5.1.3 Convencions de noms d’objectes i propietats

Ja hem vist certes convencions de nomenclatura d’objectes, a la secció Contextos i gravadors. Aquí, per a una referència més fàcil, presentem una llista dels tipus d’objectes i propietats més comuns, junt amb les convencions segons les quals reben el seu nom, i un parell d’exemples de noms reals. Hem fet servir una ‘A’ majúscula per denotar qualsevol caràcter alfabètic en majúscules, i ‘aaa’ per qualsevol nombre de caràcters alfabètics en minúscula. Altres caràcters es fan servir literalment com estan.

Objecte o tipus de propietatConvenció de nomenclaturaExemples
ContextosAaaa o AaaaAaaaAaaaStaff, GrandStaff
Objecte de presentacióAaaa o AaaaAaaaAaaaSlur, NoteHead
GravadorsAaaa_aaa_engraverClef_engraver, Note_heads_engraver
Interfíciesaaa-aaa-interfacegrob-interface, break-aligned-interface
Propietats de contextosaaa o aaaAaaaAaaaalignAboveContext, skipBars
Propietats d’objectes de presentacióaaa o aaa-aaa-aaadirection, beam-thickness

Com podrem veure a la brevetat, les propietats dels diferents tipus d’objecte es poden modificar mitjançant diferents ordres; així doncs, és útil poder reconèixer els tipus d’objectes i propietats a partir dels seus noms.

Vegeu també

Referencia de la notació: Modificació de les propietats

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).