Contacte

Discussió i ajuda entre persones usuàries

Llista de distribució d’usuaris: lilypond-user@gnu.org

Aquesta llista de distribució de correu (en anglès) és el lloc principal que tenen els usuaris per discutir i prestar-se ajuda mútua.

subscripció i informació sobre lilypond-user

arxiu 1 de la llista de usuaris arxiu 2

Nota: En formular preguntes, si us plau, utilitzeu Exemples mínims!

El dipòsit de fragments de codi del LilyPond

El dipòsit de fragments de codi del LilyPond és una gran col·lecció d’exemple enviats pels usuaris, que es poden copiar i usar lliurement en les seves pròpies obres. Vegeu les coses que han escrit els altres, i afegiu les vostres pròpies!

Els exemples del LSR que són especialment instructius s’inclouen a la nostra documentació oficial, a Fragments.

IRC

Hi existeix un cert grau de suport mitjançant el nostre canal d’IRC,

Aquest canal no té arxius públics, per la qual cosa qualsevol qüestió que pogués ser d’utilitat per als altres usuaris s’hauria d’enviar preferentment a una de les llistes de correu.

nombre de IRC:

Altres idiomes

llista de correu en espanyol

fòrum alemany

grup de portuguès

llista de correu en francès

fòrum d’holandès

Esteu sempre informat

LilyPond Report (l’Informe LilyPond)

La manera més fàcil d’estar en contacte és llegir el butlletí de la nostra comunitat, l’Informe LilyPond:

Llista de correu de llançaments: info-lilypond@gnu.org

Aquesta llista de distribució de correu és una llista de sols lectura i baix tràfic, que envia notificacions dels últims llançaments.

subscripció i informació sobre info-lilypond

arxiu 1 de la llista info arxiu 2

Discussió entre desenvolupadors

La llista de distribució de desenvolupadors: lilypond-devel@gnu.org

Quasi tota la discussió entre desenvolupadors té lloc en aquesta llista. El pegats s’han d’enviar aquí.

subscripció i informació sobre lilypond-devel

arxiu 1 de la llista devel arxiu 2

Llista de fallades: bug-lilypond@gnu.org

La discussió específica sobre fallades es produeix aquí.

subscripció i informació sobre bug-lilypond

arxiu 1 de la llista bug arxiu 2

Nota: Abans d’enviar un missatge a la llista de fallades, llegiu les nostres indicacions per elaborar Informes de fallades.

Correus delicats

Els assumptes privats s’han d’enviar a Graham Percival (gestor del projecte), que els discutirà amb les persones pertinents.