3.2.3 Kottasor-csoport

Fogalomtár: brace.

A zongoramuzsikát két összekapcsolt kottasorban szokás lejegyezni. Egy zongoraszólam így hasonló a Több kottasor c. szakaszban szereplő több kottasort tartalmazó példához, csak most az egész párhuzamos kifejezés egy PianoStaff kontextuson belül szerepel:

\new PianoStaff <<
  \new Staff …
  \new Staff …
>>

Egy rövid zongoradarab-részlet:

\relative {
  \new PianoStaff <<
    \new Staff { \time 2/4 c''4 e g g, }
    \new Staff { \clef bass c,,4 c' e c }
  >>
}

[image of music]

Másfajta kottasor-csoportok is léteznek: a zenekari szólamok összekapcsolására használatos \new GrandStaff vagy a kórusszólamok csoportosítására szolgáló \new ChoirStaff. Ezek hasonló kontextusok, mint a \new PianoStaff, csak másfajta kapcsot használnak, és máshogy kötik össze az ütemvonalakat.

Lásd még

A kottaírás kézikönyve: Keyboard and other multi-staff instruments, Displaying staves.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).