Appendix C Índex del LilyPond

Jump to:   !   %   '   (   ,   <   >   [   ]   ^   _   {   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   À   Ú  
Index Entry  Section

!
\! Matisos dinàmics

%
% 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
%{ ... %} 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

'
' Altures

(
( ... ) 3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
\( ... \) 3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

,
, Altures

<
\< Matisos dinàmics
< 3.2.4 Combinar notes per formar acords
< ... > 3.2.4 Combinar notes per formar acords
<< Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
<< 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
<< \\ >> 4.2.1 Sento veus
<< ... \\ ... >> 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
<< ... >> Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames

>
\> Matisos dinàmics
> 3.2.4 Combinar notes per formar acords
>> Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
>> 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama

[
[ 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
[ ... ] 3.1.6 Barres automàtiques i manuals

]
] 3.1.6 Barres automàtiques i manuals

^
^ Indicacions de digitació

_
_ Indicacions de digitació

{
{ ... } 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

~
~ 3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

A
absolut, mode 3.4.3 Noms de nota absoluts
\absolute 3.4.3 Noms de nota absoluts
absoluts, noms de nota 3.4.3 Noms de nota absoluts
absoluts, valors d’altura 3.4.3 Noms de nota absoluts
accent Articulacions
\acciaccatura Notes d’adorn
acciaccatura Notes d’adorn
acciaccatura Notes d’adorn
Accidental, exemple de sobreescriptura La propietat right-padding (farciment per la dreta)
AccidentalPlacement, exemple de sobreescriptura La propietat right-padding (farciment per la dreta)
accidentals, alteracions Alteracions accidentals
acords 3.2.4 Combinar notes per formar acords
acords en front a veus 4.2.1 Sento veus
addició de gravadors 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
addició de text 3.1.5 Addició de text
\addlyrics 3.3.1 Elaborar cançons senzilles
\addlyrics, ejemplo 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
\addlyrics, exemple 5.2.2 Propietats de les interfícies
ajustament de la col·locació dels matisos Posicionament dels matisos dinàmics
ajustament, generat a partir d’una sobreescriptura El prefix \single
ajustament, mètodes de 5.1.4 Mètodes d’ajustament
ajustaments de disposició, usar variables per fer 5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
ajustaments, usar variables per a 5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
ajustar la situació de les lletres d’assaig La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar la situació de marques metronòmiques La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar la ubicació dels números de compàs La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
ajustar notació que se superposa La propietat padding (farciment))
alignAboveContext, propietat, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
alignAboveContext, propietat, exemple 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
alineació d’objectes sobre la línia base La propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
alineació de la lletra 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
alteracions Alteracions accidentals
alteracions i armadures Alteracions accidentals
alteracions i mode relatiu Altures
alteracions y armadura Armadures
alto Clau
altures Altures
altures, valors absoluts d’ 3.4.3 Noms de nota absoluts
ampliabilitat de las pautes 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
amunt La propietat direction (direcció)
anacrusi Compàs parcial
aniuat d’expressions musicals 4.2.2 Veus explícites
aniuat de construccions simultànies 4.2.2 Veus explícites
aniuat de veus 4.2.2 Veus explícites
anomenar contextos 4.3.2 Creació de contextos
\appoggiatura Notes d’adorn
appoggiatura Notes d’adorn
apòstrof Altures
armadura Armadures
articulacions i lligadures La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
articulació Articulacions
assaig, lletres, ajustar la col·locació La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
assignació de variables 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
\autoBeamOff 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
\autoBeamOff 4.2.3 Veus i música vocal
\autoBeamOn 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
automàtiques, barres 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
avall La propietat direction (direcció)

