5 Ajustament de la sortida

Aquest capítol tracta de com modificar la sortida. El LilyPond és extremadament configurable; pràcticament tots els fragments de la sortida es poden canviar.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).