examples. That means that we’re halfway cleaning it out. Incidentally, the manual has gone from 200 to 220 pages. New features:

Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

July 30, 2004

LilyPond 2.3.9 is out. The important change is that lilypond now once-again directly runs the binary. The old wrapper script has been renamed to lilypond-latex.py, and should only be used for legacy projects. The recommended route is either using lilypond directly (with \book, you can have multiple movements within one document), or to run lilypond-book with a LaTeX wrapper file. This release also fixes a bunch of small errors. I now consider LilyPond feature complete for a 3.0 release. Next on the TODO list is updating the manual, and after that’s done we can release 3.0. The projected date for this to happen is in about a month. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

July 23, 2004

LilyPond 2.3.8 fixes a few minor bugs in the new slur code, and has rewritten support for ledger lines. Now, in tight situations, ledger lines will be shortened so they stay separate. This also required a cleanup of the Ambitus implementation. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

July 19, 2004

LilyPond 2.3.7 was released and has new exciting features! The slur formatting has been rewritten. The new slur code works similar to the Beam formatter: scores are assigned for all esthetic components of a slur. A large number of combinations for begin and end points is then tried out. Slurs will now also take into account collisions with staff lines, scripts (like staccato and accent) and accidentals. In the LilyPond emacs mode, the ‘|’ will now display the current beat within the measure. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

July 15, 2004

LilyPond 2.2.5 was released. It has a few bug fixes from 2.3.x. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

July 11, 2004

An introductory article on LilyPond appeared on Linux Journal.

July 5, 2004

LilyPond 2.3.6 was released. This release has more updates for the Fret diagram code (thanks, Carl!), fixes a bunch of bugs, including a serious one that trashed a lot of beam formatting, and was also present in the 2.2 series. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

July 5, 2004

LilyPond 2.2.4 was released. It is mainly a bug fix release. Descàrregues antigues and check out the changes in the ChangeLog.

June 25, 2004

LilyPond 2.3.5 has numerous small bugfixes and cleanups, and features more work in the experimental GNOME output module. Adventurous hackers can check the instructions at scm/output-gnome.scm and try to run buildscripts/guile-gnome.sh to see what the fuss is all about. Carl Sorensen also provided us with more patches to the fret-diagram output. Check out the ChangeLog and Descàrregues antigues.

June 20, 2004

LilyPond 2.2.3 has a turkish translation and fixes a few minor bugs that were reported over the past month. Check out the ChangeLog for a full description and Descàrregues antigues.

June 13, 2004

LilyPond 2.3.4 further improves the output backends. As a result, manual page-breaks, multiple output formats and putting \score into markups now works. Check out the ChangeLog and Descàrregues antigues.

May 31, 2004

LilyPond 2.3.3 has many internal changes relating to the output backend (PostScript) and page-layout. In addition, it contains a few bugfixes for recently reported problems. Check out the ChangeLog and Descàrregues antigues.

May 31, 2004

LilyPond 2.2.2 is out. It has a number of small bugfixes, so upgrade if any of these errors concern you. Check out the ChangeLog or head straight to the Descàrregues antigues.

May 26, 2004

LilyPond 2.3.2 is out. This release has a lot of internal changes relating to page layout, but also sports experimental fret-diagram code. Check out the Canvis or head straight to the Descàrregues antigues.

May 9, 2004

LilyPond 2.3.1 is out. This release has many new and cool features. Check out the Canvis or head straight to the Descàrregues antigues.

May 4, 2004

Help LilyPond get better, and join in on LilyPond development! This call for help was posted on the mailing list a month ago, and we are still looking for a Release Meister, Code Janitor, Newsletter editor and a Writer for implementation Documentation. Of course, any other help is also welcome!

May 3, 2004

LilyPond 2.2.1 has been released. It fixes a handful of bugs. Descàrregues antigues.

April 17, 2004

LilyPond 2.2.0 is now available on Windows, and should find its way to the Cygwin mirrors soon.

April 12, 2004

LilyPond 2.3.0 is the first release in the 2.3 cycle. The focus for 2.3 is page layout, so instrumentalists can force parts to have page breaks at sane turning points. This release is experimental; expect things to break! More info in the Canvis. Descàrregues antigues.

April 8, 2004

A French article on the new LilyPond release appeared on linuxfr.org.

April 8, 2004

Binaries for LilyPond 2.2.0 are available for MacOS X, Slackware, Mandrake and Debian Woody. Descàrregues antigues

April 1, 2004

LilyPond 2.2.0 is out! This new stable version has completely revamped support for for orchestral score formatting, cue notes, font size management, lyric formatting, drum notation/playback and document integration. Read about it in the announcement or skip to the Descàrregues antigues.

March 31, 2004

LilyPond 2.1.37 has build fixes for Cygwin and SUSE, bugfixes for part-combining and chord tremolos and even more documentation polish. This should be the final release candidate; expect only regression bugs to be fixed before 2.2. Descàrregues antigues.

March 30, 2004

LilyPond 2.1.36 has many fixes in the user manual. Descàrregues antigues.