B
baix Clau
BarLine, exemple de sobreescriptura La propietat stencil (segell)
BarLine, exemple de sobreescriptura La propietat stencil (segell)
BarLine, exemple de sobreescriptura La propietat break-visibility (visibilitat del salt)
BarLine, exemple de sobreescriptura La propietat color
BarLine, exemple de sobreescriptura La propietat color
BarLine, exemple de sobreescriptura La propietat color
BarLine, exemple de sobreescriptura La propietat color
barrat 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
barrat i lletra 4.2.3 Veus i música vocal
barres automàtiques 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
barres de corxera 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
barres de corxera, control manual La propietat positions (posicions)
barres manuals 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
Beam, exemple de sobreescriptura La propietat positions (posicions)
bemoll Alteracions accidentals
bemoll, doble Alteracions accidentals
blanca Duracions (valors rítmics)
bloc d’encapçalaments 3.4.2 Afegir títols
bloc, comentari de 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
\book 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\book 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
book (llibre) 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
book, bloc implícit 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
bound-details, propietat, exemple La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
bound-details, propietat, exemple La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
break-visibility, propietat La propietat break-visibility (visibilitat del salt)
break-visibility, propietat, exemple La propietat break-visibility (visibilitat del salt)

C
canvi de la mida dels objectes 5.3.2 Mida dels objectes
cançons 3.3.1 Elaborar cançons senzilles
capes 4.2.1 Sento veus
capçalera 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
caràcters permesos en variables 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
center La propietat direction (direcció)
centre La propietat direction (direcció)
ChoirStaff 3.2.3 Grups de pentagrames
ChoirStaff 4.2.3 Veus i música vocal
ChordNames 3.2.2 Diversos pentagrames
clau Clau
clau de grup especial L’ordre \tweak
clau de treset L’ordre \tweak
claus 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
claus i parèntesis, niuat de 4.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
claus i parèntesis, tancar en front a marcar 4.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
claus i parèntesis, tipus de 4.1.4 Quant a la impossibilitat de niuar claus i lligadures
\clef Clau
Clef, exemple de sobreescriptura La propietat color
Clef, exemple de sobreescriptura 5.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura 5.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura 5.3.2 Mida dels objectes
Clef, exemple de sobreescriptura 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
clicar sobre els exemples 2.4.1 Material omès
color property, exemple La propietat color
color, propietat La propietat color
color, propietat, establir a procediment de l’Scheme 5.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
color, propietat, exemple L’ordre \override
color, propietat, exemple L’ordre \revert
color, propietat, exemple El prefix \once
color, propietat, exemple L’ordre \tweak
color, propietat, exemple L’ordre \tweak
color, propietat, exemple La propietat color
color, propietat, exemple La propietat color
color, propietat, exemple La propietat color
color, rgb La propietat color
colors d’X11 La propietat color
columna de notes 4.2.2 Veus explícites
col·lisions de notes 4.2.2 Veus explícites
col·lisions de notes 5.6.1 Moviment d’objectes
com llegir el manual 2.4.1 Material omès
coma Altures
combinar expressions en paral·lel Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
comentari de bloc 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentari de línia 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentari de línia 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentaris 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
comentaris 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
cometa simple Altures
compilació 2.1 Compilació d’un fitxer
composta, expressió musical 3.2.1 Explicació de les expressions musicals
composta, expressió musical 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
compàs parcial Compàs parcial
compàs, indicació de Indicació de compàs
comuns, errors 2.3.2 Alguns errors comuns
concorrent, música 4.2.1 Sento veus
consells per construir fitxers 2.4.1 Material omès
\consists 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
construir fitxers, consells 2.4.1 Material omès
\context 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context 3.2.2 Diversos pentagrames
context de notació 3.2.2 Diversos pentagrames
context Voice (de veu) 4.2.1 Sento veus
context, propietats de, establiment amb \with 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context, buscar el, correcte 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
context, propietats de 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context, propietats de, modificació 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
context, trobar 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
contextos de veu, creació de 4.2.2 Veus explícites
contextos implícits 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
contextos, creació de 4.3.2 Creació de contextos
contextos, establir propietats de, amb \context 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
contextos, explicació dels 4.3.1 Explicació dels contextos
contextos, nomenament 4.3.2 Creació de contextos
contingut del bloc score 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
contingut en front a presentació Armadures
controlar manualment grups especials, lligadures i barres La propietat positions (posicions)
cor, sistema de 3.2.3 Grups de pentagrames
cor, sistema de 4.2.3 Veus i música vocal
creació de contextos 4.3.2 Creació de contextos
crescendo Matisos dinàmics

