5.6.2 Ajustament de la notació amb superposicions

Vejam ara com poden ser d’ajuda les propietats que hem vist a la secció anterior, per resoldre problemes de notació que se superposa.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.25.8 (branca de desenvolupament).