A.3 Plantilles de piano

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).