5.1.4 Mètodes d’ajustament

L’ordre \override

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).