5.4 Col·locació dels objectes

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).