El prefix \once

\override, \revert, \set i \unset es poden fer precedir per \once. Això fa que l’ordre sigui efectiva sols durant el temps musical en curs i abans que la propietat torni a tenir un altre cop el seu valor anterior (que pot ser diferent al seu valor predeterminat i encara s’està aplicant una altra ordre \override de sobreescriptura). Utilitzant el mateix exemple, podem canviar el color d’una sola nota de la manera següent:

\relative {
 c'4 d
 \override NoteHead.color = #red
 e4 f |
 \once \override NoteHead.color = #green
 g4 a
 \once \revert NoteHead.color
 b c |
 \revert NoteHead.color
 f2 c |
}

[image of music]

El prefix \once també es pot usar davant de moltes ordres predefinides per limitar el seu efecte a un sol moment musical:

\relative {
 c'4( d)
 \once \slurDashed
 e4( f) |
 g4( a)
 \once \hideNotes
 b( c) |
}

[image of music]


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).