2.2.1 Notació senzilla

El LilyPond afegirà certs elements de notació de manera automàtica. A l’exemple següent hem especificat solament quatre altures, però el LilyPond ha afegit la clau, el compàs i les duracions.

{
  c' e' g' e'
}

[image of music]

Aquest comportament es pot modificar, però en general aquests valors automàtics són adequats.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.18 (branca de desenvolupament).