3.2.3 Notenbalkgroepen

Terminologie: brace, staff, system.

Pianomuziek wordt meestal genoteerd op twee notenbalken die verbonden zijn door een accolade. Het afdrukken van zo’n balk gaat hetzelfde als in het polyfone voorbeeld in Meerdere notenbalken. Echter, nu wordt de gehele uitdrukking in een PianoStaff gestopt:

\new PianoStaff <<
  \new Staff …
  \new Staff …
>>

Hier is een voorbeeldje:

\relative {
  \new PianoStaff <<
    \new Staff { \time 2/4 c''4 e | g g, | }
    \new Staff { \clef bass c,,4 c' | e c | }
  >>
}

[image of music]

Andere notenbalkgroeperingen gaan met \new GrandStaff, geschikt voor for orkestpartituren, en \new ChoirStaff, geschikt voor vocale partituren. Deze notenbalkgroepen vormen allemaal een ander type context, namelijk een die een accolade aan de linkerkant van elk systeem maakt en ook de lengte van de maatstrepen bepaalt.

Zie ook

Notatiehandleiding: Keyboard and other multi-staff instruments, Displaying staves.


LilyPond – Beginnershandleiding v2.23.82 (ontwikkelingstak).