5.2 Manual de referència de funcionament intern

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).