5.7.4 Altres fonts d’informació

La documentació del manual de Referència de Funcionament Intern conté muntanyes d’informació sobre el LilyPond, però es pot obtenir més informació encara llegint els fitxers interns del LilyPond. Per donar-los una ullada, en primer lloc heu de buscar la carpeta corresponent al seu sistema. La ubicació d’aquesta carpeta depèn (a) de si heu aconseguit el programa LilyPond descarregant un binari precompilat des del lloc web lilypond.org o i l’heu instal·lat mitjançant un gestor de paquets (és a dir, distribuït per GNU/Linux, o instal·lat sota fink o cygwin) o si va ser compilat a partir de la font, i (b) de quin sistema operatiu esteu utilitzant:

Descàrrega des de lilypond.org

Instal·lant mitjançant un gestor de paquets o

compilat a partir de la font

Dirigiu-vos a PREFIX/share/lilypond/X.Y.Z/, on PREFIX s’ha establert pel vostre administrador de paquets o guió configure, i X.Y.Z es el número de la versió del LilyPond.


Dins d’aquesta carpeta, les dues subcarpetes interessats són

Començarem observant alguns fitxers que estan a ly/. Obriu ly/property-init.ly amb un editor de textos. El mateix que usaria normalment per al fitxers .ly servirà perfectament. Aquest fitxer conté les definicions de totes les instruccions estàndard predefinides del LilyPond, com per exemple \tieUp i \slurDotted. Podreu veure que no són res més que definicions de variables que contenen una o diverses ordres \override. Per exemple, \tieDotted està definit de tal forma que el valor és:

tieDotted = {
  \override Tie.dash-period = #0.75
  \override Tie.dash-fraction = #0.1
}

Si no us agraden els valors predeterminats, aquestes ordres predefinides es poden redefinir amb facilitat com qualsevol altra variable, al principi del seu fitxer de codi d’entrada.

Els següents són els fitxers més útils que es troben a ly/:

FitxerContingut
ly/engraver-init.lyDefinicions de Contextos de gravadors
ly/paper-defaults-init.lyespecificacions de valors predeterminats relacionats amb el document
ly/performer-init.lyDefinicions de Contextos de interpretació
ly/property-init.lyDefinicions de totes las instruccions predefinides que són comunes
ly/spanner-init.lyDefinicions de les ordres predefinides relacionades amb els objectes d’extensió

Altres ajustos (com les definicions de les ordres de marcatge) s’emmagatzemen com fitxers .scm (de l’Scheme). El llenguatge de programació Scheme es fa servir per proporcoinar una interfície programable en el funcionament intern del LilyPond. Qualsevol explicació addicional sobre aquests fitxers es troba de moment fora de l’àmbit d’aquest manual, perquè es requereixen coneixements del llenguatge Scheme. S’adverteix als usuaris que cal una important quantitat de coneixements tècnics o de temps per comprendre el llenguatge Scheme i aquests fitxers (vegeu Tutorial de l’Scheme).

Si ja teniu aquests coneixements, els fitxers de l’Scheme que poden interessar-vos són:

FitxerContingut
scm/auto-beam.scmValors predeterminats de sub-barrat
scm/define-grobs.scmvalors predeterminats de les propietats de grobs
scm/define-markup-commands.scmEspecificar totes les ordres de marcatge
scm/midi.scmAjustaments predeterminats per a la sortida MIDI
scm/output-lib.scmAjustaments que afecten l’aspecte dels trastos, colors, alteracions, línies divisòries, etc.
scm/parser-clef.scmDefinicions de les claus contemplades
scm/script.scmAjustaments predeterminats per a les articulacions

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).