5.6 Col·lisions d’objectes

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).