2.2 Llista bibliogràfica ampliada

Bibliografia sobre edició de música de la Universitat de Colorado

Bibliografia sobre notació per ordinador

Bibliografia sobre gravat musical


Assaig sobre gravat musical automatizat v2.25.18 (branca de desenvolupament).