C. Índex del LilyPond

Salta a:   %   '   (   ,   <   >   [   \   ]   ^   _   {   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   X  
Entrada d’índex Secció

%
%2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
%{ ... %}2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

'
'Altures

(
( ... )3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

,
,Altures

<
<3.2.4 Combinar notes per formar acords
< ... >3.2.4 Combinar notes per formar acords
<<Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
<<3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
<< ... >>Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
<< ... \\ ... >>3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
<< \\ >>4.2.1 Sento veus

>
>3.2.4 Combinar notes per formar acords
>>Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
>>3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama

[
[3.1.6 Barres automàtiques i manuals
[ ... ]3.1.6 Barres automàtiques i manuals

\
\!Matisos dinàmics
\( ... \)3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
\<Matisos dinàmics
\>Matisos dinàmics
\absolute3.4.3 Noms de nota absoluts
\acciaccaturaNotes d’adorn
\addlyrics3.3.1 Elaborar cançons senzilles
\addlyrics, ejemplo5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
\addlyrics, exemple5.2.2 Propietats de les interfícies
\appoggiaturaNotes d’adorn
\autoBeamOff3.1.6 Barres automàtiques i manuals
\autoBeamOff4.2.3 Veus i música vocal
\autoBeamOn3.1.6 Barres automàtiques i manuals
\book4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\book4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\clefClau
\consists4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
\contextCanviar las propietats d’un context amb \context
\fMatisos dinàmics
\ffMatisos dinàmics
\graceNotes d’adorn
\header3.4.2 Afegir títols
\header4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\hideLa propietat transparent (transparent)
\keyArmadures
\layout4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\layoutCanviar tots els contextos del mateix tipus
\lyricmode4.2.3 Veus i música vocal
\lyricsto4.2.3 Veus i música vocal
\majorArmadures
\markup3.1.5 Addició de text
\mfMatisos dinàmics
\midi4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\minorArmadures
\mpMatisos dinàmics
\new3.2.2 Diversos pentagrames
\new4.3.2 Creació de contextos
\new ChoirStaff4.2.3 Veus i música vocal
\new Lyrics4.2.3 Veus i música vocal
\new Staff3.2.2 Diversos pentagrames
\new Voice4.2.2 Veus explícites
\omitLa propietat stencil (segell)
\omit5.3.2 Mida dels objectes
\omitUnió de notes entre veus diferents
\omit, exempleUnió de notes entre veus diferents
\onceEl prefix \once
\once Sobreescriptura per un sol cop
\oneVoice4.2.2 Veus explícites
\overrideL’ordre \override
\overridePropertyL’ordre \overrideProperty
\pMatisos dinàmics
\partialCompàs parcial
\ppMatisos dinàmics
\relativeAltures
\remove4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
\revertL’ordre \revert
\revert Recuperació de l’ajustament
\score4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\score4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
\set4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
\set, exemple d’utilitzacióDigitacions
\shiftOffColumnes de notes
\shiftOff5.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnColumnes de notes
\shiftOn5.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnnColumnes de notes
\shiftOnn5.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnnnColumnes de notes
\shiftOnnn5.6.1 Moviment d’objectes
\singleEl prefix \single
\startTextSpanLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
\stopTextSpanLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
\tempoIndicacions de tempo
\textLengthOffL’ordre \textLengthOn
\textLengthOnL’ordre \textLengthOn
\timeIndicació de compàs
\tupletGrups especials
\tweakL’ordre \tweak
\tweak, AccidentalL’ordre \tweak
\tweak, exempleL’ordre \tweak
\tweak, exempleL’ordre \tweak
\tweak, exempleL’ordre \tweak
\tweak, specific layout objectL’ordre \tweak
\unset4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
\version2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
\voiceFour4.2.2 Veus explícites
\voiceFourStyle4.2.1 Sento veus
\voiceNeutralStyle4.2.1 Sento veus
\voiceOne4.2.2 Veus explícites
\voiceOneStyle4.2.1 Sento veus
\voiceThree4.2.2 Veus explícites
\voiceThreeStyle4.2.1 Sento veus
\voiceTwo4.2.2 Veus explícites
\voiceTwoStyle4.2.1 Sento veus
\withCanviar les propietats d’un context amb \with
\with, ejemplo5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
\\3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
\\4.2.1 Sento veus

