5.2 Gravació de música existent

Si esteu introduint música a partir d’una partitura existent (és a dir, gravant un full de música ja imprès),


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.14 (branca de desenvolupament).