Lligadures d’unió

Glossari musical: tie.

Una lligadura d’unió es crea adjuntant un caràcter d’accent ~ a la primera nota lligada:

\relative { g'4~ 4 c2~ | 4~ 8 a~ 2 | }

[image of music]

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).