]
]3.1.6 Barres automàtiques i manuals

^
^Indicacions de digitació

_
_Indicacions de digitació

{
{ ... }2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

~
~3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

A
absolut, mode3.4.3 Noms de nota absoluts
absoluts, noms de nota3.4.3 Noms de nota absoluts
absoluts, valors d’altura3.4.3 Noms de nota absoluts
accentArticulacions
acciaccaturaNotes d’adorn
Accidental, exemple de sobreescripturaLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
AccidentalPlacement, exemple de sobreescripturaLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
accidentals, alteracionsAlteracions accidentals
acords3.2.4 Combinar notes per formar acords
acords en front a veus4.2.1 Sento veus
addició de gravadors4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
addició de text3.1.5 Addició de text
ajustament de la col·locació dels matisosPosicionament dels matisos dinàmics
ajustament, generat a partir d’una sobreescripturaEl prefix \single
ajustament, mètodes de5.1.4 Mètodes d’ajustament
ajustaments de disposició, usar variables per fer5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
ajustaments, usar variables per a5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
ajustar la situació de les lletres d’assaigLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar la situació de marques metronòmiquesLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar la ubicació dels números de compàsLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar notació que se superposaLa propietat padding (farciment))
alignAboveContext, propietat, exemple5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
alineació d’objectes sobre la línia baseLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
alineació de la lletra3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
alteracionsAlteracions accidentals
alteracions i armaduresAlteracions accidentals
alteracions i mode relatiuAltures
alteracions y armaduraArmadures
altoClau
alturesAltures
altures, valors absoluts d’3.4.3 Noms de nota absoluts
ampliabilitat de las pautes4.4.3 Crear una partitura partint de zero
amuntLa propietat direction (direcció)
anacrusiCompàs parcial
aniuat d’expressions musicals4.2.2 Veus explícites
aniuat de construccions simultànies4.2.2 Veus explícites
aniuat de veus4.2.2 Veus explícites
anomenar contextos4.3.2 Creació de contextos
appoggiaturaNotes d’adorn
apòstrofAltures
armaduraArmadures
articulacions i lligaduresLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
articulacióArticulacions
assaig, lletres, ajustar la col·locacióLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
assignació de variables3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
automàtiques, barres3.1.6 Barres automàtiques i manuals
avallLa propietat direction (direcció)
àmbit, gravador delCanviar un sol context

B
baixClau
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat stencil (segell)
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat stencil (segell)
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat break-visibility (visibilitat del salt)
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
BarLine, exemple de sobreescripturaLa propietat color
barrat3.1.6 Barres automàtiques i manuals
barrat i lletra4.2.3 Veus i música vocal
barres automàtiques3.1.6 Barres automàtiques i manuals
barres de corxera3.1.6 Barres automàtiques i manuals
barres de corxera, control manualLa propietat positions (posicions)
barres manuals3.1.6 Barres automàtiques i manuals
Beam, exemple de sobreescripturaLa propietat positions (posicions)
bemollAlteracions accidentals
bemoll, dobleAlteracions accidentals
blancaDuracions (valors rítmics)
bloc d’encapçalaments3.4.2 Afegir títols
bloc, comentari de2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
book (llibre)4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
book, bloc implícit4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
bound-details, propietat, exempleLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
bound-details, propietat, exempleLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
break-visibility, propietatLa propietat break-visibility (visibilitat del salt)
break-visibility, propietat, exempleLa propietat break-visibility (visibilitat del salt)

