5. Ajustament de la sortida

Aquest capítol tracta de com modificar la sortida. El LilyPond és extremadament configurable; pràcticament tots els fragments de la sortida es poden canviar.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.24.3 (branca estable).