La música se surt de la pàgina

La música que se surt de la pàgina pel marge dret o que apareix exageradament comprimida està causada gairebé sempre per haver introduït una duració incorrecta per a una nota, produint que la nota final d’un compàs s’estengui més enllà de la línia divisòria. Això no és invàlid si la nota final d’un compàs no acaba sobre la línia divisòria introduïda automàticament, atès que simplement se suposa que la nota se solapa a sobre del compàs següent. Però si es produeix una seqüència llarga d’aquestes notes solapades, la música pot aparèixer comprimida o sortir-se de la pàgina perquè els salts de línia automàtiques solament se poden inserir al final dels compassos complets, és a dir, els compassos en els quals totes les notes acaben abans o just al final del compàs.

Nota: Una duració incorrecta pot fer que s’inhibeixin els salts de línia, el que portaria a una sola línia de música molt comprimida o que se surti de la pàgina.

La duració incorrecta es pot trobar fàcilment si s’utilitzen comprovacions de compàs, vegeu Comprovació de compàs i de número de compàs.

Si realment volem tenir una sèrie d’aquests compassos amb notes solapades, hem d’inserir una línia divisòria invisible on volem el salt de línia. Per veure més detalls, consulteu Barres de compàs.


LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.14 (branca de desenvolupament).