2.1.4 Cançons


Referències per a cançons

En general les cançons s’escriuen sobre tres pentagrames amb la melodia del cantant al pentagrama superior i dos pentagrames d’acompanyament de piano a la part inferior. La lletra del primer vers s’imprimeix immediatament a sota del pentagrama superior. Si hi ha sols una petita quantitat de versos addicionals, poden imprimir-se immediatament a sota del primer, però si hi ha més versos del que caben còmodament en aquest lloc, el segon vers i següents s’imprimeixen després de la música, com a text independent.

Tots els elements de notació necessaris per escriure cançons es descriuen completament a d’altres seccions de la documentació:

Vegeu també

Manual d’aprenentatge: Cançons.

Referència de la notació: Notació comuna per a música vocal, Impressió dels acords, Visualització dels pentagrames, Teclats i altres instruments de pentagrames múltiples, Posicionament vertical de la lletra, Versos.

Fragments de codi: Vocal music.


Fulls guia d’acords

Es poden imprimir fulls guia d’acords combinant parts vocals i el ‘mode d’acords’; aquesta sintaxi s’explica a Notació d’acords.

Fragments de codi seleccionats

Full guia d’acords o «lead sheet» senzilla

En ajuntar noms d’acord en xifrat americà, melodia i lletra, obtenim un full d’acord os «lead sheet»:

<<
  \chords { c2 g:sus4 f e }
  \new Staff \relative c'' {
    a4 e c8 e r4
    b2 c4( d)
  }
  \addlyrics { One day this shall be free __ }
>>

[image of music]

Vegeu també

Referència de la notació: Notació d’acords.


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).