3.1 Notació en un sol pentagrama

Aquesta secció presenta la notació comú que s’utilitza per a música a una veu sobre un pentagrama únic.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).