A.7 Plantilles per a notació antiga

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.15 (branca de desenvolupament).