5.2.2 Propietats de les interfícies

Suposeu ara que volem imprimir la lletra de la cançó en cursiva. Quina forma d’instrucció \override necessitem per fer-lo? En primer lloc mirem a la pàgina de RFI que fa una relació de tots els objectes, ‘All layout objects’, com abans, i busquem un objecte que pugui controlar la lletra de la cançó. Trobem LyricText, que sembla adequat. En seguir aquest enllaç es presenten les propietats ajustables per al text de la lletra. Aquests inclouen font-series i font-size, però res que pogués genera una forma cursiva. Això és perquè la propietat de la forma és comuna a tots els objectes de font tipogràfica, i per tant, en comptes d’incloure’l en cada u dels objectes de presentació, s’agrupa junt amb altres propietats comunes semblants i es deposita a un Interface, la interfície dels tipus de lletra font-interface.

Per tant, ara necessitem aprendre com trobar les propietats de les interfícies, i descobrir quins objectes usen aquestes propietats d’interfície.

Mireu un altre cop la pàgina del RFI que descriu a LyricText. Al final de la pàgina hi ha una llista d’enllaços a les interfícies que LyricText contempla. La llista té set elements, entre ells font-interface. En seguir aquest enllaç arribem a les propietats associades amb aquesta interfície, que també són propietats de tots els objectes que la porten, entre ells LyricText.

Ara veiem totes les propietats ajustables per l’usuari que controles els tipus de lletra, entre elles font-shape(symbol), on symbol es pot establir a upright (recta), italics (cursiva) o caps (majúscules petites).

Observareu que font-series i font-size també es troben aquí relacionats. Això fa que de seguida se’ns plantegi la pregunta: Perquè estan les propietats comunes de tipografia font-series i font-size relacionades sota LyricText així com sota la interfície font-interface però font-shape no ho està? La resposta és que font-series i font-size es canvie a partir dels seus valors predeterminats globals quan es crea un objecte LyricText, però font-shape no ho fa. Aleshores els elements de la llista LyricText els diuen els valors per aquestes dues propietats que són d’aplicació per a LyricText. D’altres objectes que tenen en compte font-interface establiran aquestes propietats de forma diferent quan es creen.

Vejam ara si podem construir la instrucció \override per canviar la lletra a cursiva. L’objecte és LyricText, la propietat és font-shape i el valor és italic. Igual que abans, ometrem el context.

Com a nota a part, tot i que és important, observeu que certes propietats prenen valors que són símbols, com ara italic, i han d’anar precedits per un apòstrof, '. Els símbols es llegeixen a continuació internament per part del LilyPond. Tingueu en compte la diferència amb les cadenes de text arbitràries, que apareixeran com «una cadena de text»; per veure més detalls sobre els símbols i les cadenes, consulteu Tutorial de l’Scheme.

Així doncs, l’ordre \override necessària per imprimir la lletra en cursiva és:

\override LyricText.font-shape = #'italic

Això s’ha d’escriure just davant de la lletra que ha d’afectar, d’aquesta forma:

{
 \key es \major
 \time 6/8
 \relative {
  r4 bes'8 bes[( g]) g |
  g8[( es]) es d[( f]) as |
  as8 g
 }
 \addlyrics {
  \override LyricText.font-shape = #'italic
  The man who | feels love's sweet e -- | mo -- tion
 }
}

[image of music]

i tota la lletra s’escriu en cursiva.

Nota: Dins de la lletra, deixeu sempre espais entre la síl·laba final i la clau de tancament.

Vegeu també

Manual de Extensió: Tutorial de l’Scheme.


Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.16 (branca de desenvolupament).