D
decrescendo Matisos dinàmics
depuració d’errors 2.3 Gestió dels errors
desplaçament, instruccions de 4.2.2 Veus explícites
desplaçament, ordres de 5.6.1 Moviment d’objectes
digitacions Indicacions de digitació
digitació d’acords Digitacions
digitació, col·locació Digitacions
digitación, exemple Digitacions
digitación, exemple Digitacions
digitación, exemple Digitacions
digitación, exemple Digitacions
dins del pentagrama, objectes 5.4.1 Comportament automàtic
dinàmica, ajustament de la col·locació de les indicacions de Posicionament dels matisos dinàmics
dinàmica, indicacions de Matisos dinàmics
direction, propietat, exemple L’ordre \tweak
direction, propietat, exemple La propietat direction (direcció)
direction, propietat, exemple Digitacions
disposició 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
disposició, objecte de 5.1.2 Objectes i interfícies
distàncies 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
diverses estrofes vocals 4.2.3 Veus i música vocal
diverses veus 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
diverses veus 4.2.1 Sento veus
diversos pentagrames Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
diversos pentagrames 3.2.2 Diversos pentagrames
diversos pentagrames i lletra 3.3.3 Lletra en diversos pentagrames
do en quarta, clau de Clau
do en tercera, clau de Clau
doble bemoll Alteracions accidentals
doble sostingut Alteracions accidentals
down La propietat direction (direcció)
duracions de les notes Duracions (valors rítmics)
duracions de notes en acords 3.2.4 Combinar notes per formar acords
DynamicLineSpanner, exemple de sobreescriptura La propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
DynamicText, exemple de sobreescriptura La propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
DynamicText, exemple de sobreescritura Escalat d’un «Grob»

E
eliminació de gravadors 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
eliminar objectes 5.7.1 Altres aplicacions dels ajustaments
encapçalaments 3.4.2 Afegir títols
entrada, format de l’ 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
errors comuns 2.3.2 Alguns errors comuns
es Alteracions accidentals
escala dels grobs Escalat d’un «Grob»
escriure una partitura, exemple 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
eses Alteracions accidentals
espaiadores, notes 4.2.2 Veus explícites
espais, insensible a 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
establir propietats en contextos 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
estrofes, diverses, vocals 4.2.3 Veus i música vocal
exemple d’escriptura d’una partitura 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
exemple de \omit Unió de notes entre veus diferents
exemple inicial 2.1 Compilació d’un fitxer
exemples, clicar 2.4.1 Material omès
expressions 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
expressions paral·leles Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
expressió musical 3.2.1 Explicació de les expressions musicals
expressió musical composta 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
extra-offset, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
extra-offset, propietat, exemple La propietat extra-offset (desplaçament addicional)
extra-spacing-width Escalat d’un «Grob»
extra-spacing-width, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
extra-spacing-width, propietat, exemple Escalat d’un «Grob»
extra-spacing-width, propietat, exemple La propietat staff-padding (farciment de pentagrama)

F
\f Matisos dinàmics
fa, clau de Clau
farciment 5.6.1 Moviment d’objectes
farciment La propietat padding (farciment))
fermata, realització a MIDI Simulació de un calderó al MIDI
\ff Matisos dinàmics
figura amb puntet Duracions (valors rítmics)
fingering (digitació), exemple de sobreescriptura La propietat extra-offset (desplaçament addicional)
fingering, exemple Digitacions
fingering, exemple Digitacions
fingering, exemple Digitacions
fingering, exemple Digitacions
Fingering, exemple de sobreescriptura Digitacions
fingeringOrientations, propietat, exemple Digitacions
fitxer, estructura del 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
fitxers, consells per construir 2.4.1 Material omès
Flag, exemple de remoció Unió de notes entre veus diferents
font, mida de la 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
font-series, propietat, exemple 5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
font-shape, propietat, exemple 5.2.2 Propietats de les interfícies
font-shape, propietat, exemple 5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
font-size, propietat, exemple L’ordre \tweak
font-size, propietat, exemple L’ordre \tweak
fontSize (mida de la tipografia) 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
fontSize, propietat, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
fontSize, propietat, exemple 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
fora del pentagrama, objectes 5.4.1 Comportament automàtic
force-hshift, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
force-hshift, propietat, exemple La propietat force-hshift (forçar desplaçament horitzontal)
force-hshift, propietat, exemple 5.6.3 Exemple real de música
fraseig, lligadura de 3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió

