3.2.1 Muziekuitdrukkingen nader verklaard

In LilyPond-invoerbestanden wordt muziek gerepresenteerd door muziekuitdrukkingen. Een enkele noot is een muziekuitdrukking:

a'4

[image of music]

Een noot tussen accolades zetten maakt er een samengestelde muziekuitdrukking van. Hier hebben we een samengestelde muziekuitdrukking gemaakt die twee noten bevat:

\relative { a'4 g4 }

[image of music]

Een groep muziekuitdrukkingen (bijv. noten) tussen accolades zetten betekent dat ze een sequentie zijn (d.w.z. de ene volgt op de vorige). Het resultaat is een nieuwe muziekuitdrukking:

\relative { { a'4 g } f4 g }

[image of music]

Analogie: wiskundige uitdrukkingen

Dit mechanisme lijkt op wiskundige formules: een grote formule wordt gemaakt door een samenstelling van kleine formules. Zulke formules worden uitdrukkingen genoemd, en ze kunnen andere uitdrukkingen bevatten, zodat je willekeurig ingewikkelde en grote uitdrukkingen kunt maken. Bijvoorbeeld,

1

1 + 2

(1 + 2) * 3

((1 + 2) * 3) / (4 * 5)

Dit is een opeenvolging van uitdrukkingen, waar elke uitdrukking onderdeel is van de volgende (grotere) uitdrukking. De eenvoudigste uitdrukkingen zijn getallen, en grotere worden gemaakt door het combineren van uitdrukkingen met operatoren (zoals +, * en /) en haakjes. Net als wiskundige uitdrukkingen, kunnen muziekuitdrukkingen willekeurig diep worden genest, wat nodig is voor ingewikkelde muziek zoals polyfone partituren.

Simultane muziekuitdrukkingen: meerdere notenbalken

Terminologie: polyphony.

Deze techniek is nuttig voor polyfone muziek. Voor het invoeren van muziek met meerdere stemmen of meerdere notenbalken, combineren we uitdrukkingen gelijktijdig. Om aan te geven dat twee stemmen tegelijk klinken, voer je gewoon een simultane samenstelling van muziekuitdrukkingen in. Een ‘simultane’ muziekuitdrukking wordt gevormd door uitdrukkingen te tussen << en >> te zetten. In onderstaand voorbeeld, zijn drie sequenties (die allemaal enkele noten bevatten) simultaan samengesteld:

<<
  \relative { a'2 g }
  \relative { f'2 e }
  \relative { d'2 b }
>>

[image of music]

Merk op dat we elk niveau van de invoer met een ander aantal spaties hebben ingesprongen. Het maakt LilyPond niet uit hoeveel (of hoe weinig) spaties er aan het begin van een regel staan, maar het op deze wijze inspringen van LilyPond-code maakt het voor mensen veel leesbaarder.

Nota bene : elke noot is relatief aan de vorige noot in de invoer, niet relatief aan de c'' in het eerste \relative commando.

Simultane muziekuitdrukking: enkele notenbalk

Om het aantal notenbalken in een stuk te bepalen, kijkt LilyPond naar het begin van de eerste uitdrukking. Als dat een enkele noot is, is er één notenbalk; als dat een simultane uitdrukking is, is er meer dan één notenbalk. Onderstaand voorbeeld toont een ingewikkelde uitdrukking, maar omdat het begint met een enkele noot wordt het genoteerd op een enkele notenbalk.

\relative {
  c''2 <<c e>> |
  << { e2 f } { c2 <<b d>> } >> |
}

[image of music]


LilyPond – Beginnershandleiding v2.24.3 (stabiele tak).