C
canvi de la mida dels objectes5.3.2 Mida dels objectes
cançons3.3.1 Elaborar cançons senzilles
capes4.2.1 Sento veus
capçalera4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
caràcters permesos en variables3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
centerLa propietat direction (direcció)
centreLa propietat direction (direcció)
ChoirStaff3.2.3 Grups de pentagrames
ChoirStaff4.2.3 Veus i música vocal
ChordNames3.2.2 Diversos pentagrames
clauClau
clau de grup especialL’ordre \tweak
clau de tresetL’ordre \tweak
claus2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
claus i parèntesis, niuat de4.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
claus i parèntesis, tancar en front a marcar4.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
claus i parèntesis, tipus de4.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
Clef, exemple de sobreescripturaLa propietat color
Clef, exemple de sobreescriptura5.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura5.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura5.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
clicar sobre els exemples2.4.1 Material omès
color property, exempleLa propietat color
color, propietatLa propietat color
color, propietat, establir a procediment de l’Scheme5.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
color, propietat, exempleL’ordre \override
color, propietat, exempleL’ordre \revert
color, propietat, exempleEl prefix \once
color, propietat, exempleL’ordre \tweak
color, propietat, exempleL’ordre \tweak
color, propietat, exempleLa propietat color
color, propietat, exempleLa propietat color
color, propietat, exempleLa propietat color
color, rgbLa propietat color
colors d’X11La propietat color
columna de notesColumnes de notes
col·lisions de notesColumnes de notes
col·lisions de notes5.6.1 Moviment d’objectes
com llegir el manual2.4.1 Material omès
comaAltures
combinar expressions en paral·lelExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
comentari de bloc2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentari de línia2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentari de línia2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentaris2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentaris2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
cometa simpleAltures
compilació2.1 Compilació d’un fitxer
composta, expressió musical3.2.1 Explicació de les expressions musicals
composta, expressió musical4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
compàs parcialCompàs parcial
compàs, indicació deIndicació de compàs
comuns, errors2.3.2 Alguns errors comuns
concorrent, música4.2.1 Sento veus
consells per construir fitxers2.4.1 Material omès
construir fitxers, consells2.4.1 Material omès
context3.2.2 Diversos pentagrames
context de notació3.2.2 Diversos pentagrames
context Voice (de veu)4.2.1 Sento veus
context, propietats de, establiment amb \withCanviar les propietats d’un context amb \with
context, buscar el, correcte Cerca del context
context, propietats de4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context, propietats de, modificació4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context, trobar Cerca del context
contextos de veu, creació de4.2.2 Veus explícites
contextos implícits4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
contextos, creació de4.3.2 Creació de contextos
contextos, establir propietats de, amb \contextCanviar las propietats d’un context amb \context
contextos, explicació dels4.3.1 Explicació dels contextos
contextos, nomenament4.3.2 Creació de contextos
contingut del bloc score4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
contingut en front a presentacióArmadures
controlar manualment grups especials, lligadures i barresLa propietat positions (posicions)
cor, sistema de3.2.3 Grups de pentagrames
cor, sistema de4.2.3 Veus i música vocal
creació de contextos4.3.2 Creació de contextos
crescendoMatisos dinàmics

D
decrescendoMatisos dinàmics
depuració d’errors2.3 Gestió dels errors
desplaçament, instruccions deColumnes de notes
desplaçament, ordres de5.6.1 Moviment d’objectes
digitacionsIndicacions de digitació
digitació d’acordsDigitacions
digitació, col·locacióDigitacions
digitación, exempleDigitacions
digitación, exempleDigitacions
digitación, exempleDigitacions
digitación, exempleDigitacions
dins del pentagrama, objectes5.4.1 Comportament automàtic
dinàmica, ajustament de la col·locació de les indicacions dePosicionament dels matisos dinàmics
dinàmica, indicacions deMatisos dinàmics
direction, propietat, exempleL’ordre \tweak
direction, propietat, exempleLa propietat direction (direcció)
direction, propietat, exempleDigitacions
disposició4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
disposició, objecte de5.1.2 Objectes i interfícies
distàncies5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
diverses estrofes vocals4.2.3 Veus i música vocal
diverses veus3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
diverses veus4.2.1 Sento veus
diversos pentagramesExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
diversos pentagrames3.2.2 Diversos pentagrames
diversos pentagrames i lletra3.3.3 Lletra en diversos pentagrames
do en quarta, clau deClau
do en tercera, clau deClau
doble bemollAlteracions accidentals
doble sostingutAlteracions accidentals
downLa propietat direction (direcció)
duracions de les notesDuracions (valors rítmics)
duracions de notes en acords3.2.4 Combinar notes per formar acords
DynamicLineSpanner, exemple de sobreescripturaLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
DynamicText, exemple de sobreescripturaLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
DynamicText, exemple de sobreescrituraEscalat d’un «Grob»

