Monografia

Monografia

Aquest llibre ofereix una història breu de la tipografia musical, seguida d’un examen de les tècniques de gravat musical del LilyPond. Es fa una comparació entre el LilyPond i d’altres sistemes de tipografia musical.

Nota: Els exemples tipogràfics detallats s’analitzen millor a la versió en format PDF a causa de la seva major resolució.

Léalo