Missatge d’error Unexpected new \new

Un bloc \score ha de contenir una única expressió musical. Si en comptes d’això conté diverses instruccions \new Staff, \new StaffGroup o contextos semblants introduïts amb \new sense que s’hagin tancat entre claus, { … }, o dobles parèntesis en angle, << … >>, així:

\score {
 % Invàlid! Genera error: error de sintaxi, \new inesperat
 \new Staff { … }
 \new Staff { … }
}

aleshores es produirà un missatge d’error.

Per evitar l’error, tanqueu totes les instruccions \new dins de les claus o dobles parèntesis d’angle.

L’ús de claus introdueix les instruccions \new de forma seqüencial:

\score {
 {
  \new Staff { a' a' a' a' }
  \new Staff { g' g' g' g' }
 }
}

[image of music]

però és més probable que us trobeu utilitzant angles dobles de manera que els pentagrames nous s’insereixin en paral·lel, és a dir, simultàniament:

\score {
 <<
  \new Staff { a' a' a' a' }
  \new Staff { g' g' g' g' }
 >>
}

[image of music]


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.16 (branca de desenvolupament).