3.1.4 Articulacions i matisos dinàmics

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).