E
eliminació de gravadors4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
eliminar objectes5.7.1 Altres aplicacions dels ajustaments
encapçalaments3.4.2 Afegir títols
entrada, format de l’4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
errors comuns2.3.2 Alguns errors comuns
esAlteracions accidentals
escala dels grobsEscalat d’un «Grob»
escriure una partitura, exemple4.4.3 Crear una partitura partint de zero
esesAlteracions accidentals
espaiadores, notes4.2.2 Veus explícites
espais, insensible a2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
establir propietats en contextos4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
estrofes, diverses, vocals4.2.3 Veus i música vocal
exemple d’escriptura d’una partitura4.4.3 Crear una partitura partint de zero
exemple de \omitUnió de notes entre veus diferents
exemple inicial2.1 Compilació d’un fitxer
exemples, clicar2.4.1 Material omès
expressions2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
expressions paral·lelesExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
expressió musical3.2.1 Explicació de les expressions musicals
expressió musical composta4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
extra-offset, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
extra-offset, propietat, exempleLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
extra-spacing-widthEscalat d’un «Grob»
extra-spacing-width, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
extra-spacing-width, propietat, exempleEscalat d’un «Grob»
extra-spacing-width, propietat, exempleLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)

F
fa, clau deClau
farciment5.6.1 Moviment d’objectes
farcimentLa propietat padding (farciment))
fermata, realització a MIDISimulació de un calderó al MIDI
figura amb puntetDuracions (valors rítmics)
fingering (digitació), exemple de sobreescripturaLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
fingering, exempleDigitacions
fingering, exempleDigitacions
fingering, exempleDigitacions
fingering, exempleDigitacions
Fingering, exemple de sobreescripturaDigitacions
fingeringOrientations, propietat, exempleDigitacions
fitxer, estructura del4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
fitxers, consells per construir2.4.1 Material omès
Flag, exemple de remocióUnió de notes entre veus diferents
font, mida de laCanviar les propietats d’un context amb \with
font-series, propietat, exemple5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
font-shape, propietat, exemple5.2.2 Propietats de les interfícies
font-shape, propietat, exemple5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
font-size, propietat, exempleL’ordre \tweak
font-size, propietat, exempleL’ordre \tweak
fontSize (mida de la tipografia)Canviar les propietats d’un context amb \with
fontSize, propietat, exemple5.3.2 Mida dels objectes
fontSize, propietat, exemple5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
fora del pentagrama, objectes5.4.1 Comportament automàtic
force-hshift, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
force-hshift, propietat, exempleLa propietat force-hshift (forçar desplaçament horitzontal)
force-hshift, propietat, exemple5.6.3 Exemple real de música
fraseig, lligadura de3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

G
GrandStaff3.2.3 Grups de pentagrames
gravadors4.3.3 Explicació dels gravadors
gravadors, addició4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
gravadors, eliminació4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
grob (objecte gràfic)5.1.2 Objectes i interfícies
grob, canvi de mida d’unEscalat d’un «Grob»
grobs4.4.3 Crear una partitura partint de zero
grobs que col·lisionen, moure5.6.1 Moviment d’objectes
grobs, posicionarLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
grobs, propietats de5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
gruix5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
grup de pentagrames3.2.3 Grups de pentagrames
grup especial, claur deL’ordre \tweak
grups especialsGrups especials
grups especials niuatsL’ordre \tweak
grups especials, barres de, control manualLa propietat positions (posicions)
gràfics, objectes4.4.3 Crear una partitura partint de zero
guió3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
guió baix3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia

