5.3 Aparença dels objectes

Ara posarem en practica el que hem après amb uns quants exemples que mostren com es poden usar els ajustament per canviar l’aspecte de la música impresa.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.17 (branca de desenvolupament).