3.2 Integració de música i text

Aquí explicarem com integrar el LilyPond amb alguns altres formats de sortida.

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.17 (branca de desenvolupament).