5.1 Suggeriments de tipus general

Us presentem alguns suggeriments que us poden servir d’ajuda per evitar o corregir problemes:


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.16 (branca de desenvolupament).