G
\grace Notes d’adorn
GrandStaff 3.2.3 Grups de pentagrames
gravadors 4.3.3 Explicació dels gravadors
gravadors, addició 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
gravadors, eliminació 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
grob (objecte gràfic) 5.1.2 Objectes i interfícies
grob, canvi de mida d’un Escalat d’un «Grob»
grobs 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
grobs que col·lisionen, moure 5.6.1 Moviment d’objectes
grobs, posicionar La propietat extra-offset (desplaçament addicional)
grobs, propietats de 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
gruix 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
grup de pentagrames 3.2.3 Grups de pentagrames
grup especial, claur de L’ordre \tweak
grups especials Grups especials
grups especials niuats L’ordre \tweak
grups especials, barres de, control manual La propietat positions (posicions)
gràfics, objectes 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
guió 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
guió baix 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia

H
\header 3.4.2 Afegir títols
\header 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\hide La propietat transparent (transparent)
himne, estructura de 4.2.3 Veus i música vocal
horizontal-shift, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes

I
identificadors 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
identificadors 4.4.4 Estalvi de tecleig mitjançant variables i funcions
implícit, bloc book 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
implícits, contextos 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
inicial, exemple 2.1 Compilació d’un fitxer
interface 5.2.2 Propietats de les interfícies
interfaces, propietats 5.2.2 Propietats de les interfícies
interfície 5.1.2 Objectes i interfícies
is Alteracions accidentals
isis Alteracions accidentals
italic, exemple 5.2.2 Propietats de les interfícies

K
\key Armadures

L
\layout 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\layout 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
layout, efecte de la situació del bloc 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
llegir el manual 2.4.1 Material omès
lletra 3.3.1 Elaborar cançons senzilles
lletra i barrat 4.2.3 Veus i música vocal
lletra i diversos pentagrames 3.3.3 Lletra en diversos pentagrames
lletra, alineació de 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
lletra, creació d’un context de 4.2.3 Veus i música vocal
lletra, enllaçar amb una veu 4.2.3 Veus i música vocal
lletra, paraules polisíl·labes 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
llibre 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
lligadura d’expressió 3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadura d’unió 3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadura de fraseig 3.1.3 Lligadures d’unió i d’expressió
lligadures d’expressió en front a lligadures d’unió Lligadures de fraseig
lligadures d’expressió, control manual La propietat positions (posicions)
lligadures de fraseig, control manual La propietat positions (posicions)
lligadures i articulacions La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
lligadures i outside-staff-priority La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
lligadures que creuen claus 4.2.1 Sento veus
lligar notes entre veus diferents Unió de notes entre veus diferents
longitud 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
\lyricmode 4.2.3 Veus i música vocal
Lyrics 3.2.2 Diversos pentagrames
Lyrics 4.2.3 Veus i música vocal
Lyrics, creació d’un context 4.2.3 Veus i música vocal
\lyricsto 4.2.3 Veus i música vocal
LyricText, exemple de sobreescriptura 5.2.2 Propietats de les interfícies
LyricText, exemple de sobreescriptura 5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
línia de extensió 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
línia, comentari de 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada

