4.4.1 Soprano i violoncel

Per començar, agafeu la plantilla que us sembli més semblant a allò que voleu aconseguir. Diguem-ne que voleu escriure alguna cosa per a soprano i violoncel. En aquest cas començaríem amb la plantilla ‘Notes i lletra’ (per a la part de soprano).

\version "2.25.14"
melodia = \relative {
 \clef "treble"
 \key c \major
 \time 4/4
 a4 b c d
}

text = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

\score {
 <<
  \new Voice = "u" {
   \autoBeamOff
   \melodia
  }
  \new Lyrics \lyricsto "u" \text
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

Ara volem afegir una part de violoncel. Vegem l’exemple ‘Sols notes’:

\version "2.25.14"
melodia = \relative {
 \clef "treble"
 \key c \major
 \time 4/4
 a4 b c d
}

\score {
 \new Staff \melodia
 \layout { }
 \midi { }
}

No necessitem dues instruccions \version. Ens caldrà la secció melodia. No volem dues seccions \score (si tinguéssim dues \scores, acabaríem amb dues particel·les per separat.) Volem les dues juntes, com un duo. Dins de la secció \score, no ens fan falta dos \layout ni dos \midi.

Si ens limitéssim a copiar i enganxar la secció melodia, acabaríem amb dues seccions melodia separades, així que anem a canviar-los el nom. Anomenarem musicaSoprano a la secció de la soprano i musicaVioloncel a la secció de violoncel. Al mateix temps canviarem el nom de text a lletraSoprano. Recordeu canviar el nom a les dues aparicions de totes aquests noms – tant la definició inicial (la part melodia = relative c' { ) – com l’ús d’aquest nom (en la secció \score).

També aprofitarem per canviar el pentagrama de la part del violoncel (els violoncels s’escriuen normalment en clau de Fa). Així mateix, canviarem algunes del violoncel.

\version "2.25.14"
musicaSoprano = \relative {
 \clef "treble"
 \key c \major
 \time 4/4
 a4 b c d
}

lletraSoprano = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

musicaVioloncel = \relative {
 \clef "bass"
 \key c \major
 \time 4/4
 d4 g fis8 e d4
}

\score{
 <<
  \new Voice = "u" {
   \autoBeamOff
   \musicaSoprano
  }
  \new Lyrics \lyricsto "u" \lletraSoprano
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

Això té una aparença prometedora, però la part del violoncel no surt a la partitura (no l’hem posada a la secció \score). Si volem que la part del violoncel aparegui a sota de la de soprano, hem d’afegir

\new Staff \musicaVioloncel

just a sota de tot el codi de la soprano. També hem de posar << i >> abans i després de la música – el que indica al LilyPond que hi ha més d’una cosa (en aquest cas, Staff) succeint al mateix moment –. La \score s’assemblarà ara a això:

\score {
 <<
 <<
  \new Voice = "u" {
   \autoBeamOff
   \musicaSoprano
  }
  \new Lyrics \lyricsto "u" \lletraSoprano
 >>
 \new Staff \musicaVioloncel
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

Això sembla una mica enrevessat; el marges estan desquadrats. Això té fàcil solució. Presentem aquí la plantilla completa per a soprano i violoncel.

musicaSoprano = \relative {
 \clef "treble"
 \key c \major
 \time 4/4
 a4 b c d
}

lletraSoprano = \lyricmode {
 Aaa Bee Cee Dee
}

musicaVioloncel = \relative {
 \clef "bass"
 \key c \major
 \time 4/4
 d4 g fis8 e d4
}

\score {
 <<
  <<
   \new Voice = "u" {
    \autoBeamOff
    \musicaSoprano
   }
   \new Lyrics \lyricsto "u" \lletraSoprano
  >>
  \new Staff \musicaVioloncel
 >>
 \layout { }
 \midi { }
}

[image of music]

Vegeu també

Les plantilles d’inici es poden trobar a l’apèndix ‘Plantilles’, vegeu Plantilles de pentagrama únic.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).