H
himne, estructura de4.2.3 Veus i música vocal
horizontal-shift, propietat5.6.1 Moviment d’objectes

I
identificadors3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
identificadors4.4.4 Estalvi de tecleig mitjançant variables i funcions
implícit, bloc book4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
implícits, contextos4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
inicial, exemple2.1 Compilació d’un fitxer
interface5.2.2 Propietats de les interfícies
interfaces, propietats5.2.2 Propietats de les interfícies
interfície5.1.2 Objectes i interfícies
isAlteracions accidentals
isisAlteracions accidentals
italic, exemple5.2.2 Propietats de les interfícies

L
layout, efecte de la situació del bloc4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
llegir el manual2.4.1 Material omès
lletra3.3.1 Elaborar cançons senzilles
lletra i barrat4.2.3 Veus i música vocal
lletra i diversos pentagrames3.3.3 Lletra en diversos pentagrames
lletra, alineació de3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
lletra, creació d’un context de4.2.3 Veus i música vocal
lletra, enllaçar amb una veu4.2.3 Veus i música vocal
lletra, paraules polisíl·labes3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
llibre4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
lligadura d’expressió3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadura d’unió3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadura de fraseig3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadures d’expressió en front a lligadures d’unióLligadures de fraseig
lligadures d’expressió, control manualLa propietat positions (posicions)
lligadures de fraseig, control manualLa propietat positions (posicions)
lligadures i articulacionsLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
lligadures i outside-staff-priorityLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
lligadures que creuen claus4.2.1 Sento veus
lligar notes entre veus diferentsUnió de notes entre veus diferents
longitud5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
Lyrics3.2.2 Diversos pentagrames
Lyrics4.2.3 Veus i música vocal
Lyrics, creació d’un context4.2.3 Veus i música vocal
LyricText, exemple de sobreescriptura5.2.2 Propietats de les interfícies
LyricText, exemple de sobreescriptura5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
línia de extensió3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
línia, comentari de2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

M
macros3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
magstep5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
magstep, funció, exemple d’utilització5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
majorArmadures
majúscules, sensible a2.1 Compilació d’un fitxer
majúscules, sensible a2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
manual, control, de grups especials, lligadures i barresLa propietat positions (posicions)
manual, lectura del2.4.1 Material omès
manuals, barres3.1.6 Barres automàtiques i manuals
marcat3.1.5 Addició de text
marcatge, text de, permetre les col·lisions enL’ordre \textLengthOn
markup, exemple5.4.1 Comportament automàtic
matisosMatisos dinàmics
matisos, ajustament de la col·locacióPosicionament dels matisos dinàmics
melisma3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
menorArmadures
MetronomeMark, exemple de sobreescripturaLa propietat padding (farciment))
MetronomeMark, exemple de sobreescripturaSimulació de un calderó al MIDI
MetronomeMark, exemple de sobreescripturaSimulació de un calderó al MIDI
metrònom, indicacionsIndicacions de tempo
metrònom, situació de les indicacions deLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
mida de la fontCanviar les propietats d’un context amb \with
mida dels objectes5.3.2 Mida dels objectes
mida, canviar5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
midi4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
modificar les propietats de context4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
modificar plantilles4.4.1 Soprano i violoncel
moviment d’objectes superposats5.6.1 Moviment d’objectes
moviments d’objectes superposats5.6.1 Moviment d’objectes
moviments de grobs que col·lisionen5.6.1 Moviment d’objectes
MultiMeasureRest, exemple de sobreescripturaLa propietat staff-position (posició al pentagrama)
musical, expressió3.2.1 Explicació de les expressions musicals
musical, expressió, composta3.2.1 Explicació de les expressions musicals
musical, expressió, composta4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta

