3.3 Cançons

En aquesta secció presentem com elaborar música vocal i fulls senzilles de cançó.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.25.8 (branca de desenvolupament).