M
macros 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
magstep 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
magstep, funció, exemple d’utilització 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
\major Armadures
major Armadures
majúscules, sensible a 2.1 Compilació d’un fitxer
majúscules, sensible a 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
manual, control, de grups especials, lligadures i barres La propietat positions (posicions)
manual, lectura del 2.4.1 Material omès
manuals, barres 3.1.6 Barres automàtiques i manuals
marcat 3.1.5 Addició de text
marcatge, text de, permetre les col·lisions en L’ordre \textLengthOn
\markup 3.1.5 Addició de text
markup, exemple 5.4.1 Comportament automàtic
matisos Matisos dinàmics
matisos, ajustament de la col·locació Posicionament dels matisos dinàmics
melisma 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
menor Armadures
MetronomeMark, exemple de sobreescriptura La propietat padding (farciment))
MetronomeMark, exemple de sobreescriptura Simulació de un calderó al MIDI
MetronomeMark, exemple de sobreescriptura Simulació de un calderó al MIDI
metrònom, indicacions Indicacions de tempo
metrònom, situació de les indicacions de La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
\mf Matisos dinàmics
mida de la font 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
mida dels objectes 5.3.2 Mida dels objectes
mida, canviar 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
\midi 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
midi 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\minor Armadures
modificar les propietats de context 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
modificar plantilles 4.4.1 Soprano i violoncel
moviment d’objectes superposats 5.6.1 Moviment d’objectes
moviments d’objectes superposats 5.6.1 Moviment d’objectes
moviments de grobs que col·lisionen 5.6.1 Moviment d’objectes
\mp Matisos dinàmics
MultiMeasureRest, exemple de sobreescriptura La propietat staff-position (posició al pentagrama)
musical, expressió 3.2.1 Explicació de les expressions musicals
musical, expressió, composta 3.2.1 Explicació de les expressions musicals
musical, expressió, composta 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta

N
negra Duracions (valors rítmics)
neutral La propietat direction (direcció)
neutre La propietat direction (direcció)
\new 3.2.2 Diversos pentagrames
\new 4.3.2 Creació de contextos
\new ChoirStaff 4.2.3 Veus i música vocal
\new Lyrics 4.2.3 Veus i música vocal
\new Staff 3.2.2 Diversos pentagrames
\new Voice 4.2.2 Veus explícites
nomenclatura, convencions de, per a objectes 5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
nomenclatura, convencions de, per a propietats 5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
nota, columna de 5.6.1 Moviment d’objectes
nota, col·lisions 5.6.1 Moviment d’objectes
notació de las duracions Duracions (valors rítmics)
notació dels silencis Silencis
notació senzilla 2.2.1 Notació senzilla
notació, context de 3.2.2 Diversos pentagrames
NoteColumn, exemple de sobreescriptura La propietat force-hshift (forçar desplaçament horitzontal)
NoteColumn, exemple de sobreescriptura 5.6.3 Exemple real de música
NoteHead, exemple de sobreescriptura L’ordre \override
NoteHead, exemple de sobreescriptura L’ordre \revert
NoteHead, exemple de sobreescriptura El prefix \once
NoteHead, exemple de sobreescriptura L’ordre \tweak
NoteHead, exemple de sobreescriptura La propietat color
NoteHead, exemple de sobreescriptura 5.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme
notes Altures
notes d’adorn Notes d’adorn
notes, col·lisions de 4.2.2 Veus explícites
notes, duracions de Duracions (valors rítmics)
notes, espaiar amb el text L’ordre \textLengthOn
notes, noms absoluts de 3.4.3 Noms de nota absoluts
notes, noms de 3.4.3 Noms de nota absoluts
nous contextos 4.3.2 Creació de contextos
número de versió 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
números de compàs, ajustar posició La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)