March 28, 2004

LilyPond 2.1..35 fixes a slew of bugs, and has the raggedlast option, which causes paragraph like line breaking for scores. More info in the Canvis. Descàrregues antigues

March 22, 2004

LilyPond 2.1.34 fixes minor bugs, and has more rewriting. Descàrregues antigues.

March 21, 2004

LilyPond 2.1.33 fixes a serious bug, and a few other irritations. Descàrregues antigues

March 20, 2004

LilyPond 2.1.32 has more rewriting in the user manual. There is also an experimental implementation of optimal page breaking (Postscript backend only). Descàrregues antigues.

March 15, 2004

LilyPond 2.1.31 is out. It has fixes the alignment of bass figures and spurious dynamic warnings in MIDI. New attractions include rewritten font-selection routines. See the Canvis and Descàrregues antigues.

March 14, 2004

The linuxmusician.com interview made the slashdot frontpage!.

March 11, 2004

linuxmusician.com is running an interview with Han-Wen Nienhuys and Jan Nieuwenhuizen, the main authors of LilyPond.

March 11, 2004

LilyPond 2.1.30 has editorial fixes for the manual, and experimental support for page layout in the PostScript backend. See the Canvis and Descàrregues antigues.

March 9, 2004

LilyPond 2.1.29 fixes a couple of MIDI bugs, and has experimental support for producing titles with markup.

February 29, 2004

In LilyPond 2.1.28 Scheme property functions may be used argument to set!. In addition, parts of the manual have been proofread and corrected in this release. See the Canvis and Descàrregues antigues.

February 24, 2004

LilyPond 2.1.27 takes into account instrument transpositions when quoting other voices. This release also fixes a number of lyrics related bugs. See the Canvis and Descàrregues antigues.

February 23, 2004

LilyPond 2.1.26 has a new, experimental feature for quoting other voices in instrumental parts. This can be used to produce cue notes. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

February 18, 2004

LilyPond 2.1.25 fixes many bugs, and changes the conventions for altering accidental rules. Descàrregues antigues

February 16, 2004

LilyPond 2.1.24 has a big internal rewrite. One of its practical consequences is that \with now also works with Score contexts. Further 2.1.23, which was not announced here, fixes a few bugs caused by the change of \property syntax and has updates in the Program Reference document. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

February 13, 2004

LilyPond 2.1.22 has a simplification of the \property syntax: it is shorter and more consistent now. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

February 12, 2004

In LilyPond 2.1.21, output tweaks can be done at multiple levels of the context hierarchy. In addition, it has a bunch of bugfixes, improvements in the documentation. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

February 9, 2004

LilyPond 2.1.20 has MIDI output for drums. It also sports a completely rewritten lilypond-book script, which is cleaner, shorter, and faster. It also has a large number of bugfixes. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

February 5, 2004

LilyPond 2.1.19 has rewritten support for drum notation. This release also makes some long-standing cleanups: the removal of Thread (all functionality is now moved into Voice) and Lyrics (functionality moved to LyricsVoice) context. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

February 4, 2004

LilyPond 2.1.18 is out. This release has the new part-combiner installed by default, and a similar implementation of autochange. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

February 2, 2004

LilyPond 2.1.17 is out. It adds texts (solo, a due) for the part combiner. It also reinstates the ‘--safe’ option which prevents havoc by Scheme exploits. More information in the Canvis.

January 28, 2004

LilyPond 2.1.16 is out; its main feature is that it fixes the autobeams gaffe of 2.1.15. The part-combiner has been tested successfully on larger pieces. In the near future, expect more part-combining eye-candy. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 26, 2004

LilyPond 2.1.15 further improves the part-combiner, and fixes many bugs, among others in pedal brackets and finger positioning. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 21, 2004

LilyPond 2.1.14 has the first release of the new part combiner. If you have scores that use part-combining, please consider giving it a test-run. In addition many bugs relating to mixed staff sizes have been fixed. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 20, 2004

The lilypond.org domain has been moved to a new server. This will result in better connectivity and more bandwidth. Due to security concerns, the new server does not offer FTP access, but only HTTP downloads.

January 20, 2004

LilyPond 2.1.13 fixes a small but nasty bug in side-positioning placement, and some bugs in tuplet, tie and accidental formatting. This release contains rudimentary work on a new part-combiner. Descàrregues antigues

January 19, 2004

LilyPond 2.1.12 fixes many bugs and improves formatting of ottava brackets. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 18, 2004

LilyPond 2.1.11 is now also available for Windows! For downloading, go here.

