5.4 Col·locació dels objectes


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.25.8 (branca de desenvolupament).