O
objecte 5.1.2 Objectes i interfícies
objecte d’extensió 5.1.2 Objectes i interfícies
objecte de disposició 5.1.2 Objectes i interfícies
objecte, col·lisió dins del pentagrama La propietat staff-position (posició al pentagrama)
objecte, propietats de 5.1.2 Objectes i interfícies
objectes d’extensió La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
objectes dins del pentagrama 5.4.1 Comportament automàtic
objectes fora del pentagrama 5.4.1 Comportament automàtic
objectes gràfics 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
objectes que col·lisionen, moure 5.6.1 Moviment d’objectes
objectes, alineació sobre la línia base La propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
objectes, canvi de la mida de 5.3.2 Mida dels objectes
objectes, convencions de nomenclatura 5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
objectes, eliminar 5.7.1 Altres aplicacions dels ajustaments
objectes, mida de 5.3.2 Mida dels objectes
objectes, posicionar La propietat extra-offset (desplaçament addicional)
octava alta y baixa, clau de La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
\omit La propietat stencil (segell)
\omit 5.3.2 Mida dels objectes
\omit Unió de notes entre veus diferents
\omit, exemple Unió de notes entre veus diferents
\once El prefix \once
\once 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
once override 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
\oneVoice 4.2.2 Veus explícites
ossias 4.1.3 Niuat d’expressions musicals
outside-staff-priority, propietat, exemple La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
outside-staff-priority, propietat, exemple L’ordre \textLengthOn
\override L’ordre \override
override (sobreescriptura), sintaxi de L’ordre \override
override, instrucció L’ordre \override
\overrideProperty L’ordre \overrideProperty
overrideProperty, ordre L’ordre \overrideProperty

P
\p Matisos dinàmics
padding, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
padding, propietat, exemple La propietat padding (farciment))
padding, propietat, exemple La propietat padding (farciment))
paral·leles, expressions Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
paral·leles, expressions, mode relatiu i Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
paraules polisíl·labes en la lletra 3.3.2 Alineació de la lletra a una melodia
\partial Compàs parcial
partitura 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
partitura 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
partitura, exemple d’escriptura 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
partitures, diverses 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
pautes, ampliabilitat 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
pentagrama, canviar la separació de les línies 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
pentagrama, posicionat del 4.1.3 Niuat d’expressions musicals
pentagrames temporals 4.1.3 Niuat d’expressions musicals
pentagrames, diversos Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
pentagrames, diversos 3.2.2 Diversos pentagrames
pentagrames, grup de 3.2.3 Grups de pentagrames
PhrasingSlur, exemple de sobreescriptura La propietat positions (posicions)
piano, sistema de 3.2.3 Grups de pentagrames
PianoStaff 3.2.3 Grups de pentagrames
plantilla, modificar 4.4.1 Soprano i violoncel
plantilles 2.4.1 Material omès
plica amunt 4.2.1 Sento veus
plica avall 4.2.1 Sento veus
plica, canviar la longitud 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
pliques, veus i direcció de les 4.2.1 Sento veus
plnantilla, escriure la vostra pròpia 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
polifonia Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
polifonia 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
polifonia 4.2.1 Sento veus
polifonia i mode relatiu 4.2.1 Sento veus
posicionar grobs La propietat extra-offset (desplaçament addicional)
posicionar objectes La propietat extra-offset (desplaçament addicional)
positions, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
positions, propietat, exemple La propietat positions (posicions)
positions, propietat, exemple La propietat positions (posicions)
\pp Matisos dinàmics
predeterminades, recuperar las propietats 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
presentació en front a contingut Armadures
presentació, propietats dels objectes de 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats d’objectes 5.1.2 Objectes i interfícies
propietats de les interfícies 5.2.2 Propietats de les interfícies
propietats dels grobs 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats dels objectes presentació 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
propietats que funcionen en contextos 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
propietats, convencions de nomenclatura 5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats
propietats, sub-propietats 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
propietats, tipus de 5.2.3 Tipus de propietats
puntet Duracions (valors rítmics)

R
Referència de funcionament intern 5.2 Manual de referència de funcionament intern
Referència de funcionament intern 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Referència de Funcionament Intern, exemple d’utilització 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
relatiu, mode Altures
relatiu, mode, alteracions i Altures
relatiu, mode, expressions paral·leles i Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
relatiu, mode, música simultània i Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
relatiu, mode, polifonia i 4.2.1 Sento veus
\relative Altures
\remove 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors
retorn a veu única 4.2.2 Veus explícites
\revert L’ordre \revert
\revert 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
revert, instrucción L’ordre \revert
revertir 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
rgb, colors La propietat color
rgb-color La propietat color
right-padding, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
right-padding, propietat La propietat right-padding (farciment per la dreta)
right-padding, propietat, exemple La propietat right-padding (farciment per la dreta)
ritmes Duracions (valors rítmics)
rodona Duracions (valors rítmics)

