A. Taules del manual sobre notació


LilyPond — Referència de la notació v2.24.3 (branca estable).