1.242 polymeter

ES: compás polimétrico, I: polimetria, F: polymétrie, D: Polymetrie, NL: ?, DK: ?, S: ?, FI: monia tahtiosoituksia sisältävä.

See also

polymetric (adjective).


LilyPond — Music Glossary v2.23.82 (development-branch).