Notes d’adorn

Glossari musical: grace notes, acciaccatura, appoggiatura.

Les notes d’adorn es creen amb l’ordre \grace, tot i que també es poden aconseguir precedint una expressió musical amb la paraula clau \appoggiatura o \acciaccatura.

\relative {
  c''2 \grace { a32 b } c2 |
  c2 \appoggiatura b16 c2 |
  c2 \acciaccatura b16 c2 |
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Notes d’adorn, Grups especials, Anacrusis.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).