2.3.2 Alguns errors comuns

Hi ha alguns errors comuns que són difícils de solucionar si ens basem solament als missatges d’errors que se’ns presenten. Aquests errors es descriuen a Errors comuns.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).