5.4 Conceptes i propietats útils


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).