1.4 Errors comuns

Les condicions d’error que es descriuen més a sota es produeixen amb freqüència, tot i que la causa no és òbvia o fàcil de trobar. Un cop se han vist i comprès, es gestionen sense problema.

LilyPond: manual d’utilització del programa v2.25.17 (branca de desenvolupament).