3.3 Cançons

En aquesta secció presentem com elaborar música vocal i fulls senzilles de cançó.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).