5.6.2 Ajustament de la notació amb superposicions

Vejam ara com poden ser d’ajuda les propietats que hem vist a la secció anterior, per resoldre problemes de notació que se superposa.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).