3.3.1 Elaborar cançons senzilles

Glossari musical: lyrics.

Presentem a continuació l’inici de la melodia d’una cançó infantil, “Girls and boys come out to play”:

\relative {
 \key g \major
 \time 6/8
 d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4
}

[image of music]

Es pot assignar la lletra a aquestes notes combinant ambdues amb la paraula clau \addlyrics. La lletra s’escriu separant cada síl·laba mitjançant un espai.

<<
 \relative {
  \key g \major
  \time 6/8
  d''4 b8 c4 a8 | d4 b8 g4
 }
 \addlyrics {
  Girls and boys come | out to play,
 }
>>

[image of music]

Observeu els angles dobles <<…>> al voltant del fragment sencer per expressar que la música i la lletra han de succeir al mateix temps.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.13 (branca de desenvolupament).