3.1.5 Addició de text

És possible afegir text a la partitura:

c''2^"espr" a'_"legato"

[image of music]

Es pot aplicar un format addicional mitjançant la instrucció \markup:

c''2^\markup { \bold espr }
a'2_\markup {
  \dynamic f \italic \small { 2nd } \hspace #0.1 \dynamic p
}

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Escriptura del text.

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPond v2.25.14 (branca de desenvolupament).