Funcionament intern

Referència del funcionament intern

Aquest és un conjunt de pàgines ple de referències creuades que constitueixen la documentació de tots els detalls de cada una de les classes, objectes i funcions del LilyPond. Es produeix directament a partir de les definicions de format del codi font.

Gairebé tota la funcionalitat de format que s’utilitza internament està disponible per a l’usuari directament. Per exemple, gairebé totes les variables que controlen els valors de gruix, les distàncies, etc., es poden modificar als fitxers d’entrada. Hi ha un nombre molt gran d’opcions de format, i totes ells es descriuen en aquest document. Cadascuna de les seccions de la Referència de la Notació té una subsecció Vegeu també, que es refereix a la documentació generada.

Léalo

  • Internals (split HTML) − el manual està dividit en moltes pàgines HTML.
      (una descàrrega petita per cada pàgina)
  • Internals (big HTML) − llegiu aquest manual com una sola pàgina HTML enorme.
      (una sola descàrrega gran)
  • Internals.pdf − descarregueu-lo com un fitxer en format PDF.
      (una sola descàrrega gran)