5.4.3 Objectes fora del pentagrama

Els objectes fora del pentagrama se situen automàticament per evitar les col·lisions. Hi ha diverses formes de sobreescriure la col·locació automàtica si el posicionat no resulta òptim.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).