N
negraDuracions (valors rítmics)
neutralLa propietat direction (direcció)
neutreLa propietat direction (direcció)
nomenclatura, convencions de, per a objectes5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
nomenclatura, convencions de, per a propietats5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
nota, columna de5.6.1 Moviment d’objectes
nota, col·lisions5.6.1 Moviment d’objectes
notació de las duracionsDuracions (valors rítmics)
notació dels silencisSilencis
notació senzilla2.2.1 Notació senzilla
notació, context de3.2.2 Diversos pentagrames
NoteColumn, exemple de sobreescripturaLa propietat force-hshift (forçar desplaçament horitzontal)
NoteColumn, exemple de sobreescriptura5.6.3 Exemple real de música
NoteHead, exemple de sobreescripturaL’ordre \override
NoteHead, exemple de sobreescripturaL’ordre \revert
NoteHead, exemple de sobreescripturaEl prefix \once
NoteHead, exemple de sobreescripturaL’ordre \tweak
NoteHead, exemple de sobreescripturaLa propietat color
NoteHead, exemple de sobreescriptura5.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
notesAltures
notes d’adornNotes d’adorn
notes, col·lisions deColumnes de notes
notes, duracions deDuracions (valors rítmics)
notes, espaiar amb el textL’ordre \textLengthOn
notes, noms absoluts de3.4.3 Noms de nota absoluts
notes, noms de3.4.3 Noms de nota absoluts
nous contextos4.3.2 Creació de contextos
número de versió2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
números de compàs, ajustar posicióLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)

O
objecte5.1.2 Objectes i interfícies
objecte d’extensió5.1.2 Objectes i interfícies
objecte de disposició5.1.2 Objectes i interfícies
objecte, col·lisió dins del pentagramaLa propietat staff-position (posició al pentagrama)
objecte, propietats de5.1.2 Objectes i interfícies
objectes d’extensióLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
objectes dins del pentagrama5.4.1 Comportament automàtic
objectes fora del pentagrama5.4.1 Comportament automàtic
objectes gràfics4.4.3 Crear una partitura partint de zero
objectes que col·lisionen, moure5.6.1 Moviment d’objectes
objectes, alineació sobre la línia baseLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
objectes, canvi de la mida de5.3.2 Mida dels objectes
objectes, convencions de nomenclatura5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
objectes, eliminar5.7.1 Altres aplicacions dels ajustaments
objectes, mida de5.3.2 Mida dels objectes
objectes, posicionarLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
octava alta y baixa, clau deLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
once override Sobreescriptura per un sol cop
ossias4.1.3 Niuat d’expressions musicals
outside-staff-priority, propietat, exempleLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
outside-staff-priority, propietat, exempleL’ordre \textLengthOn
override (sobreescriptura), sintaxi deL’ordre \override
override, instruccióL’ordre \override
overrideProperty, ordreL’ordre \overrideProperty

