1.256 quintuplet

ES: cinquillo, quintillo, I: quintina, F: quintolet, D: Quintole, NL: kwintool, DK: kvintol, S: kvintol, FI: kvintoli.

See also

note value.


LilyPond — Music Glossary v2.23.82 (development-branch).