S
SATB, estructura de 4.2.3 Veus i música vocal
Score 3.2.2 Diversos pentagrames
\score 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
\score 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
score 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
score (partitura) 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
score, contingut del bloc 4.1.2 La partitura és una (única) expressió musical composta
Script, exemple de sobreescriptura La propietat padding (farciment))
segell, ús de la propietat Simulació de un calderó al MIDI
self-alignment-X, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
self-alignment-X, propietat, exemple La propietat self-alignment-X (auto-alineació en X)
senzilla, notació 2.2.1 Notació senzilla
separador, silenci 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
\set 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
\set, exemple d’utilització Digitacions
\shiftOff 4.2.2 Veus explícites
\shiftOff 5.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOn 4.2.2 Veus explícites
\shiftOn 5.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnn 4.2.2 Veus explícites
\shiftOnn 5.6.1 Moviment d’objectes
\shiftOnnn 4.2.2 Veus explícites
\shiftOnnn 5.6.1 Moviment d’objectes
silenci Silencis
silenci separador 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
simultània, música 4.2.1 Sento veus
simultània, música, mode relatiu i Expressions musicals simultànies: diversos pentagrames
\single El prefix \single
sistema de cor 3.2.3 Grups de pentagrames
sistema de piano 3.2.3 Grups de pentagrames
Slur, exemple de sobreescriptura 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Slur, exemple de sobreescriptura 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Slur, exemple de sobreescriptura 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Slur, exemple de sobreescriptura 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Slur, exemple de sobreescriptura La propietat direction (direcció)
sobreescriptura per un sol cop 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
sobreescriptura, exemple de 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
sobreescriptures, usar variables per a 5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
sol, clau de Clau
soprano Clau
sostingut Alteracions accidentals
sostingut, doble Alteracions accidentals
staccato Articulacions
Staff 3.2.2 Diversos pentagrames
staff-padding, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
staff-padding, propietat, exemple La propietat staff-padding (farciment de pentagrama)
staff-position, propietat 5.6.1 Moviment d’objectes
staff-position, propietat, exemple La propietat staff-position (posició al pentagrama)
staff-position, propietat, exemple 5.6.3 Exemple real de música
staff-space, propietat, exemple 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
StaffSymbol, exemple de sobreescriptura La propietat color
StaffSymbol, exemple de sobreescriptura 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
\startTextSpan La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
Stem, exemple de remoció Unió de notes entre veus diferents
Stem, exemple de sobreescriptura La propietat color
Stem, exemple de sobreescriptura 5.6.3 Exemple real de música
stencil (segell), propietat La propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exemple La propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exemple La propietat stencil (segell)
stencil, propietat, exemple La propietat transparent (transparent)
stencil, propietat, exemple 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
stencil, propietat, exemple La propietat right-padding (farciment per la dreta)
stencil, propietat, exemple Simulació de un calderó al MIDI
\stopTextSpan La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
StringNumber, exemple de sobreescriptura La propietat self-alignment-X (auto-alineació en X)
sub-propietats 4.4.3 Crear una partitura partint de zero
superposada, notació La propietat padding (farciment))