P
padding, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
padding, propietat, exempleLa propietat padding (farciment))
padding, propietat, exempleLa propietat padding (farciment))
paral·leles, expressionsExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
paral·leles, expressions, mode relatiu iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
paraules polisíl·labes en la lletra3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
partitura4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
partitura4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
partitura, exemple d’escriptura4.4.3 Crear una partitura partint de zero
partitures, diverses4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
pautes, ampliabilitat4.4.3 Crear una partitura partint de zero
pentagrama, canviar la separació de les línies5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
pentagrama, posicionat del4.1.3 Niuat d’expressions musicals
pentagrames temporals4.1.3 Niuat d’expressions musicals
pentagrames, diversosExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
pentagrames, diversos3.2.2 Diversos pentagrames
pentagrames, grup de3.2.3 Grups de pentagrames
PhrasingSlur, exemple de sobreescripturaLa propietat positions (posicions)
piano, sistema de3.2.3 Grups de pentagrames
PianoStaff3.2.3 Grups de pentagrames
plantilla, modificar4.4.1 Soprano i violoncel
plantilles2.4.1 Material omès
plica amunt4.2.1 Sento veus
plica avall4.2.1 Sento veus
plica, canviar la longitud5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
pliques, veus i direcció de les4.2.1 Sento veus
plnantilla, escriure la vostra pròpia4.4.3 Crear una partitura partint de zero
polifoniaExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
polifonia3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
polifonia4.2.1 Sento veus
polifonia i mode relatiu4.2.1 Sento veus
posicionar grobsLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
posicionar objectesLa propietat extra-offset (desplaçament addicional)
positions, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
positions, propietat, exempleLa propietat positions (posicions)
positions, propietat, exempleLa propietat positions (posicions)
predeterminades, recuperar las propietats Recuperació de l’ajustament
presentació en front a contingutArmadures
presentació, propietats dels objectes de5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats d’objectes5.1.2 Objectes i interfícies
propietats de les interfícies5.2.2 Propietats de les interfícies
propietats dels grobs5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats dels objectes presentació5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats que funcionen en contextos4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
propietats, convencions de nomenclatura5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
propietats, sub-propietats4.4.3 Crear una partitura partint de zero
propietats, tipus de5.2.3 Tipus de propietats
puntetDuracions (valors rítmics)

R
Referència de funcionament intern5.2 Manual de referència de funcionament intern
Referència de funcionament intern5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Referència de Funcionament Intern, exemple d’utilització5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
relatiu, modeAltures
relatiu, mode, alteracions iAltures
relatiu, mode, expressions paral·leles iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
relatiu, mode, música simultània iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
relatiu, mode, polifonia i4.2.1 Sento veus
retorn a veu única4.2.2 Veus explícites
revert, instrucciónL’ordre \revert
revertir Recuperació de l’ajustament
rgb, colorsLa propietat color
rgb-colorLa propietat color
right-padding, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
right-padding, propietatLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
right-padding, propietat, exempleLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
ritmesDuracions (valors rítmics)
rodonaDuracions (valors rítmics)

S
SATB, estructura de4.2.3 Veus i música vocal
Score3.2.2 Diversos pentagrames
score4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
score (partitura)4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
score, contingut del bloc4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
Script, exemple de sobreescripturaLa propietat padding (farciment))
segell, ús de la propietatSimulació de un calderó al MIDI
self-alignment-X, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
self-alignment-X, propietat, exempleLa propietat self-alignment-X (auto-alineació en X)
senzilla, notació2.2.1 Notació senzilla
separador, silenci3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
silenciSilencis
silenci separador3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
simultània, música4.2.1 Sento veus
simultània, música, mode relatiu iExpressions musicals simultànies: diversos pentagrames
sistema de cor3.2.3 Grups de pentagrames
sistema de piano3.2.3 Grups de pentagrames
Slur, exemple de sobreescriptura5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Slur, exemple de sobreescriptura Sobreescriptura per un sol cop
Slur, exemple de sobreescriptura Recuperació de l’ajustament
Slur, exemple de sobreescriptura Recuperació de l’ajustament
Slur, exemple de sobreescripturaLa propietat direction (direcció)
sobreescriptura per un sol cop Sobreescriptura per un sol cop
sobreescriptura, exemple de5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
sobreescriptures, usar variables per a5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
sol, clau deClau
sopranoClau
sostingutAlteracions accidentals
sostingut, dobleAlteracions accidentals
staccatoArticulacions
Staff3.2.2 Diversos pentagrames
staff-padding, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
staff-padding, propietat, exempleLa propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
staff-position, propietat5.6.1 Moviment d’objectes
staff-position, propietat, exempleLa propietat staff-position (posició al pentagrama)
staff-position, propietat, exemple5.6.3 Exemple real de música
staff-space, propietat, exemple5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
StaffSymbol, exemple de sobreescripturaLa propietat color
StaffSymbol, exemple de sobreescriptura5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
Stem, exemple de remocióUnió de notes entre veus diferents
Stem, exemple de sobreescripturaLa propietat color
Stem, exemple de sobreescriptura5.6.3 Exemple real de música
stencil (segell), propietatLa propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exempleLa propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exempleLa propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exempleLa propietat transparent (transparent)
stencil, propietat, exemple5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
stencil, propietat, exempleLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
stencil, propietat, exempleSimulació de un calderó al MIDI
StringNumber, exemple de sobreescripturaLa propietat self-alignment-X (auto-alineació en X)
sub-propietats4.4.3 Crear una partitura partint de zero
superposada, notacióLa propietat padding (farciment))