January 17, 2004

In 2.1.11, the mechanism for setting staff size and page is much simplified. In addition there are improvements in the notehead shape, and there is balloon help! More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 16, 2004

LilyPond 2.1.10 has a load of bugfixes and a shorter syntax for octave checks. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 13, 2004

LilyPond 2.1.9 has a new mechanism for adding lyrics to melodies. It is now possible to have different melismatic variations for each stanza. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 9, 2004

LilyPond 2.1.8 has an important new feature: it is now possible to use \property to tune the appearance of spanning objects like StaffSymbol and SystemStartBrace. In addition, contexts may be modified with \remove and \consists for individual music expressions. More information in the Canvis. Descàrregues antigues

January 7, 2004

An update to the stable branch, version 2.0.2, was released today. It contains a couple of minor bugfixes. Descàrregues antigues

January 6, 2004

LilyPond 2.1.7 continues to improve the layout of the Schubert test piece; this release focuses on dot placement and multi measure rests centering. More information in the Canvis and download here.

January 4, 2004

LilyPond 2.1.6 continues to improve the layout of lyrics. More information in the release notes and download here.

January 2, 2004

In LilyPond 2.1.5, the lyric alignment is completely revamped, and now matches my Edition Peters version of the Schubert song Sängers Morgen. More information in the Canvis and download here.

December 30, 2003

LilyPond 2.1.4 is released. Font shapes and line thickness are now truly different for different staff sizes, thus lending an engraved look to scores printed in smaller type too. See the Canvis and download here.

December 23, 2003

LilyPond 2.1.3 released. Interpreting and formatting is now done while parsing the file. This allows for Scheme manipulation of music, and could be used to implement experimental MusicXML output (volunteers to implement this are welcome!) See the Canvis and download here.

December 17, 2003

LilyPond 2.1.2 released. This release has a new mechanism for setting font sizes, which combines different font design sizes and continuous font scaling. See the Canvis and download here.

December 16, 2003

LilyPond 2.1.1 released. This release wraps together all the small fixes made during Han-Wen’s absence. See the Canvis and download here.

October 11, 2003

LilyPond 2.1.0 released. See the Canvis and download here.

October 11, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries for Mandrake 9.1 available from here thanks to Heikki Junes.

October 9, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries for Slackware 9 available from here, thanks to Ricardo Hoffman.

October 5, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries are available for Macos X, many thanks to Matthias Neeracher. Descàrregues antigues

October 4, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries are available for Windows (Cygwin version 1.5). Descàrregues antigues. Thanks to Bertalan Fodor, our new Cygwin maintainer!

September 29, 2003

LilyPond 2.0.1 is released. It contains minor bugfixes. See the Canvis or download here directly.

September 27, 2003

PlanetCCRMA has been updated to include LilyPond 2.0. Go here to download. Thanks to Fernando Pablo Lopez-Lezcano!

September 24, 2003

LilyPond 2.0.0 is released. The focus of this release is cleanups of the syntax: entering music is now much easier and more efficient. Read the announcement here, or go to the download page directly.

September 24, 2003

LilyPond 1.9.10 is released. This is the final LilyPond 2.0 release candidate. Check the Canvis and download here.

September 23, 2003

LilyPond 1.9.9 is released. This is the second LilyPond 2.0 prerelease. Check the Canvis and download here.

September 19, 2003

LilyPond 1.9.8 is released. This is the first LilyPond 2.0 prerelease. Check the Canvis and download here.

September 17, 2003

LilyPond 1.9.7 is released. LilyPond now has support for quarter tone accidentals! Descàrregues antigues

September 16, 2003

LilyPond 1.9.6 is released. It has a lot of minor fixes and updates. Descàrregues antigues

September 10, 2003

LilyPond 1.9.5 is released. With this release, the 1.9 branch is feature complete. After some stabilization and documentation work, 2.0 will be available in a few weeks. Descàrregues antigues

September 9, 2003

LilyPond 1.8.2 is released. This release fixes a couple of minor bugs. Descàrregues antigues

September 7, 2003

LilyPond 1.8 binaries are available for Windows (Cygwin version 1.5). Descàrregues antigues

August 31, 2003

LilyPond 1.9.4 is released. This is an experimental release: read the announcement before trying.

August 31, 2003

LilyPond 1.8 binaries for slackware available. Get them here.

August 31, 2003

LilyPond 1.9.3 is released. This release supports tagging for music version control, and has better fingering placement flexibility. Read the Canvis and get it here.

August 28, 2003

LilyPond 1.9.2 is released. Read the Canvis and get it here.

August 26, 2003

LilyPond 1.9.1 is released. Read the Canvis and get it here.

August 25, 2003

The LilyPond 1.9 development release is available. Read the Canvis and get it here.

August 25, 2003

Mandrake 9.1 RPMS available, get them here.

August 21, 2003

LilyPond 1.8.1 was released. Get it here, or read the Canvis.

August 18, 2003

PlanetCCRMA (eg. RedHat 8 and 9) has been updated to 1.8. Download here.

August 7, 2003

LilyPond 1.8 is released. Read Canvis and get it here.

August 7, 2003

New website went live!

August 6, 2003

Announced new website.

August 1, 2003

LilyPond 1.7.30 released.

July 30, 2003

Website: present treatise about music engraving, music printing software, and LilyPond’s unique faculties.

July 29, 2003

1.7.29 - release candidate 4 has been released. Packages for Red Hat, Debian, Cygwin are available.