T
\tempo Indicacions de tempo
tempo, indicacions de Indicacions de tempo
temporals, pentagrames 4.1.3 Niuat d’expressions musicals
tenor Clau
text, addició 3.1.5 Addició de text
text, extensions de La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
text, propietat, exemple L’ordre \tweak
text, propietat, exemple La propietat right-padding (farciment per la dreta)
\textLengthOff L’ordre \textLengthOn
\textLengthOn L’ordre \textLengthOn
TextScript, exemple de sobreescriptura La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
TextScript, exemple de sobreescriptura L’ordre \textLengthOn
TextSpanner, exemple de sobreescriptura La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
TextSpanner, exemple de sobreescriptura La propietat outside-staff-priority (prioritat fora del pentagrama)
thickness, propietat, exemple 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
thickness, propietat, exemple 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
thickness, propietat, exemple 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
thickness, propietat, exemple 5.2.1 Propietats dels objectes de presentació
Tie, exemple de sobreescriptura 5.6.3 Exemple real de música
\time Indicació de compàs
TimeSignature, exemple de sobreescriptura La propietat transparent (transparent)
TimeSignature, exemple de sobreescriptura La propietat transparent (transparent)
TimeSignature, exemple de sobreescriptura La propietat color
TimeSignature, exemple de sobreescriptura 5.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura 5.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura 5.3.2 Mida dels objectes
TimeSignature, exemple de sobreescriptura 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes
tonalitat, armadura de Armadures
tonalitat, armadura de la, establir Alteracions accidentals
transparent, propietat La propietat transparent (transparent)
transparent, propietat, exemple L’ordre \tweak
transparent, propietat, exemple La propietat transparent (transparent)
transparent, propietat, exemple 5.6.3 Exemple real de música
transparent, propietat, exemple Simulació de un calderó al MIDI
transparència La propietat transparent (transparent)
treset, claur de L’ordre \tweak
tresets Grups especials
tresets niuats L’ordre \tweak
\tuplet Grups especials
tuplet-number, funció, exemple L’ordre \tweak
TupletBracket L’ordre \tweak
TupletNumber, exemple de sobreescriptura L’ordre \tweak
\tweak L’ordre \tweak
\tweak, Accidental L’ordre \tweak
\tweak, exemple L’ordre \tweak
\tweak, exemple L’ordre \tweak
\tweak, exemple L’ordre \tweak
tweak, ordre L’ordre \tweak
\tweak, specific layout object L’ordre \tweak
títol 3.4.2 Afegir títols

U
\unset 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
up La propietat direction (direcció)

V
variables 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables 4.1.1 Introducció a l’estructura dels fitxers del LilyPond
variables 4.4.4 Estalvi de tecleig mitjançant variables i funcions
variables, caràcters permesos en 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables, definir 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
variables, usar per a sobreescriptures 5.7.2 Ús de variables per als ajustaments de disposició
variables, ús de 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables
\version 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
versions 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
versió 2.2.2 Treball sobre els fitxers d’entrada
veus en front a acords 4.2.1 Sento veus
veus i direcció de ls pliques 4.2.1 Sento veus
veus que creuen claus 4.2.1 Sento veus
veus temporals 4.2.2 Veus explícites
veus, aniuat de 4.2.2 Veus explícites
veus, diverses 4.2.1 Sento veus
veus, més, en un sol pentagrama 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
veus, nomenament de 4.2.1 Sento veus
veus, retorn a única 4.2.2 Veus explícites
vocal, estructura d’una partitura 4.2.3 Veus i música vocal
vocal, partitura, diverses estrofes 4.2.3 Veus i música vocal
Voice 3.2.2 Diversos pentagrames
Voice (veu), context de 4.2.1 Sento veus
\voiceFour 4.2.2 Veus explícites
\voiceFourStyle 4.2.1 Sento veus
\voiceNeutralStyle 4.2.1 Sento veus
\voiceOne 4.2.2 Veus explícites
\voiceOneStyle 4.2.1 Sento veus
\voiceThree 4.2.2 Veus explícites
\voiceThreeStyle 4.2.1 Sento veus
\voiceTwo 4.2.2 Veus explícites
\voiceTwoStyle 4.2.1 Sento veus

W
\with 4.3.4 Modificar les propietats dels contextos
\with, ejemplo 5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple 5.3.2 Mida dels objectes
\with, exemple 5.3.3 Longitud i gruix dels objectes

X
X11, colors de La propietat color
x11-color La propietat color
x11-color, exemple d’utilització La propietat color
x11-color, funció, exemple de utilització 5.7.5 Ajustaments avançats amb l’Scheme

À
àmbit, gravador del 4.3.5 Afegir i eliminar gravadors

Ú
únic, polifonia en pentagrama 3.2.5 Polifonia a un sol pentagrama
ús de les variables 3.4.1 Organitzar les peces mitjançant variables

Jump to:   !   %   '   (   ,   <   >   [   ]   ^   _   {   ~  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   À   Ú  

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).