T
tempo, indicacions deIndicacions de tempo
temporals, pentagrames4.1.3 Niuat d’expressions musicals
tenorClau
text, addició3.1.5 Addició de text
text, extensions deLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
text, propietat, exempleL’ordre \tweak
text, propietat, exempleLa propietat right-padding (farciment per la dreta)
TextScript, exemple de sobreescripturaLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
TextScript, exemple de sobreescripturaL’ordre \textLengthOn
TextSpanner, exemple de sobreescripturaLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
TextSpanner, exemple de sobreescripturaLa propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
thickness, propietat, exemple5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
thickness, propietat, exemple Sobreescriptura per un sol cop
thickness, propietat, exemple Recuperació de l’ajustament
thickness, propietat, exemple Recuperació de l’ajustament
Tie, exemple de sobreescriptura5.6.3 Exemple real de música
TimeSignature, exemple de sobreescripturaLa propietat transparent (transparent)
TimeSignature, exemple de sobreescripturaLa propietat transparent (transparent)
TimeSignature, exemple de sobreescripturaLa propietat color
TimeSignature, exemple de sobreescriptura5.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura5.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura5.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
tonalitat, armadura deArmadures
tonalitat, armadura de la, establirAlteracions accidentals
transparent, propietatLa propietat transparent (transparent)
transparent, propietat, exempleL’ordre \tweak
transparent, propietat, exempleLa propietat transparent (transparent)
transparent, propietat, exemple5.6.3 Exemple real de música
transparent, propietat, exempleSimulació de un calderó al MIDI
transparènciaLa propietat transparent (transparent)
treset, claur deL’ordre \tweak
tresetsGrups especials
tresets niuatsL’ordre \tweak
tuplet-number, funció, exempleL’ordre \tweak
TupletBracketL’ordre \tweak
TupletNumber, exemple de sobreescripturaL’ordre \tweak
tweak, ordreL’ordre \tweak
títol3.4.2 Afegir títols

U
únic, polifonia en pentagrama3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
ús de les variables3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
upLa propietat direction (direcció)

V
variables3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
variables4.4.4 Estalvi de tecleig mitjançant variables i funcions
variables, caràcters permesos en3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables, definir3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables, usar per a sobreescriptures5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
variables, ús de3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
versions2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
versió2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
veus en front a acords4.2.1 Sento veus
veus i direcció de ls pliques4.2.1 Sento veus
veus que creuen claus4.2.1 Sento veus
veus temporals4.2.2 Veus explícites
veus, aniuat de4.2.2 Veus explícites
veus, diverses4.2.1 Sento veus
veus, més, en un sol pentagrama3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
veus, nomenament de4.2.1 Sento veus
veus, retorn a única4.2.2 Veus explícites
vocal, estructura d’una partitura4.2.3 Veus i música vocal
vocal, partitura, diverses estrofes4.2.3 Veus i música vocal
Voice3.2.2 Diversos pentagrames
Voice (veu), context de4.2.1 Sento veus

X
X11, colors deLa propietat color
x11-colorLa propietat color
x11-color, exemple d’utilitzacióLa propietat color
x11-color, funció, exemple de utilització5.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme

Salta a:   %   '   (   ,   <   >   [   \   ]   ^   _   {   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   X  

LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.25.8 (branca de desenvolupament).